Jak przebiega transformacja energetyczna w Południowym Hesji

Wywiad z dypl. ekonomistką Ines Schultze i dypl. inż. Holgerem Kleinem, członkami zarządu e-netz Südhessen AG

dypl. ekonomistka Ines Schultze i dypl. inż. Holger Klein, członkowie zarządu e-netz Südhessen AG
dypl. ekonomistka Ines Schultze i dypl. inż. Holger Klein, członkowie zarządu e-netz Südhessen AG

e-netz Südhessen AG zapewnia bezpieczne dostawy energii w obszarze Rhein-Main-Neckar i gwarantuje działającą infrastrukturę dla około miliona osób w regionie. Wirtschaftsforum rozmawiał z Ines Schultze i Holgerem Kleinem, dwoma członkami zarządu operatora sieci dystrybucyjnej ENTEGA AG, na temat wyzwań związanych z transformacją energetyczną i współpracy z gminami w obszarze sieci.

Wirtschaftsforum: Pani Schultze, Panie Klein, wspólnie kierują Państwo spółką e-netz Südhessen AG. Jak podzieliliście się obowiązkami?

Ines Schultze: Pracujemy między działami i podejmujemy ważne decyzje wspólnie. Jestem głównie odpowiedzialna za część ekonomiczną: ekonomikę sieci, regulacje, IT, rozwój sieci i strategię oraz zarządzanie koncesjami. Ponadto zajmuję się dodatkowym komunalnym biznesem infrastrukturalnym, jak na przykład rozwój terenów budowlanych.

Holger Klein: Jestem inżynierem w zespole i odpowiadam za planowanie, budowę i eksploatację sieci, ale także za obsługę klientów sieci lub przyłącza sieciowe. To ostatnie zyskuje na znaczeniu w związku ze wzrostem integracji instalacji do produkcji energii oraz przez połączenia do pomp ciepła i stacji ładowania.

e-netz Südhessen Rozwój Terenów Budowlanych
Dział Rozwoju Terenów Budowlanych oferuje indywidualne i przyjazne dla klimatu rozwiązania dla gmin i deweloperów, wspierając w planowaniu ciepłownictwa komunalnego
Stacja transformatorowa e-netz Südhessen
Dzięki stacjom transformatorowym i linom napowietrznym e-netz Südhessen zapewnia niezawodne dostawy energii elektrycznej dla regionu Rhein-Main-Neckar

Wirtschaftsforum: Trzy do czterech lat temu e-netz Südhessen była bardziej operacyjną spółką infrastrukturalną, a następnie przekształciliście firmę w dużą spółkę sieciową, łącząc aktywa i operacje.

Ines Schultze: To był strategicznie ważny krok. Zaczęliśmy wcześnie reagować na ustawowe wymogi transformacji energetycznej i przeprowadziliśmy dużą reorganizację. W tym procesie zdefiniowaliśmy ważną rolę właściciela aktywów i kluczowe zadania strategii sieciowej, zarządzania aktywami, eksploatacji sieci i obsługi klienta sieci. Kluczowe było również podjęcie decyzji o oddzieleniu operacji związanych z energią elektryczną od gazu ziemnego – w kontekście różnego rozwoju sieci. Dzięki temu nasza organizacja jest przygotowana na przebudowę sieci elektrycznych w regionie. W ten sposób torujemy ponad 50 gminom koncesyjnym drogę do transformacji energetycznej. Produkcja ciepła w wielu mniejszych gminach będzie w przyszłości oparta głównie na energii elektrycznej. Z tego powodu opracowaliśmy planowanie sieci docelowych dla poziomu niskiego i średniego napięcia. Na tej podstawie opracowujemy indywidualne plany inwestycyjne dla gmin.

