Gegevensbescherming

Wij willen u hierbij informeren over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van onze website.

Inhoud
I. Kort overzicht
II. In detail: Welke gegevens worden verwerkt?
    a. IP-adressen / toegangsgegevens
    b. Cookies
    c. Webanalyse
    d. Contactgegevens
III. Verantwoordelijke
IV. Functionaris voor gegevensbescherming
V. Ontvangers / Overdracht van gegevens
VI. Gegevensverwerking buiten de Europese Unie
VII. Uw rechten als betrokkene
VIII. Verwijdering van gegevens
IX. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
X. Wijziging van deze gegevensbeschermingsinformatie

I. Kort overzicht

1. Overzicht van gegevensverwerking

We verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van gebruikers / bezoekers van deze website alleen voor zover dit noodzakelijk is om een functionerende website, alsmede onze content en diensten te leveren. 
Deze gegevens omvatten het IP-adres, dat op de webserver wordt verwerkt en voor 7 dagen wordt opgeslagen. 

2. Plaats van verwerking

De webserver die we gebruiken om deze website te tonen, bevindt zich in Duitsland. Met de provider hebben we een verwerkingscontract volgens Art. 28 AVG gesloten.

3. Rechtsgrondslagen voor gegevensverwerking

We verwerken gegevens op basis van de rechtsgrondslag volgens Art. 6 lid 1 lit. f) AVG. Dit is een gegevensverwerking op basis van een belangenafweging. Ons belang hierbij is de vlotte werking van deze website in verband met Art. 32 AVG om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van de gegevens te waarborgen.

Als we gegevens verwerken op basis van een belangenafweging, heeft u als betrokkene het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, rekening houdend met de richtlijnen van Art. 21 AVG.

De gegevensverwerking voor het doel van contact met ons vindt plaats volgens Art. 6 lid 1 lit. b) AVG voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. De persoonsgegevens die we verzamelen voor het gebruik van het contact worden verwijderd nadat uw aanvraag is verwerkt.

Als u heeft toegestemd in het gebruik van tracking-cookies, verwerken we deze gegevens op basis van uw toestemming volgens Art. 6 lid 1 lit. a) AVG. U kunt deze toestemming op elk moment en zonder redenen intrekken. Details vindt u verderop onder het kopje 'Cookies'. 

II. In detail: Welke gegevens worden verwerkt?

a. IP-adressen / toegangsgegevens

Wanneer u onze websites bezoekt, worden persoonsgegevens verwerkt om de inhoud van de website op uw apparaat te kunnen weergeven.

Om de pagina's in uw browser weer te geven, moet het IP-adres van het apparaat dat u gebruikt worden verwerkt. Daarnaast zijn er meer informatie over de browser van uw apparaat.

We zijn wettelijk verplicht om ook de vertrouwelijkheid en integriteit van de persoonsgegevens die met onze IT-systemen worden verwerkt te garanderen.

Voor dit doel en vanuit deze interesse worden op basis van een belangenafweging de volgende gegevens gelogd:

–   IP-adres van de aanvragende computer (voor maximaal 7 dagen), in combinatie met
–   het besturingssysteem van de aanvragende computer
–   de browser-versie van de aanvragende computer
–   de naam van het opgevraagde bestand
–   de datum en tijd van de oproep
–   de overgedragen hoeveelheid gegevens
–   de verwijzende URL

Het IP-adres wordt uiterlijk na 7 dagen verwijderd uit alle systemen die in verband met de werking van deze websites worden gebruikt. We kunnen dan geen persoonsreferentie meer maken uit de overgebleven gegevens.

