"De energietransitie is voor ons allemaal een kans!"

Interview met Sebastian Ebert, adjunct-directeur van Südkabel GmbH

Sebastian Ebert, adjunct-directeur van Südkabel GmbH
Sebastian Ebert, adjunct-directeur van Südkabel GmbH

Wie altijd alleen maar wijst op de mogelijke risico's van de energietransitie, blokkeert daarmee het zicht op het enorme potentieel dat een succesvolle transformatie voor Duitsland als economische locatie kan betekenen, meent Sebastian Ebert, adjunct-directeur van Südkabel GmbH, die is gespecialiseerd in de productie van hoog- en ultrahoogspanningskabelsystemen, essentieel voor de talrijke aankomende corridorprojecten.

Economisch Forum: Meneer Ebert, als de enige Duitse fabrikant van hoog- en ultrahoogspanningskabelsystemen, bevindt uw bedrijf zich op een cruciaal punt in de energietransitie. Hoe staat het er momenteel voor?

Sebastian Ebert: Wat de uitbreiding en versterking van de transmissienetwerken betreft, staan we in Duitsland nog redelijk aan het begin. De eerste corridors bevinden zich momenteel in de afwikkelingsfase, terwijl we in het kader van reeds toegekende projecten al beginnen met de productie van de benodigde HVDC-componenten. Deze zullen dan gebruikt worden in de bouw van de corridor A-Noord, van Nedersaksen naar Noordrijn-Westfalen, nadat we dit jaar al meer dan 60 kilometer HVDC-kabel hebben geleverd voor de constructie van de interconnector van Ierland naar Wales. Bovendien zijn we momenteel bezig met de nodige prekwalificatieprocedures om ook voor de projecten die de komende jaren volgen leverbaar te zijn.

Südkabel droge kabelconnector technologie
Een succesvolle energietransitie kan de economische locatie Duitsland duurzaam versterken, meent Sebastian Ebert
Südkabel - Laden van een hoogspanningskabeltrommel
Laden van een hoogspanningskabeltrommel

Economisch Forum: Hoe goed zijn de politieke beslissingsmakers en de particuliere sector voorbereid op de komende taken?

Sebastian Ebert: In het kader van talrijke gesprekken konden we duidelijk de indruk krijgen dat de politiek de daadwerkelijke uitdagingen zeer goed heeft herkend. Dit werd ook duidelijk bij een bezoek van de federale minister van Economische Zaken aan ons bedrijf. Het moet echter voor alle betrokkenen en ook voor het brede publiek duidelijk zijn dat zo'n diepgaande transformatie niet ad hoc binnen een paar jaar kan worden bewerkstelligd - tegelijkertijd moeten de investeringen vandaag de dag al worden gedaan en de personele en materiële capaciteiten worden gecreëerd om deze verandering op lange termijn succesvol te kunnen doorvoeren en vormgeven. Om de middelen van de particuliere sector, zoals Südkabel GmbH, effectief te kunnen gebruiken, zijn voorlopig bepaalde flankerende politieke maatregelen nodig, zoals in de vorm van garantieverzekeringen, duurzame bevordering van innovatie of ook door het creëren van betere planbaarheid - want juist in het hoogspanningsnet is nu al een zeer grote behoefte aan kabelsystemen te herkennen, waarvan de precieze invulling nog nader gespecificeerd moet worden. Zelfs onder optimale voorwaarden zal de energietransitie ons nog enkele decennia bezighouden - dat moeten we ons altijd realiseren.

Economisch Forum: Welke gevolgen hadden de crisisjaren sinds 2020 voor de verdere voortgang van de energietransitie en de bedrijfsactiviteit van Südkabel?

Sebastian Ebert: De in het kader van de pandemie opgetreden vertragingen bij de uitvoering en toewijzing van projecten stelden ook ons bedrijf voor significante uitdagingen, omdat op bijna alle bouwplaatsen tegelijkertijd de afwikkeling stokte. Daarmee werd de energietransitie in Duitsland zeker met een of twee jaar teruggeworpen. Daarentegen heeft de oorlog in Oekraïne iedereen duidelijk gemaakt welk enorm gevaar verbonden kan zijn aan de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en dat we de energietransitie juist in deze context nog sneller en besluitvaardiger moeten voortzetten - van de bouw van nieuwe wind- en zonneparken tot de omschakeling op warmtepompen tot aan de versterking van de distributienetten, waarin de basisvoorwaarde voor alle andere maatregelen ligt. Na de coronadip volgde daarom een des te steilere opleving in onze sector, die nu alle betrokkenen voor de nieuwe uitdaging stelt om zo snel mogelijk de benodigde capaciteiten te creëren.

Südkabel - Testveld
De politiek heeft de urgentie van de energietransitie erkend, is Sebastian Ebert overtuigd
Südkabel - Ondergrondse kabelsystemen
Ondergrondse kabelsystemen verhogen de acceptatie van elektriciteitstracés bij het grote publiek in vergelijking met bovengrondse leidingen

Economisch forum: Zullen we deze uitdagingen daadwerkelijk kunnen aangaan?

Sebastian Ebert: Het zou een grote fout zijn om in het licht van deze veranderingen alleen maar op mogelijke risico's en gevaren te wijzen. Want in de energietransitie ligt juist voor Duitsland een grote kans. Als middelgrote systeemaanbieder, die een breed scala aan diensten op de markt brengt, van de productie van de benodigde componenten tot actieve deelname aan de uitvoering van tracéprojecten, willen we deze verandering actief vormgeven, trouw aan onze overtuiging 'Made in Germany for Germany' – en daarmee onze economische locatie duurzaam versterken.