"De voedingsmiddelenindustrie staat voor een ingrijpende transformatie!"

Interview met Thomas Wünsche, Industry Director Food & Beverage bij ANDRITZ Separation

Andritz Productie

De wereldbevolking zal de komende 20 jaar met ongeveer twee miljard mensen toenemen, wat enorme uitdagingen met zich meebrengt voor de wereldwijde voedselvoorziening. Vooral jonge consumenten stellen veel strengere eisen aan duurzaamheid en dierenwelzijn. Hoe de internationale technologiegroep ANDRITZ de voedingsverwerkende industrie door deze transformatie wil begeleiden, legde Thomas Wünsche uit in een interview met Wirtschaftsforum.

Wirtschaftsforum: Meneer Wünsche, met een jaaromzet van meer dan 8,6 miljard EUR opereert ANDRITZ als een internationaal technologieconcern in verschillende sectoren - van de papierindustrie tot de bouw van waterkrachtcentrales. Hoe past de door u geleide Food-and-Beverage-divisie binnen de algemene bedrijfsactiviteiten?

Thomas Wünsche: ANDRITZ is de afgelopen 20 jaar substantieel gegroeid door strategische overnames, waaronder ook bedrijfsonderdelen van bekende merken zoals Krauss-Maffei en Klöckner-Humboldt-Deutz. Inmiddels hebben we al deze elementen met succes onder de naam ANDRITZ geconsolideerd en treden we dus ook als een samenhangende eenheid op de markt op - dit was in het Food-and-Beverage-segment geen eenvoudige uitdaging omdat ANDRITZ tot nu toe niet primair met deze bedrijfstak geassocieerd werd.

Thomas Wünsche, Industry Director Food & Beverage bij ANDRITZ Separation
Thomas Wünsche, Industry Director Food & Beverage bij ANDRITZ Separation

Met een jaaromzet van circa 140 miljoen EUR vertegenwoordigt dit activiteitengebied nog steeds een relatief klein deel van de totale marktbetrokkenheid van ons bedrijf, ook al zien we zeer duidelijke groeipotentieel voor onze technologieën en volgen deze ook met vertrouwen.

Wirtschaftsforum: Wat is daarbij uw kerncompetentie?

Thomas Wünsche: In het Food-and-Beverage-segment treedt ANDRITZ op als klassieke machinebouwer – we leveren dus installaties als werkende basiseenheid. In onze 170-jarige bedrijfsgeschiedenis ontwikkelen en implementeren we al decennia lang totaaloplossingen voor de voedings- en diervoederindustrie en vele andere sectoren. Daarnaast is de bedrijfseenheid 'Alternative Protein Solutions' opgericht, die zich uitsluitend bezighoudt met integrale procesoplossingen voor onze klanten. Tegen deze achtergrond hebben we aanzienlijke investeringen gedaan in een nieuw R&D-centrum, waar we overeenkomstige processen kunnen simuleren en valideren, om op deze basis vervolgens passende installaties voor onze klanten te produceren.

Andritz Proteïnepoeder
Andritz alternatieve eiwitten

Wirtschaftsforum: Welke themagebieden zijn vooral in focus binnen uw activiteit?

Thomas Wünsche: Het centrale doel is de ontwikkeling van procesoplossingen die sneller hoogwaardige eiwitten leveren voor de voeding van de snel groeiende wereldbevolking. De wereldwijde afname van landbouw- en weidegebieden, een steeds sterker wordende focus op dierenwelzijn en veehouderij maar ook oogstverliezen door droogtes of overstromingen vereisen het zoeken naar alternatieve procesoplossingen. Deze processen moeten in kortere tijd eiwitten leveren met minder inzet van middelen. Onafhankelijkheid van klimaatfactoren, minder landgebruik naast verminderde inzet van energie en water staan hierbij op de voorgrond en verlagen tegelijkertijd de CO2-uitstoot. In deze context houden we ons bijvoorbeeld bezig met oplossingen die bijdragen aan het minimaliseren van voedselverspilling en tegelijkertijd de productie van gezondheidsbevorderend voedsel mogelijk maken. Een voorbeeld hiervan is de productie van eiwitten via alternatieve methoden, zoals door het gebruik van larven.

Wirtschaftsforum: Juist dit laatste is een heet hangijzer in het openbare discours.

Thomas Wünsche: Daarbij wordt echter de urgentie van het wereldwijde eiwittekort over het hoofd gezien – met potentieel catastrofale gevolgen voor de mensheid als we niet nu al resoluut tegensturen. Want volgens voorspellingen van de WHO zal de wereldbevolking in de komende 20 jaar met ongeveer twee miljard mensen groeien, waarbij deze bevolkingstoename zich voornamelijk zal voordoen in landen van de zogenaamde Derde Wereld – dus de regio's waar een duurzame voedselzekerheid vandaag de dag al niet voldoende gewaarborgd is. De debatten die we in Europa voeren over alternatieve eiwitbronnen of veganistische voedingsmiddelen gaan daarbij volledig voorbij aan de centrale problematiek. Onlangs heb ik langere tijd in Nigeria doorgebracht – en het is verbazingwekkend hoeveel verder veel innovaties in voedseltechnologie daar al worden toegepast.

Wirtschaftsforum: Waarin uit zich dat?

Thomas Wünsche: In Europa staan we voor een luxeprobleem. Een gemiddeld persoon heeft een behoefte van ongeveer 100 g eiwitten per dag. Als de eiwitprijs per kilogram met een EUR stijgt, merkt niemand dat hier. In Nigeria, waar het gemiddelde maandsalaris misschien 100 EUR is, is zo'n prijsstijging echter een existentieel probleem. Feitelijk zijn de voedselprijzen daar in sommige gebieden in de afgelopen jaren verviervoudigd, terwijl de lonen slechts met ongeveer 20% zijn gestegen. Om een duurzaam veilige voorziening van essentiële voedingsmiddelen te garanderen, is dus de grootst mogelijke efficiëntie onvermijdelijk. Aan de ene kant moet de efficiëntie van verwerking en valorisatie van landbouwproducten worden verhoogd en de daarbij geproduceerde basisvoedingsmiddelen bij klimaatfactoren houdbaar worden gemaakt. Aan de andere kant staan mensen en dieren in competitie bij het gebruik van de basisvoedingsstoffen. Het gebruik van voor menselijke consumptie ongeschikte voedingsstoffen zou bij de dierenvoeding de voorkeur moeten krijgen, terwijl tegelijkertijd de zogenaamde conversieratio, dus de transformatie van plantaardige in dierlijke eiwitten, voldoende geoptimaliseerd moet worden. Juist op dit punt kunnen we met onze expertise gericht ondersteunen.

Wirtschaftsforum: Impulsen, waarvan men ook in Europa kan leren?

Thomas Wünsche: Vooral jonge consumenten bevragen gevestigde eetgewoonten en letten bijzonder sterk op duurzaamheid en dierenwelzijn. Daardoor staat ook de levensmiddelenverwerkende industrie hier voor een diepgaande verandering – waarbij we onze klanten als sterke partner willen begeleiden.