Ochrona danych

Chcielibyśmy poinformować Państwa poniżej o przetwarzaniu danych osobowych w kontekście korzystania z naszej strony internetowej.

Zawartość
I. Krótkie podsumowanie
II. Szczegółowo: Jakie dane są przetwarzane?
    a. Adresy IP / dane dostępu
    b. Pliki cookie
    c. Analiza webowa
    d. Dane kontaktowe
III. Administrator
IV. Inspektor ochrony danych
V. Odbiorcy / przekazywanie danych
VI. Przetwarzanie danych poza Unią Europejską
VII. Państwa prawa jako osoby, których dane dotyczą
VIII. Usuwanie danych
IX. Prawo do skargi do organu nadzorczego
X. Zmiana niniejszych informacji o ochronie danych

I. Krótkie podsumowanie

1. Przegląd przetwarzania danych

Zbieramy i używamy danych osobowych użytkowników / odwiedzających tę stronę internetową tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia funkcjonalności strony internetowej oraz naszych treści i usług. 
Do tych danych należy adres IP, który jest przetwarzany na serwerze WWW i przechowywany przez 7 dni. 

2. Miejsce przetwarzania

Serwer WWW, którego używamy do wyświetlania tej strony internetowej, znajduje się w Niemczech. Z dostawcą usług została zawarta umowa o przetwarzanie zleceń zgodnie z art. 28 RODO.

3. Podstawy prawne przetwarzania danych

Przetwarzamy dane na podstawie podstawy prawnej z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jest to przetwarzanie danych na podstawie bilansu interesów. Naszym interesem jest płynne funkcjonowanie tej strony internetowej w połączeniu z art. 32 RODO, aby zapewnić poufność, dostępność i integralność danych.

Gdy przetwarzamy dane na podstawie bilansu interesów, jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z uwzględnieniem wymogów art. 21 RODO.

Przetwarzanie danych w celu kontaktu z nami odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji działań przedumownych. Dane osobowe zebrane od Państwa w celu korzystania z formularza kontaktowego zostaną usunięte po załatwieniu Państwa zapytania.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na użycie plików trackingowych, przetwarzamy te dane na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Tę zgodę można w każdej chwili odwołać bez podawania powodów. Szczegóły znajdą Państwo poniżej w sekcji "Pliki cookie". 

II. Szczegółowo: Jakie dane są przetwarzane?

a. Adresy IP / dane dostępu

Od momentu odwiedzenia naszych stron internetowych, przetwarzane są dane osobowe w celu umożliwienia wyświetlenia treści strony internetowej na Państwa urządzeniu końcowym.

Aby strony mogły być wyświetlane w Państwa przeglądarce, musi być przetwarzany adres IP używanego przez Państwa urządzenia końcowego. Dodatkowo, przetwarzane są inne informacje dotyczące przeglądarki Państwa urządzenia końcowego.

Jesteśmy zobowiązani zgodnie z prawem do ochrony danych, do także zachowania poufności i integralności danych osobowych przetwarzanych za pomocą naszych systemów informatycznych.

W tym celu i z tego interesu, na podstawie bilansu interesów, są rejestrowane następujące dane:

–   Adres IP komputera wywołującego (przez maksymalnie 7 dni), w połączeniu z
–   systemem operacyjnym komputera wywołującego
–   wersją przeglądarki komputera wywołującego
–   nazwą pobranego pliku
–   datą i godziną pobrania
–   ilością przesłanych danych
–   URL strony odsyłającej

Adres IP jest usuwany z wszystkich systemów używanych w związku z działaniem tych stron internetowych najpóźniej po 7 dniach. Po tym czasie nie jesteśmy już w stanie ustalić związku z osobą.

Dane te są również używane do identyfikacji i naprawy błędów na stronach internetowych.

