Hogyan alakul az energiaváltás Dél-Hessenben

Interjú Dipl.-Kfr. Ines Schultze-val és Dipl.-Ing. Holger Klein-nal, az e-netz Südhessen AG igazgatóival

Dipl.-Kfr. Ines Schultze és Dipl.-Ing. Holger Klein, az e-netz Südhessen AG igazgatói
Dipl.-Kfr. Ines Schultze és Dipl.-Ing. Holger Klein, az e-netz Südhessen AG igazgatói

Az e-netz Südhessen AG biztosítja a biztonságos energiaellátást a Rajna–Main–Neckar régióban és biztosítja a körülbelül egymillió ember számára a régióban működő infrastruktúrát. A Wirtschaftsforum beszélgetett Ines Schultze-val és Holger Klein-nal, az ENTEGA AG terjesztési hálózatának két igazgatójával az energiaváltás kihívásairól és a kommunáció együttműködéséről a hálózati területen.

Wirtschaftsforum: Frau Schultze, Herr Klein, Önök vezetik együtt az e-netz Südhessen AG-t. Hogyan osztották el a feladatokat?

Ines Schultze: Szakterületeinken átnyúlóan dolgozunk és a fontos döntéseket közösen hozzuk meg. Én elsősorban az üzleti terüleért felelős vagyok: hálózatgazdaság, szabályozás, IT, hálózatfejlesztés és -stratégia, valamint a koncessziós menedzsment. Ezenkívül más kommunális infrastrukturális üzletágakkal is foglalkozom, mint például a telekfejlesztés.

Holger Klein: Én vagyok a mérnök a csapatban és felelős vagyok a hálózatok tervezéséért, építéséért és üzemeltetéséért, de a hálózati ügyfélszolgálatért illetve a hálózati csatlakozásokért is. Ez utóbbi egyre fontosabbá válik az energiatermelő berendezések növekvő integrációjával és a hőszivattyúkhoz, valamint töltőberendezésekhez való csatlakozással.

e-netz Südhessen Telekfejlesztés
A Telekfejlesztési osztály egyedi és éghajlatkímélő megoldásokat kínál önkormányzatoknak és építőanyag-forgalmazóknak, és támogatást nyújt a kommunális hőtervezésben
e-netz Südhessen átalakítóállomás
Az átalakítóállomásokkal és a szabadvezetékekkel az e-netz Südhessen megbízható áramellátást biztosít a Rajna-Majna-Neckar régióban

Wirtschaftsforum: Három-négy évvel ezelőtt az e-netz Südhessen még inkább egy operatív vállalat volt a hálózati infrastruktúra számára, aztán átalakítottátok a vállalatot egy nagy hálózati társasággá, és összevonjátok a vagyonokat és a működést.

Ines Schultze: Ez egy stratégiailag fontos lépés volt. Korán kezdtünk válaszolni az energiaváltás törvényi követelményeire, és végrehajtottunk egy nagyszabású átszervezést. Ebben kiemeltük az eszköztulajdonos fontos szerepét és a hálózati stratégia, eszközkezelés, hálózati üzemeltetés és hálózati ügyfélszolgálat alapvető feladatait. Döntő fontosságú volt a döntés is, hogy különválasszuk az áram és a földgáz üzemeltetését – figyelembe véve, hogy a hálózatok különbözőképpen fejlődnek. Így vált szervezetünk alkalmassá a régió elektromos hálózatainak átalakítására. Így több mint 50 koncessziós önkormányzatot vezetünk az energiaváltás felé. A hőtermelés számos kisebb közösségben a jövőben elsősorban áram alapú lesz. Ezen okból fejlesztettünk ki célhálózat-tervezést az alacsony- és középfeszültség szintjén. Ezekből vezetjük le a községekre szabott beruházási terveket.

Holger Klein: Erre a lépésre korán felkészültünk. Az elektromos hálózatok átalakítása nagy pénzügyi volumenet igényel. Ezt célzottan kell felhasználnunk, hogy megvalósíthassuk az energiaváltást. Ezért teljesen újra alakítottuk az eszközkezelésünket, és élesebbé tettük a szerepeket benne. Koncepciónkat DIN ISO 55001 szerint certifikáljuk. Így hoztunk létre egy eszközt, hogy a tevékenységeket optimálisan kielégíthessük.

Wirtschaftsforum: Több mint 100 gyakornokot foglalkoztatnak. Milyen fontos Önöknek a saját képzés?

