„Jesteśmy już dawno w Branży Budowlanej 4.0!

Wywiad z Volkerem Weidemannem, Dyrektorem Zarządzającym Befer GmbH

Befer GmbH uchodzi za eksperta od prefabrykatów betonowych
Befer GmbH uchodzi za eksperta od prefabrykatów betonowych

Beton nadal będzie niezbędnym materiałem budowlanym, jest przekonany Volker Weidemann, Dyrektor Zarządzający Befer GmbH. Firma z Saksonii-Anhalt stawia całkowicie na prefabrykowane elementy betonowe, które są używane w wielu różnych obszarach zastosowań, od budowy mostów, przez wznoszenie hal przemysłowych, aż po segment budynków mieszkalnych. Jakie impulsy może to dać także dla ogólnej branży budowlanej, wyjaśnił w wywiadzie dla Wirtschaftsforum.

Wirtschaftsforum: Panie Weidemann, podczas gdy Wasza firma siostrzana, Tunnel-Ausbau-Technik GmbH, skupia się na produkcji łuków segmentowych dla budowy tuneli, fokus Befer GmbH leży na elementach prefabrykowanych z betonu. Gdzie ostatecznie są używane Wasze produkty?

Volker Weidemann: Generalnie, nasze kluczowe kompetencje najlepiej sprawdzają się tam, gdzie jest to specjalistyczne i wymagające. Obszary zastosowania naszych produktów obejmują różne części sektora budowlanego: angażujemy się na przykład w produkcję i montaż płyt stropowych, które następnie na budowie są uzupełniane betonem na miejscu, oraz wytwarzamy słupy betonowe, które są potrzebne przy wznoszeniu hal przemysłowych. Dla zewnętrznych obszarów produkujemy między innymi schody bezszalunkowe dla stadionów lub parkingów wielopoziomowych, które najczęściej są wyposażone w stopnie antypoślizgowe i są gotowe do użytku zaraz po montażu, jak również ścianki kątowe i płyty ścienne o wysokości od 60 cm do około 4 m – znajdują one zastosowanie głównie w umacnianiu skarp terenowych. Ponadto produkujemy szyby windowe i balkony, które są włączane nie tylko do nowych budynków, ale również są poszukiwane w ramach renowacji i rewaloryzacji istniejących budowli. Dla optymalnej izolacji cieplnej budynków mieszkalnych i hal przemysłowych produkujemy również ściany trójwarstwowe, które oprócz wewnętrznej i zewnętrznej warstwy betonowej zawierają materiały izolacyjne w rdzeniu muru, umożliwiając tym samym wzniesienie energetycznie wydajnego budynku.

Zakład Produkcyjny Befer
Firma wzięła udział w ponad 1.000 projektach budowlanych z sukcesem

Wirtschaftsforum: Co prowadzi nas do kluczowego pytania o zrównoważony rozwój – czy beton jako materiał budowlany ma w ogóle przyszłość w świetle jego bilansu CO2?

Volker Weidemann: Beton będzie niezastąpiony w wielu obszarach zastosowań także w przyszłości – pomyśl tylko o schodach przeciwpożarowych, ochronie przeciwpożarowej i drogach ewakuacyjnych. Ale także statyka hal stalowych dochodzi do swoich granic obciążenia w przypadku pożaru przy temperaturach od 500 °C, co sprawia, że elementy betonowe z wbudowaną stalą zbrojeniową przynoszą w tym kontekście znaczące korzyści. Budynki o dużym natężeniu ruchu z wymogami specjalnego bezpieczeństwa, takie jak dworce kolejowe czy hale targowe, napotykają podobne problemy. Ponadto konkretny ślad węglowy konkretnej inwestycji budowlanej zawsze musi być rozpatrywany w jej konkretnym kontekście i z uwzględnieniem możliwych alternatyw: na przykład rozbiórka i następna odbudowa obiektu w wielu przypadkach charakteryzują się gorszym bilansem CO2 niż użycie recyklingowanego betonu. Podczas gdy poszczególne materiały budowlane w metodach budowy bez betonu często nie mogą być od siebie oddzielone lub przetworzone w akceptowalny sposób – myśl tutaj na przykład o systemach izolacji termicznej z polistyrenu lub materiałach budowlanych zanieczyszczonych środkami ochrony drewna – w przypadku kompleksowych remontów lub nawet rozbiórki obiektu z naprzemiennymi warstwami izolacji i betonu, wszystkie komponenty mogą być łatwo recyklingowane oddzielnie. Zwłaszcza w kontekście zmian klimatycznych coraz ważniejsze staje się także wybitne zdolności betonowych ścian do magazynowania ciepła i chłodu, które w gorące letnie dni oddają chłód z poprzedniej nocy. I nie zapominajmy: Również bilanse CO2 cementu i samego betonu będą się dalej poprawiać dzięki licznych innowacyjnym ulepszeniom efektywności i zastosowaniu prefabrykacji/modularności.

Wirtschaftsforum: Co wyróżnia w tym kontekście metody produkcji w firmie Befer GmbH?

Volker Weidemann: Nasza atrakcyjność jako kompetentnego partnera dla naszych klientów opiera się nie na ostatnim miejscu na fakcie, że dawno już wkroczyliśmy w erę przemysłu budowlanego 4.0. Planujemy nasze elementy całkowicie w 3D z wszystkimi punktami kolizji, co pozwala nam mieć gotowe komponenty ciągle wirtualnie przed oczami i przekazywać je w formie cyfrowej zarówno naszym własnym pracownikom produkcyjnym, jak i systemom BIM naszych klientów. Raz wprowadzone dane 3D bezpośrednio płyną do naszych maszyn CNC do obróbki drewna, które automatycznie produkują odpowiednie formy. Dzięki temu możemy nie tylko zapewnić kosztowo efektywną produkcję wszystkich głównych komponentów, ale też konsekwentnie eliminować liczne potencjalne źródła błędów.

Wirtschaftsforum: Czy to również stanowi ważną zaletę w kontekście powszechnego braku wykwalifikowanej siły roboczej?

Volker Weidemann: Dzięki naszemu wysokotechnologicznemu podejściu jesteśmy z pewnością atrakcyjnym pracodawcą także dla młodych ludzi, którzy są zaznajomieni z technologią cyfrową. Jednocześnie, dzięki wysokiemu stopniowi prefabrykacji, możemy oferować przyjemne, jasne i chronione przed warunkami atmosferycznymi miejsca pracy – w przeciwieństwie do często niegościnnych warunków panujących na budowie w każdych warunkach pogodowych. Zwłaszcza w kontekście obecnie odczuwalnej korekty rynkowej, która dotyka przede wszystkim segment domów jedno- i dwurodzinnych, dalsze przesunięcie w kierunku intensywniejszej prefabrykacji w kontrolowanych warunkach fabrycznych może być kluczem do oddziaływania pozytywnie na rynek dzięki wynikającym stąd korzyściom kosztowym. Na końcu korzystają na tym nie tylko przemysł budowlany, ale również inwestorzy budowlani przez niższe ceny oraz robotnicy budowlani przez przyjemne warunki pracy. Widzimy w tym ważny i zrównoważony impuls dla przyszłości.

Więcej artykułów na ten temat