Podstawą prawną do przetwarzania tych danych w odniesieniu do czysto odwiedzających tę stronę internetową jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym interesem jest w tym przypadku zapewnienie integralności, poufności i dostępności danych przetwarzanych przez tę stronę internetową.

b. Pliki cookie

Używamy na naszej stronie internetowej plików cookie.  Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli te pliki cookie wymagają zgody, znajdą Państwo informacje na ten temat w tzw. "narzędziu do zarządzania zgodami".

c. Analiza webowa

Do celów statystycznych używamy na tej stronie internetowej narzędzia Open Source "Matomo" do analizy ruchu internetowego. Dzięki Matomo żadne dane nie są przekazywane do serwerów, które znajdują się poza naszą kontrolą. Państwa adres IP jest natychmiast anonimizowany, przez co pozostajecie Państwo anonimowi jako użytkownicy.

d. Dane kontaktowe

Udostępniamy na stronie formularz kontaktowy do zapytań, za pomocą którego można przekazać nam swoje imię i nazwisko, adres e-mail i/lub numer telefonu, abyśmy mogli przetworzyć Państwa zapytanie. 
Ponadto mają Państwo możliwość wysłania do nas e-maila w celu zapytania. Przetwarzamy te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, albo w celu realizacji istniejącej umowy, albo w celu wykonania działań przedumownych.
Przechowujemy dane tak długo, jak jest to konieczne do przetworzenia Państwa zapytania. Następnie dane zostaną usunięte, chyba że z kontaktu wyniknie dalsza relacja biznesowa. 

III. Administrator

Administratorem tych stron internetowych jest:

360 Grad Marketing GmbH
Landersumer Weg 40
48431 Rheine
Niemcy

Tel.: +49 5971 92161-0
Fax: +49 5971 92161-854
E-Mail: info@european-business.com

IV. Inspektor ochrony danych

Wybraliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod następującym adresem e-mail:
ext-dsb@b3-datenschutz.de

V. Odbiorcy / przekazywanie danych

Dane, które nam przekazujecie, zasadniczo nie są przekazywane dalej do osób trzecich. W szczególności dane nie są przekazywane osobom trzecim do celów reklamowych.

Jednakże korzystamy z usług dostawców w celu utrzymania tej strony internetowej lub dla innych produktów lub usług oferowanych przez nas. Tutaj może się zdarzyć, że dostawca usług będzie miał dostęp do danych osobowych. Wybieramy naszych dostawców usług starannie – w szczególności pod kątem ochrony danych i bezpieczeństwa danych – i podejmujemy wszystkie wymagane prawem środki, aby zapewnić zgodne z prawem przetwarzanie danych.

VI. Przetwarzanie danych poza Unią Europejską

Przetwarzanie danych poza Unią Europejską nie odbywa się zasadniczo przez nas. Wyjątkiem są usługi wymienione powyżej, przy których transfer danych do USA jest możliwy.

VII. Państwa prawa jako osoby, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do informacji o danych osobowych, które dotyczą Państwa. W każdej chwili mogą Państwo zwrócić się do nas z prośbą o informacje.

W przypadku zapytania o informację, które nie jest dokonane na piśmie, prosimy o zrozumienie, że możemy wymagać od Państwa dowodów potwierdzających, że są Państwo osobą, za którą się podajecie.

Ponadto mają Państwo prawo do sprostowania lub usunięcia lub do ograniczenia przetwarzania, o ile przysługuje Państwu to prawo zgodnie z prawem.

Ostatecznie mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w ramach obowiązujących przepisów prawa. To samo dotyczy prawa do przenoszenia danych.

VIII. Usuwanie danych

Zasadniczo usuwamy dane osobowe, kiedy nie ma już potrzeby dalszego ich przechowywania. Wymóg taki może istnieć, jeśli dane są jeszcze potrzebne do realizacji usług umownych, do badania i przyznawania lub obrony roszczeń gwarancyjnych oraz ewentualnych roszczeń gwarancyjnych. W przypadku obowiązków prawnych dotyczących przechowywania danych, usunięcie następuje po upływie odpowiedniego okresu przechowywania.

IX. Prawo do skargi do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo składać skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez nas do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

X. Zmiana niniejszych informacji o ochronie danych

Przeglądamy te informacje o ochronie danych w przypadku zmian na tej stronie internetowej lub innych okoliczności wymagających tego. Zawsze znajdziecie Państwo tu najnowszą wersję.