De gegevens worden ook gebruikt om fouten op de websites te identificeren en te corrigeren.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens met betrekking tot puur websitebezoekers is Art. 6 lid 1 lit. f) AVG. Ons belang hier is de zekerheid van de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van de gegevens die via deze websites worden verwerkt.

b. Cookies

We gebruiken cookies op onze website.  Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Voor zover deze cookies toestemming vereisen, ziet u de informatie hierover in het zogenaamde 'Consent-Management-Tool'.

c. Webanalyse

Voor de statistische evaluatie gebruiken we op deze website de open source tool 'Matomo' voor webanalyse. Met Matomo worden geen gegevens naar servers verzonden die buiten onze controle liggen. Uw IP-adres wordt onmiddellijk geanonimiseerd, zodat u als gebruiker anoniem blijft.

d. Contactgegevens

We hebben op de website een contactformulier beschikbaar voor aanvragen, waarmee u ons uw voor- en achternaam, het e-mailadres en/of een telefoonnummer kunt overdragen, zodat we uw aanvraag kunnen verwerken. 
U heeft ook de mogelijkheid om ons een e-mail te sturen met het doel van een aanvraag. We zullen deze gegevens verwerken op basis van Art. 6 lid 1 lit. b) AVG ofwel voor het nakomen van een bestaand contract of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen.
We bewaren de gegevens zolang als nodig is voor het verwerken van uw aanvraag. Daarna zullen we de gegevens verwijderen, tenzij er uit het contact een verdere zakelijke relatie voortvloeit. 

III. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor deze websites is:

360 Grad Marketing GmbH
Landersumer Weg 40
48431 Rheine
Duitsland

Tel.: +49 5971 92161-0
Fax: +49 5971 92161-854
E-mail: info@european-business.com

IV. Functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die u kunt bereiken op het volgende e-mailadres:
ext-dsb@b3-datenschutz.de

V. Ontvangers / Overdracht van gegevens

Gegevens die u ons verstrekt, worden over het algemeen niet aan derden doorgegeven. In het bijzonder worden uw gegevens niet aan derden voor hun reclamedoeleinden doorgegeven.

We gebruiken echter dienstverleners voor de werking van deze websites of voor andere producten of diensten van ons. Hier kan het voorkomen dat een dienstverlener kennis neemt van persoonsgegevens. We kiezen onze dienstverleners zorgvuldig uit – met name met betrekking tot gegevensbescherming en gegevensbeveiliging – en nemen alle wettelijk vereiste maatregelen voor een toegestane gegevensverwerking.

VI. Gegevensverwerking buiten de Europese Unie

Gegevensverwerking buiten de Europese Unie vindt in principe niet plaats door ons. Een uitzondering vormen de bovenvermelde diensten waarbij gegevens naar de VS worden overgedragen.

VII. Uw rechten als betrokkene

U heeft het recht op informatie over de persoonsgegevens die u betreffen. U kunt ons op elk moment om informatie vragen.

Bij een informatieverzoek dat niet schriftelijk plaatsvindt, vragen wij om uw begrip dat wij mogelijk bewijzen van u vragen die aantonen dat u de persoon bent die u beweert te zijn.

Verder heeft u recht op correctie of verwijdering of op beperking van de verwerking, voor zover u dit wettelijk toekomt.

Tot slot heeft u een recht van bezwaar tegen de verwerking in het kader van de wettelijke voorschriften. Dit geldt ook voor een recht op gegevensoverdraagbaarheid.

VIII. Verwijdering van gegevens

We verwijderen persoonsgegevens in principe wanneer er geen noodzaak meer is voor verdere opslag. Een noodzaak kan er met name zijn als de gegevens nog nodig zijn om contractuele diensten te vervullen, om garantieclaims te controleren en te waarborgen of om te kunnen verdedigen tegen claims. In het geval van wettelijke opslagverplichtingen komt verwijdering pas na het verstrijken van de respectievelijke bewaartermijn in aanmerking.

IX. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van persoonsgegevens door ons.

X. Wijziging van deze gegevensbeschermingsinformatie

We herzien deze gegevensbeschermingsinformatie bij wijzigingen aan deze website of bij andere gelegenheden die dit noodzakelijk maken. De meest actuele versie vindt u altijd op deze website.