IT – zobowiązana innowacjom i zrównoważonemu rozwojowi

Wywiad z Markusem Schnüpke, dyrektorem zarządzającym firmy BISS Gesellschaft für Büroinformationssysteme mbH

Markus Schnüpke, dyrektor zarządzający firmy BISS Gesellschaft für Büroinformationssysteme mbH
Markus Schnüpke, dyrektor zarządzający firmy BISS Gesellschaft für Büroinformationssysteme mbH

Cyfryzacja procesów jest dla firm z wszystkich sektorów dużym wyzwaniem. Ponadto, na poziomie krajowym i UE, wymogi ESG wprowadzają nowe tematy, które muszą być uwzględniane i integrowane. BISS Gesellschaft für Büroinformationssysteme mbH, deweloper innowacyjnych rozwiązań programowych i punkt odniesienia dla rozwiązań procesowych IT w branży ubezpieczeniowej, opracował rozwiązanie, które koncentruje się wyraźnie na kwestiach związanych z zrównoważonym rozwojem, odpowiedzialnością społeczną i ochroną środowiska.

Wirtschaftsforum: Panie Schnüpke, jako partner IT dla firm, jaką główną kompetencję posiada BISS?

Markus Schnüpke: Zaczęliśmy już w 1988 roku jako producent wówczas innowacyjnych narzędzi oprogramowania i komponentów Open-Source dla branży. Dzisiaj skupiamy się na dwóch głównych obszarach. Pierwszym z nich jest wsparcie dla sektora ubezpieczeń, ze szczególnym naciskiem na sprzedaż, a drugim – wsparcie firm z różnych sektorów w zakresie tematów ESG.

Biss Caigo
BISS/CAIGO koncentruje się na tematach związanych z zrównoważonym rozwojem, odpowiedzialnością społeczną i ochroną środowiska; oto zrzut ekranu dotyczący regionów i krajów
Siedziba firmy Biss w Oldenburgu
Główna siedziba firmy w Oldenburgu, Niemcy

Wirtschaftsforum: ESG to skomplikowany temat. Co dokładnie oferujecie Państwo swoim klientom w tej kwestii?

Markus Schnüpke: Nasze rozwiązanie to BISS/CAIGO. CAIGO to słowo pochodzenia chińskiego oznaczające „łańcuch dostaw”. Obejmuje ono tematy związane z zrównoważonym rozwojem, odpowiedzialnością społeczna oraz ochroną środowiska. CAIGO wspiera firmy z różnych branż w wdrażaniu i zarządzaniu procesami analizy ryzyka oraz raportowaniem. Umożliwia to firmom efektywne wypełnianie wymogów prawnych, takich jak ustawa o należytej staranności w łańcuchach dostaw (LkSG), dyrektywa dotycząca sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD) czy dyrektywa w sprawie należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (Corporate Sustainability Due Diligence Directive - CSDDD). Unikalną cechą naszego rozwiązania jest centralny hub ryzyka, przez który przetwarzamy i skalujemy analizy ryzyka z zewnątrz, na przykład od UNICEF czy Światowego Banku. Od 1 stycznia tego roku firmy zatrudniające powyżej 1000 pracowników są zobligowane do raportowania. Do tego dochodzi teraz jeszcze rozszerzenie UE. Rynek jest ogromny, temat złożony i dla wielu firm stanowi duże wyzwanie. Kwestia ESG jest dla nas bardzo ważna. Jesteśmy przedsiębiorstwem, ale dla nas liczy się nie tylko zysk. Chcemy, aby nasze rozwiązanie pomogło poprawić świat w kilku miejscach.

Wirtschaftsforum: Do kogo kierujecie się z BISS/CAIGO?

Markus Schnüpke: W zasadzie rozwiązanie jest interesujące dla firm z różnych branż, które zajmują się kwestiami zrównoważonego rozwoju, łańcuchami dostaw i bilansami CO2. BISS/CAIGO jest odpowiednie dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Obecnie prowadzimy rozmowy z dwoma dużymi markami odzieżowymi, producentami maszyn użytkowych oraz firmami z sektora pojazdów użytkowych. Na razie koncentrujemy się na Niemczech, ale otrzymaliśmy też pierwsze zapytania ze Szwajcarii i Holandii. Przez przepisy UE temat zyskuje międzynarodowy wymiar.

Przegląd funkcji BISS Caigo
Przegląd funkcji BISS/CAIGO

Wirtschaftsforum: Jaki jest główny cel Państwa rozwiązania dla branży ubezpieczeniowej?

Markus Schnüpke: Oferujemy tu dwa rozwiązania, BISS/INDIGO oraz BISS/XALEO. Dzięki temu jesteśmy obecnie mocno zakorzenieni w branży ubezpieczeniowej. Oba produkty skupiają się na procesach związanych z doradztwem, taryfami, tworzeniem ofert oraz obsługą wniosków. Wspierają one szeroko fachową optymalizację i procesy, oraz komunikację między organizacjami oraz pośrednikami a ubezpieczycielami. Podczas gdy BISS/INDIGO oferuje szeroką paletę funkcji dla efektywnej implementacji systemów sprzedaży, BISS/XALEO bazuje na ugruntowanych standardach BiPRO dla standaryzowanej transmisji i przetwarzania danych.

Wirtschaftsforum: Jakie są Państwa plany na najbliższe lata?

Markus Schnüpke: Będziemy kontynuować rozbudowę naszych rozwiązań software’owych i angażować się w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. W kontekście optymalizacji naszych rozwiązań software’owych, integracja sztucznej inteligencji, użyteczność i efektywność są kluczowymi słowami. Chcemy promować nasze zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rozwoju na przekrój branż i ustawić się tu jako liderzy. Naszym celem jest nie tylko wyróżnienie się na rynku, ale również stworzenie prawdziwej wartości dodanej dla naszego społeczeństwa i środowiska. Jako firma czujemy się odpowiedzialni za wniesienie pozytywnego wkładu ekologicznego i społecznego.