„Przemiana energetyczna jest szansą dla nas wszystkich!”

Wywiad z Sebastianem Ebertem, prokurentem firmy Südkabel GmbH

Sebastian Ebert, prokurent firmy Südkabel GmbH
Sebastian Ebert, prokurent firmy Südkabel GmbH

Ci, którzy ciągle wskazują tylko na możliwe ryzyka przemiany energetycznej, zasłaniają widok na ogromny potencjał, jaki udana transformacja może oznaczać dla Niemiec jako miejsca prowadzenia biznesu, uważa Sebastian Ebert, prokurent firmy Südkabel GmbH, specjalizującej się w produkcji kabli wysoko i najwyższych napięć, niezbędnych dla licznych projektów tras.

Forum Gospodarcze: Panie Ebercie, jako jedyny niemiecki producent systemów kablowych wysokiego i najwyższego napięcia, Państwa firma znajduje się w kluczowej pozycji w procesie transformacji energetycznej. Jaki jest obecny stan sytuacji?

Sebastian Ebert: W zakresie rozbudowy i modernizacji sieci przesyłowych, w Niemczech wciąż jesteśmy na początkowym etapie. Pierwsze korytarze są obecnie w fazie realizacji, podczas gdy w ramach już przyznanych projektów rozpoczęliśmy produkcję odpowiednich komponentów HVDC. Mają one być wykorzystane przy budowie korytarza A-Nord, który ma prowadzić z Dolnej Saksonii do Nadrenii Północnej-Westfalii, po tym jak w tym roku dostarczyliśmy już ponad 60 kilometrów kabli HVDC na potrzeby budowy interkonektora z Irlandii do Walii. Ponadto, przechodzimy obecnie przez odpowiednie procedury prekwalifikacyjne, aby być gotowymi do dostaw na potrzeby projektów, które nastąpią w najbliższych latach.

Südkabel sucha technika łączeń kablowych
Udana transformacja energetyczna może trwale wzmocnić niemiecką gospodarkę, uważa Sebastian Ebert
Südkabel - Załadunek bębna z kablem wysokiego napięcia
Załadunek bębna z kablem wysokiego napięcia

Forum Gospodarcze: Jak dobrze polityczni decydenci oraz podmioty prywatne są przygotowani do nadchodzących zadań?

Sebastian Ebert: W ramach licznych rozmów mogliśmy jasno odnieść wrażenie, że polityka bardzo dobrze rozpoznała rzeczywiste wyzwania. Stało się to również jasne podczas wizyty ministra gospodarki federalnej w naszej firmie. Wszyscy uczestnicy, a także ogół społeczeństwa, muszą jednak być świadomi, że tak głęboka transformacja nie może zostać przeprowadzona ad hoc w ciągu kilku lat – jednocześnie już dziś muszą być dokonywane inwestycje i tworzone kapacity personalne oraz materialne, aby ten przemian perspektywicznie z sukcesem przeprowadzić i ukształtować. Aby skutecznie wykorzystać zasoby podmiotów prywatnych, takich jak Südkabel GmbH, konieczne są tymczasem pewne wspierające środki polityczne, na przykład w formie gwarancji, trwałego wsparcia innowacji czy też poprzez zapewnienie lepszej przewidywalności – ponieważ już dzisiaj w sieci wysokich napięć widoczne jest bardzo duże zapotrzebowanie na systemy kablowe, którego dokładne wytyczne muszą jednak zostać jeszcze sprecyzowane. Nawet w optymalnych warunkach transformacja energetyczna zajmie nam jeszcze wiele dziesięcioleci – musimy to zawsze pamiętać.

Forum Gospodarcze: Jakie skutki miały lata kryzysu od 2020 roku na dalszy postęp transformacji energetycznej i działalność firmy Südkabel?

Sebastian Ebert: Szeroko zakrojone opóźnienia w realizacji i przyznawaniu projektów, które pojawiły się w wyniku pandemii, postawiły naszą firmę przed znaczącymi wyzwaniami, gdyż prace na prawie wszystkich placach budowy nagle się zatrzymały. Bez wątpienia spowodowało to cofnięcie transformacji energetycznej w Niemczech o jeden lub dwa lata. Z drugiej strony, wojna na Ukrainie uświadomiła wszystkim ludziom, jak ogromne zagrożenie wiąże się z zależnością od paliw kopalnych i że musimy przyspieszyć transformację energetyczną w tym kontekście jeszcze szybciej i bardziej zdecydowanie – od budowy nowych farm wiatrowych i solarnych, przez przejście na pompy ciepła, aż po wzmocnienie sieci dystrybucyjnych, co stanowi podstawowy warunek dla wszystkich innych działań. Po przestoju spowodowanym przez koronawirusa nastąpił zatem w naszej branży dwukrotnie szybszy wzrost, który teraz stawia wszystkich uczestników przed nowym wyzwaniem jak najszybszego tworzenia odpowiednich kapacitów.

Südkabel - Prüffeld
Polityka uświadomiła sobie pilność transformacji energetycznej, jest przekonany Sebastian Ebert
Südkabel - Podziemne systemy kablowe
Podziemne systemy kablowe zwiększają akceptację linii energetycznych wśród ogółu społeczeństwa w porównaniu do linii napowietrznych

Forum Gospodarcze: Czy rzeczywiście będziemy w stanie sprostać tym wyzwaniom?

Sebastian Ebert: Byłoby dużym błędem skupiać się w obliczu tych zmian wyłącznie na potencjalnych ryzykach i zagrożeniach. Ponieważ przejście na energię odnawialną stanowi dla Niemiec ogromną szansę. Jako dostawca systemów średniej wielkości, który oferuje szeroki zakres usług na rynku, począwszy od produkcji niezbędnych komponentów, aż po aktywny udział w realizacji projektów tras, chcemy aktywnie współtworzyć tę zmianę, pozostając wierni naszemu przekonaniu „Made in Germany for Germany” – i w ten sposób trwale wzmacniać naszą pozycję gospodarczą.