„Nasz cel? Chronimy ludzi, obiekty i środowisko!”

Wywiad z Jörgiem de la Motte, CEO grupy HIMA

HIMA Paul Hildebrandt GmbH Wspólnicy i Zarządzający
Wspólnicy i zarządzający HIMA oraz niedawno nabytej firmy Origo Solutions. Ich motto: „Integrujemy firmę na zawsze!”

Dzięki swoim zaawansowanym rozwiązaniom bezpieczeństwa dla technologii procesowej i kolejowej, grupa HIMA wspiera swoich klientów od wielu dziesięcioleci w newralgicznych, istotnych dla bezpieczeństwa aplikacjach. Jörg de la Motte wyjaśnił w wywiadzie dla Wirtschaftsforum, jakie dodatkowe korzyści można uzyskać w wyniku digitalizacji i dlaczego rodzinna firma z długą tradycją jest zarządzana przez zewnętrzne kierownictwo.

Wirtschaftsforum: Panie de la Motte, od wielu dekad grupa HIMA jest synonimem ‘Smart Safety’. W jakich obszarach zapewniacie bezpieczeństwo?

Jörg de la Motte: Bezpieczeństwo jest zdecydowanie niezmiennym rdzeniem naszego DNA, a nasze produkty, rozwiązania i usługi mają na celu zapewnienie funkcjonalnego bezpieczeństwa w krytycznych procesach. Skupiamy się przede wszystkim na technologii procesowej i technologii kolejowej, oferując naszym klientom wsparcie w ponad 20 krajowych spółkach na większości istotnych rynków w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Bliskim Wschodzie oraz w Azji i regionie Pacyfiku – jeszcze w tym roku otworzymy nowy oddział w Indiach.

Wirtschaftsforum: Jak HIMA wyróżnia się na tle innych uczestników rynku?

Jörg de la Motte, dyrektor generalny HIMA Group
Jörg de la Motte, dyrektor generalny HIMA Group

Jörg de la Motte: Dzięki naszemu wyłącznemu skupieniu na automatyce związanej z bezpieczeństwem nie tylko możemy przekonać przez szczególnie głęboką wiedzę specjalistyczną w tym obszarze, ale również przez wszechstronną i otwartą bezpieczną platformę automatyzacyjną z odpowiednimi zdolnościami produkcyjnymi oraz własnym oprogramowaniem do programowania i wszechstronnymi uzupełniającymi usługami.

Większość naszych konkurentów to znacznie większe, działające globalnie korporacje, które jednak jako generaliści w dziedzinie technologii automatyzacji w porównaniu z zakresem usług oferowanych przez HIMA działają tylko w stosunkowo małej specjalizacji. Ta szczególna silna tematyczna koncentracja naszej firmy zakłada zatem również dużą otwartość naszych systemów wobec holistycznego środowiska automatyzacji u naszych klientów, w którego kontekście nasze rozwiązania są wbudowane.

Wirtschaftsforum: Jaką rolę odgrywa w tym kontekście cyfryzacja?

Jörg de la Motte: Za pomocą naszej kampanii „Safety Goes Digital“ podkreślamy wiele aspektów, w których cyfryzacja stanowi ważną wartość dodaną dla naszych klientów pod względem bezpieczeństwa funkcjonalnego przez cały cykl życia danych obiektów. Szczególnie widoczne jest to na przykład w kontekście wysokich wymagań regulacyjnych dotyczących dokumentacji, które dla naszych klientów w ramach Enduring Compliance oznaczają czasami znaczny wysiłek.

Dzięki cyfrowym rozwiązaniom, poszczególne inspekcje nie muszą już być żmudnie rejestrowane i archiwizowane na papierze. Zamiast tego, podczas audytu możemy teraz za pomocą jednego przycisku udowodnić pełną zgodność – to duży i ważny krok w kierunku bardziej zwinnych procesów.

Uczestnicy Międzynarodowego Spotkania Sprzedażowego Grupy HIMA w Manchesterze 2024
Uczestnicy Międzynarodowego Spotkania Sprzedażowego Grupy HIMA w Manchesterze 2024

Wirtschaftsforum: Jaki wpływ ma cyfryzacja na Państwa rozwiązania i systemy?

Jörg de la Motte: Prace rozwojowe nad naszym własnym środowiskiem programistycznym SILworX zdecydowanie wzrosły w ostatnich latach, aby móc skutecznie odzwierciedlić różnorodne możliwości, które pojawiają się wraz z cyfrową doskonałością, i zapewnić nowe funkcjonalności coraz szybciej. Ważnym obszarem zastosowania jest na przykład automatyczna kontrola powtarzalności, gdzie za pomocą systemu bezpieczeństwa automatycznie inicjowany jest test, który jest przede wszystkim dokumentowany, bez konieczności fizycznego dokonywania pomiarów na danym urządzeniu w terenie. Jednocześnie dzisiaj jesteśmy w stanie znacznie efektywniej wykorzystać dane zbierane przez nasze systemy – operator instalacji może teraz w swoim kokpicie łatwo zorientować się, czy wykryto zaległości w zakresie powtarzających się kontroli i może je łatwo zrekompensować.

Ponadto pojawia się wiele przypadkowych obszarów zastosowań, w które wprowadzamy naszą cyfrową ekspertyzę. Na przykład w Wielkiej Brytanii obowiązuje już automatyczne ograniczenie prędkości w ruchu tramwajowym – mogliśmy na przykład w Manchesterze z powodzeniem wdrożyć odpowiedni system.

Uczestnicy HIMA User Conference w HIMA Customer Solutions Center w Brühl (Baden)
Uczestnicy HIMA User Conference w HIMA Customer Solutions Center w Brühl (Baden)
Pracownicy oddziału w Chinach
Pracownicy oddziału w Chinach zorganizowali niedawno zrównoważone wydarzenie

Wirtschaftsforum: W ponad 100-letniej historii HIMA, w roku 2021 zostało powołane zarząd, którego członkowie nie pochodzą z rodziny właścicielskiej – czy to przełom?

Jörg de la Motte: Była to wówczas bardzo świadoma decyzja wspólników, aby przygotować Grupę HIMA na następny etap jej rozwoju, łącznie z zdolnością do akwizycji i integracji przedsiębiorstw. Niezmienione pozostały przy tym nasz cel i nasza postawa: naszymi rozwiązaniami chronimy ludzi, instalacje i środowisko. Ekologiczna zrównoważoność była zawsze bardzo obecna w naszej firmie, nawet jeśli odpowiednie podejścia były być może śledzone intensywniej w ostatnich latach.

Dlatego nasi pracownicy chińskiego oddziału zorganizowali niedawno zrównoważone wydarzenie w ramach kampanii darowizn na rzecz ochrony lokalnych mokradeł – takie zaangażowanie wspieramy teraz bardzo celowo!