Ines Schultze: Intenzíven képezünk a vállalatcsoport szerte, elsősorban a hálózati üzemeltetés területén. Jelenleg a vállalatnál 118 gyakornok van. Határozottan saját utánpótlásunkra támaszkodunk, hogy megtartsuk tudásunkat. Ez bevált a demográfiai fejlődés fényében. Az év eleje óta emellett egy új bértarifa-rendszert is bevezettünk, amely több rugalmasságot tesz lehetővé. Ezenkívül szoros kapcsolatot ápolunk különböző egyetemekkel. Így a gyakornokoknak lehetőségük nyílik megismerni a hálózati üzemeltető érdekes új feladatait. Rész vesznek a stratégiai feladatok megvalósításában, a célhálózat-tervezésben vagy az alacsonyfeszültség digitalizációjában. A tanulmányok befejeztével szeretnénk őket átvenni. Mint vonzó munkáltató mutatkozunk be.

Holger Klein: Időközben a munkatársak nem csak a hálózati üzemeltető által kínált válságbiztonságot értékelik. Az energiaváltás további vonzerőt jelent számunkra, mert lehetőséget adunk aktívan formálni azt. A csapatgondolkodás is fontos szerepet játszik nálunk. Különböző formákon keresztül adunk lökéseket és rendszeresen összejövünk részlegközi találkozókra, például kollega-gyorsrandin. Ez elősegíti az együttműködést és gyorsabbá, hatékonyabbá tesz minket.

e-netz Südhessen technikusok bevetésen
e-netz Südhessen Mérőeszköz

Wirtschaftsforum: Hogyan ítéli meg a kormány energiapolitikáját?

Ines Schultze: Amit a politika tervez, alapvetően fontos a jövő szempontjából. Mint regionális elosztóhálózati operátor, felelősségünk van az infrastruktúra létrehozásáért a Rajna-Majna-Neckar térségben, és az hálózatok átalakításának előremozdításáért. Mindig előzetes koncepcióval indulunk, és időben fel kell ismernünk a lehetséges igényeket, hogy azok konkréttá válása esetén tudjunk szállítani. Ez azt jelenti, hogy anyagilag is előlegeket kell fizetnünk. Ezért olyan energiapolitikára van szükségünk, amely jövőorientált szabályozási keretet nyújt a hálózati díjak számára. Jelenleg sajnos a hálózati díjak még mindig a múlton alapulnak. Nem igazodnak a jövő igényeihez. Ez megnehezíti az elektromos hálózatok átalakítását.

Holger Klein: Pozitívan kell megemlíteni a szövetségi kormány politikáját az földgáshiánnyal kapcsolatban. Itt a helyes irányt választották, a cseppfolyósított földgás importjának formájában gyors reakciót mutattak, és kezelésbe vették a fenyegető hiánysituationt. Így tudtunk a beszélgetéseink során időben megnyugtatást jelezni ipari ügyfeleink felé. Az ipar nagymértékben függ a földgázellátástól, és egy ellátási leállás súlyosan érintette volna. A kommunikáció jól működött.

Wirtschaftsforum: Mely területekre koncentrál idén?

Ines Schultze: Egy fontos terület a villamos hálózatok digitalizálása. Ebben az összefüggésben létrehozzuk az eszközöket az új § 14a végrehajtására az Energiaipari törvényben. Ez lehetővé teszi a hálózati üzemeltetők számára, hogy szükség esetén irányítsák a fogyasztási berendezéseket, mint például a hőszivattyúkat és a magán töltőpontokat az elektromobilitás számára, elkerülve ezzel a hálózat túlterhelését. Ebben a folyamatban saját 450 megahertzes rádióhálózatunkat is megoldás-orientáltan fogjuk használni.

Holger Klein: A § 14a EnWG egy kihívás. Az üzemeltetőknek eddig nem volt okuk figyelni az alacsonyfeszültségű hálózatokat. Most pontosan meg kell értenünk az energiaáramlást, részletes mérésekre van szükségünk a csúcsigények felismeréséhez. Ez az előfeltétele annak, hogy szükség szerint szabályozhassuk a fogyasztási berendezéseket. Ez egy nagy feladat, amellyel Németország összes hálózati üzemeltetőjének szembe kell néznie.

Wirtschaftsforum: És hosszú távon?

Ines Schultze: Főként a villamos hálózatok átalakításával foglalkozunk majd minden egyes település esetében a hálózati területünkön, ami jelentős beruházásokat igényel a régióban. Már készítettünk befektetési terveket 2045-ig. Ezzel teljesítjük azt a megbízást, amelyet a koncessziós szerződések keretében a településektől kaptunk, és továbbra is követjük átfogó megközelítésünket: kommunális partnereinknek szolgáltatóként állunk rendelkezésre telekalakítás, kommunális hőtervezés és közvilágítás terén.

Holger Klein: Inkább középtávon, mintsem hosszú távon, hidrogénhálózati üzemeltetőkké is válunk, és tervbe vettük a szükség szerinti infrastruktúra kiépítését – az ipar és a hőellátás számára. Mindenhol, ahol értelme van, megvizsgáljuk az összes lehetőséget a meglévő földgázhálózat átalakítására.