Hoe de energietransitie in Zuid-Hessen wordt vormgegeven

Interview met Dipl.-Kfr. Ines Schultze en Dipl.-Ing. Holger Klein, bestuursleden van de e-netz Südhessen AG

Dipl.-Kfr. Ines Schultze en Dipl.-Ing. Holger Klein, bestuursleden van de e-netz Südhessen AG
Dipl.-Kfr. Ines Schultze en Dipl.-Ing. Holger Klein, bestuursleden van de e-netz Südhessen AG

De e-netz Südhessen AG zorgt voor de veilige energievoorziening in de Rhein-Main-Neckar-regio en waarborgt een functionerende infrastructuur voor ongeveer een miljoen mensen in de regio. Wirtschaftsforum heeft gesproken met Ines Schultze en Holger Klein, de twee bestuursleden van de distributienetbeheerder van ENTEGA AG, over de uitdagingen van de energietransitie en de samenwerking met de gemeenten in het netgebied.

Wirtschaftsforum: Mevrouw Schultze, meneer Klein, u leidt samen e-netz Südhessen AG. Hoe heeft u de taken verdeeld?

Ines Schultze: Wij werken interdisciplinair en nemen belangrijke beslissingen gezamenlijk. Ik ben voornamelijk verantwoordelijk voor het economische deel: netwerkeconomie, regulering, IT, netwerkontwikkeling en -strategie en het concessiebeheer. Daarnaast houd ik me bezig met ander gemeentelijk infrastructuurbeheer zoals bijvoorbeeld de ontwikelling van bouwgrond.

Holger Klein: Ik ben de ingenieur in het team en ben verantwoordelijk voor de planning, constructie en exploitatie van de netwerken, maar ook voor de klantenservice van het netwerk ofwel netwerkaansluitingen. Het laatste wordt steeds belangrijker met de toenemende integratie van energieproductie-installaties en door de aansluiting op warmtepompen en laadvoorzieningen.

e-netz Südhessen Grondontwikkeling
De afdeling Grondontwikkeling biedt individuele en klimaatvriendelijke oplossingen voor gemeenten en projectontwikkelaars en ondersteunt bij de gemeentelijke warmteplanning
e-netz Südhessen Transformatiestation
Met transformatiestations en bovengrondse lijnen zorgt de e-netz Südhessen voor een betrouwbare stroomvoorziening in de Rijn-Main-Neckar-regio

Wirtschaftsforum: Drie tot vier jaar geleden was e-netz Südhessen nog voornamelijk een operationele maatschappij voor netinfrastructuur, maar toen hebben jullie het bedrijf omgevormd tot een grote netwerkmaatschappij en activa en bedrijfsvoering samengebracht.

Ines Schultze: Dat was een strategisch belangrijke stap. We zijn vroeg begonnen met reageren op de wettelijke vereisten van de energietransitie en hebben een grote reorganisatie doorgevoerd. Daarbij hebben we de belangrijke rol van de activa-eigenaar benadrukt en wezenlijke taken zoals netwerkstrategie, activabeheer, netwerkoperatie en klantenservice voor het netwerk uitgevoerd. Ook was de beslissing om de bedrijfsvoering van elektriciteit en aardgas te scheiden cruciaal, gezien het feit dat de netwerken zich verschillend ontwikkelen. Hierdoor is onze organisatie klaar voor de ombouw van de elektriciteitsnetten in de regio. Zo effenen we voor meer dan 50 concessiegemeenten het pad naar de energietransitie. De warmteproductie in veel kleinere gemeenschappen zal in de toekomst voornamelijk op elektriciteit gebaseerd zijn. Om deze reden hebben we een doelnetwerkplanning voor het lage- en middenspanningsniveau ontwikkeld. Daaruit leiden we investeringsplannen af die specifiek zijn voor de gemeenten.

Holger Klein: De wissels daarvoor hebben we vroeg omgezet. De ombouw van de elektriciteitsnetten vereist een hoog financieel volume. Dit moeten we doelgericht inzetten om de energietransitie aan te kunnen. Daarom hebben we ons activabeheer compleet nieuw opgezet en de rollen daarin aangescherpt. Ons concept wordt gecertificeerd volgens DIN ISO 55001. Zo hebben we een instrument gecreëerd om maatregelen optimaal en naar behoefte uit te voeren.

Wirtschaftsforum: Jullie hebben meer dan 100 leerlingen. Hoe belangrijk is jullie eigen opleiding voor jullie?

