Gegevensbescherming

Wij willen u hierbij informeren over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van onze website.

Inhoud
I. Korte samenvatting
II. In detail: Welke gegevens worden verwerkt?
    a. IP-adressen / Toegangsgegevens
    b. Cookies
    c. Webanalyse
    d. Contactgegevens
III. Verantwoordelijke
IV. Functionaris voor gegevensbescherming
V. Ontvangers / Doorgifte van gegevens
VI. Gegevensverwerking buiten de Europese Unie
VII. Uw rechten als betrokkene
VIII. Verwijdering van gegevens
IX. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
X. Wijziging van deze privacyverklaring

I. Korte samenvatting

1. Overzicht van gegevensverwerking

We verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van gebruikers / bezoekers van deze website alleen voor zover dit nodig is om een functionerende website, onze inhoud en diensten te kunnen bieden. 
Tot deze gegevens behoort het IP-adres, dat op de webserver wordt verwerkt en 7 dagen wordt opgeslagen. 

2. Plaats van verwerking

De webserver die wij gebruiken om deze website weer te geven, staat in Duitsland. Met de provider is een verwerkingsovereenkomst afgesloten volgens Art. 28 AVG.

3. Rechtsgrondslagen van gegevensverwerking

We verwerken de gegevens op basis van gerechtelijke grondslagen volgens Art. 6 lid 1 sub f) AVG. Dit is een gegevensverwerking op basis van een afweging van belangen. Ons belang is de soepele werking van deze website in combinatie met Art. 32 AVG, om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van de gegevens te waarborgen.

Als we gegevens verwerken op basis van een afweging van belangen, heeft u als betrokkene het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, rekening houdend met de voorschriften van Art. 21 AVG.

De gegevensverwerking met het oog op contact met ons vindt plaats volgens Art. 6 lid 1 sub b) AVG voor het uitvoeren van precontractuele doeleinden. De persoonsgegevens die wij verzamelen voor het gebruik van het contact worden verwijderd na afhandeling van uw verzoek.

Als u heeft ingestemd met het gebruik van tracking-cookies, verwerken wij deze gegevens op basis van uw toestemming volgens Art. 6 lid 1 sub a) AVG. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken zonder opgaaf van redenen. Details hierover vindt u verderop in het gedeelte "Cookies". 

II. In detail: Welke gegevens worden verwerkt?

a. IP-adressen / Toegangsgegevens

Wanneer u onze internetsites bezoekt, worden persoonsgegevens verwerkt om de inhoud van de website op uw apparaat te kunnen weergeven.

Om de pagina's in uw browser weer te kunnen geven, moet het IP-adres van het apparaat dat u gebruikt worden verwerkt. Daarnaast wordt er meer informatie over de browser van uw apparaat verzameld.

Wij zijn wettelijk verplicht om ook de vertrouwelijkheid en integriteit van persoonsgegevens die met onze IT-systemen worden verwerkt, te waarborgen.

Om deze reden en vanuit dit belang worden de volgende gegevens gelogd:

–   IP-adres van de aanroepende computer (voor maximaal 7 dagen), in combinatie met
–   het besturingssysteem van de aanroepende computer
–   de browser-versie van de aanroepende computer
–   de naam van het opgevraagde bestand
–   datum en tijd van de aanvraag
–   de overgedragen hoeveelheid data
–   de verwijzende URL

Het IP-adres wordt uiterlijk na 7 dagen uit alle systemen die in verband met de werking van deze internetsites worden gebruikt, verwijderd. We kunnen dan geen persoonlijke verwijzing uit de resterende gegevens meer maken.

De gegevens worden ook gebruikt om fouten op de websites te vinden en te corrigeren.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens met betrekking tot pure bezoekers van deze website is Art. 6 lid 1 sub f) AVG. Ons belang is hier het waarborgen van de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van de gegevens die via deze websites worden verwerkt.

b. Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Als deze cookies toestemmingsplichtig zijn, ziet u de informatie hierover in het zogenaamde "Consent-Management-Tool".

c. Webanalyse

Voor statistische evaluatie gebruiken we op deze website de Open Source tool "Matomo" voor webanalyse. Met Matomo worden geen gegevens naar servers overgedragen die buiten onze controle vallen. Uw IP-adres wordt onmiddellijk geanonimiseerd, zodat u als gebruiker anoniem blijft.

d. Contactgegevens

We hebben een contactformulier op de website voor aanvragen, waarmee u ons uw voornaam, achternaam, e-mailadres en/of telefoonnummer kunt sturen, zodat we uw aanvraag kunnen verwerken. 
Daarnaast heeft u de mogelijkheid om ons een e-mail te sturen met het doel van een aanvraag. We zullen deze gegevens verwerken op basis van Art. 6 lid 1 sub b) AVG, hetzij voor het vervullen van een bestaand contract of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen.
We slaan de gegevens op zolang dit nodig is voor het verwerken van uw aanvraag. Daarna verwijderen we de gegevens, tenzij er een verdere zakelijke relatie uit het contact voortvloeit. 

III. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor deze internetpagina's is:

360 Grad Marketing GmbH
Landersumer Weg 40
48431 Rheine
Duitsland

Tel.: +49 5971 92161-0
Fax: +49 5971 92161-854
E-Mail: info@european-business.com

IV. Functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die u kunt bereiken op het volgende e-mailadres:
ext-dsb@b3-datenschutz.de

V. Ontvangers / Doorgifte van gegevens

Gegevens die u ons verstrekt, worden in principe niet aan derden doorgegeven. In het bijzonder worden uw gegevens niet voor reclamedoeleinden aan derden doorgegeven.

We maken echter gebruik van dienstverleners voor de werking van deze internetpagina's of voor andere producten of diensten van ons. Hier kan het voorkomen dat een dienstverlener kennis neemt van persoonsgegevens. We selecteren onze dienstverleners zorgvuldig - met name met betrekking tot privacy en gegevensbeveiliging - en nemen alle wettelijk vereiste maatregelen voor een toelaatbare gegevensverwerking.

VI. Gegevensverwerking buiten de Europese Unie

Een verwerking van gegevens buiten de Europese Unie vindt in principe niet door ons plaats. Een uitzondering vormen de hierboven genoemde diensten, waarbij gegevens naar de VS worden overgedragen.

VII. Uw rechten als betrokkene

U heeft het recht op informatie over de u betreffende persoonsgegevens. U kunt op elk moment contact met ons opnemen voor informatie.

Bij een informatieverzoek dat niet schriftelijk plaatsvindt, vragen we om uw begrip dat we mogelijk bewijs van u vragen dat bewijst dat u de persoon bent voor wie u zich uitgeeft.

Verder heeft u het recht op correctie of verwijdering of op beperking van de verwerking, voor zover u hier wettelijk recht op heeft.

Ten slotte heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking binnen het kader van de wettelijke bepalingen. Hetzelfde geldt voor het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

VIII. Verwijdering van gegevens

We verwijderen persoonsgegevens in principe dan, als er geen vereiste meer is voor verdere opslag. Een vereiste kan met name zijn als de gegevens nog nodig zijn om contractuele prestaties te vervullen, om garantie- en eventueel garantieclaims te controleren en te verlenen of om af te weren. In geval van wettelijke bewaarplichten komt verwijdering pas in aanmerking na afloop van de respectievelijke bewaarplicht.

IX. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens door ons bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

X. Wijziging van deze privacyverklaring

We herzien deze privacyverklaring bij wijzigingen aan deze website of bij andere gelegenheden die dit noodzakelijk maken. De meest actuele versie vindt u altijd op deze website.