Ines Schultze: Wij bieden intensief trainingen aan binnen het gehele concern, voornamelijk voor netwerkoperatie. Momenteel hebben we 118 leerlingen in het bedrijf. We zetten heel duidelijk in op onze eigen jonge krachten om onze kennis te behouden. Dit heeft zich bewezen tegen de achtergrond van de demografische ontwikkeling. Sinds het begin van het jaar hebben we ook een nieuw loonsysteem dat meer flexibiliteit mogelijk maakt. Bovendien onderhouden we nauw contact met verschillende universiteiten. Werkstudenten krijgen zo de kans om kennis te maken met de interessante nieuwe taken van een netwerkexploitant. Ze werken aan de uitvoering van strategische taken, aan de doelnetwerkplanning of aan de digitalisering van het lage spanningsnet. Na het afronden van hun studie willen we ze overnemen. We presenteren ons als een aantrekkelijke werkgever.

Holger Klein: Ondertussen waarderen de medewerkers niet alleen de crisisbestendigheid die een netwerkexploitant biedt. De energietransitie maakt ons bovendien aantrekkelijk, want we bieden de kans om actief aan de gestaltegeving ervan deel te nemen. Ook de teamgeest speelt een belangrijke rol bij ons. Via verschillende formats zetten we impulsen en komen we afdelingsoverstijgend regelmatig samen, zoals bijvoorbeeld bij collega-speeddating. Dit bevordert het samenwerken en maakt ons sneller en efficiënter.

e-netz Südhessen Technici in actie
e-netz Südhessen Meetapparaat

Wirtschaftsforum: Hoe beoordeelt u het energiebeleid van de regering?

Ines Schultze: Wat de politiek van plan is, is in principe belangrijk voor de toekomst. Als regionale distributienetbeheerder zijn wij verantwoordelijk om de infrastructuur voor het Rijn-Main-Neckar-gebied te creëren en de herstructurering van de netten te bevorderen. We gaan altijd te werk met voorconceptie en moeten mogelijke behoeften vroegtijdig herkennen om te kunnen leveren zodra deze behoeften concreet worden. Dit betekent dat we ook financieel vooruit moeten betalen. Om deze reden hebben we een energiebeleid nodig met een toekomstgericht regelgevend kader voor netwerkvergoedingen. Helaas zijn de netwerkvergoedingen op dit moment nog steeds gebaseerd op het verleden. Ze zijn niet afgestemd op de behoeften van de toekomst. Dit bemoeilijkt de ombouw van de elektriciteitsnetten.

Holger Klein: Positief moet worden vermeld dat het beleid van de federale regering met betrekking tot de dreigende tekorten aan aardgas de juiste koers heeft ingezet. Hier heeft men met de invoer van vloeibaar aardgas snel gereageerd en de dreigende tekorten onder controle gekregen. Zo konden we opnieuw onze industriële klanten vroegtijdig geruststellen. De industrie is sterk afhankelijk van de toevoer van aardgas en zou door een leveringsstop sterk getroffen zijn geweest. De communicatie heeft goed gewerkt.

Wirtschaftsforum: Welke prioriteiten stelt u dit jaar?

Ines Schultze: Een belangrijk aandachtspunt is de digitalisering van het elektriciteitsnet. In dit verband creëren we de instrumenten voor de uitvoering van de nieuwe § 14a in de Energiewet. Dit maakt het voor netwerkoperators mogelijk om in geval van nood controleapparatuur zoals warmtepompen en privélaadpunten voor E-mobiliteit te reguleren om overbelasting van het net te voorkijken. Hierbij zullen we ook ons eigen 450-megahertz-radionetwerk oplossingsgericht inzet scandal.

Holger Klein: § 14a EnWG is een uitdaging. Tot nu toe hadden operators geen reden om de laagspanningsnetten te observeren. Nu moeten we de energiestromen precies begrijpen, gedetailleerde metingen nodig hebben om piekbelastingen te identificeren. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om controleerbare verbruiksapparaten naar behoefte te kunnen dimmen. Dit is een grote taak waarvoor netwerkoperators in heel Duitsland zich gesteld zien.

Wirtschaftsforum: En op de lange termijn?

Ines Schultze: We zullen vooral de ombouw van de elektriciteitsnetten voor elke gemeenschap in ons netwerkgebied realiseren, wat aanzienlijke investeringen in de regio vereist. We hebben al investeringsplannen opgesteld tot het jaar 2045. Hiermee vervullen we de opdracht die we hebben gekregen in het kader van de concessieovereenkomsten van de gemeenten, en volgen we bovendien onze holistische benadering verder: We staan onze gemeentelijke partners bij als dienstverlener voor grondontwikkeling, gemeentelijke warmteplanning en straatverlichting.

Holger Klein: Eerder op de middellange dan de lange termijn zullen we ook hydrogenetwerkoperators worden en plannen we de opbouw van een vraaggestuurde infrastructuur - voor de industrie en voor de warmtevoorziening. Overal waar het zinvol is, zullen we alle mogelijkheden onderzoeken om het bestaande aardgasnetwerk te transformeren.