Holger Klein: Ustawiliśmy kierunek działania wcześnie. Przebudowa sieci elektrycznych wymaga dużych środków finansowych. Musimy je celowo wykorzystać, aby sprostać transformacji energetycznej. Dlatego całkowicie zreorganizowaliśmy nasze zarządzanie aktywami i usprawniliśmy w nim role. Nasz koncept zostanie certyfikowany zgodnie z DIN ISO 55001. Dzięki temu stworzyliśmy narzędzie, które pozwala optymalnie i zgodnie z potrzebami wdrażać działania.

Wirtschaftsforum: Macie Państwo ponad 100 stażystów. Jak ważne jest dla Was własne szkolenie?

Ines Schultze: Kształcimy intensywnie na szczeblu koncernu, głównie w obszarze eksploatacji sieci. Obecnie mamy 118 stażystów w firmie. Stawiamy zdecydowanie na własny rozwój, aby zabezpieczyć naszą wiedzę. To sprawdziło się w kontekście demograficznym. Od początku roku mamy również nowy system taryfowy, który pozwala na większą elastyczność. Ponadto utrzymujemy ścisły kontakt z różnymi uniwersytetami. Praktykanci mają więc możliwość poznania nowych, interesujących zadań operatora sieci. Pracują nad wdrażaniem zadań strategicznych, planowaniem sieci docelowej lub cyfryzacją sieci niskiego napięcia. Po ukończonych studiach chcemy ich zatrudnić. Prezentujemy się jako atrakcyjny pracodawca.

Holger Klein: Pracownicy doceniają nie tylko bezpieczeństwo kryzysowe, które oferuje operator sieci. Transformacja energetyczna czyni nas dodatkowo atrakcyjnymi, bo dajemy szansę na aktywne jej kształtowanie. Ważna jest również w nas idea pracy zespołowej. Poprzez różne formaty inicjujemy impulsy i regularnie zbieramy się międzydziałowo, na przykład na speed datingu z kolegami. To wspiera wzajemne relacje i czyni nas szybszymi i efektywniejszymi.

Technicy e-netz Südhessen w akcji
e-netz Südhessen Urządzenie pomiarowe

Wirtschaftsforum: Jak ocenia Pani politykę energetyczną rządu?

Ines Schultze: To, co polityka zakłada, jest zasadniczo ważne dla przyszłości. Jako regionalny operator sieci dystrybucyjnej jesteśmy odpowiedzialni za tworzenie infrastruktury dla obszaru Rhein-Main-Neckar oraz za napędzanie transformacji sieci. Zawsze działamy w fazie przedwstępnej koncepcji i musimy wcześnie rozpoznawać możliwe zapotrzebowanie, aby móc dostarczać, gdy zapotrzebowanie to stanie się konkretnie. Oznacza to, że musimy także finansowo wyjść naprzód. Z tego powodu potrzebujemy polityki energetycznej z przyszłościowo zorientowanym ramem regulacyjnym dla opłat sieciowych. Obecnie opłaty sieciowe niestety nadal opierają się na przeszłości. Nie są zorientowane na potrzeby przyszłości. To utrudnia przebudowę sieci elektrycznych.

Holger Klein: Pozytywnie należy wspomnieć o polityce rządu federalnego w kontekście zagrożenia brakiem gazu ziemnego. Tutaj podjęto właściwy kurs, pokazując szybką reakcję w formie importu skroplonego gazu ziemnego i opanowując groźbę niedoboru. Dzięki temu mogliśmy z kolei we wczesnych rozmowach z naszymi klientami przemysłowymi szybko dawać sygnały, że nie ma powodu do obaw. Przemysł jest bardzo zależny od dostaw gazu ziemnego i ucierpiałby znacznie na skutek przerwy w dostawach. Komunikacja funkcjonowała dobrze.

Wirtschaftsforum: Jakie są Państwa priorytety w obecnym roku?

Ines Schultze: Ważnym punktem jest cyfryzacja sieci energetycznych. W tym kontekście tworzymy narzędzia do wdrożenia nowego § 14a w ustawie o gospodarce energetycznej. Pozwala on operatorom sieci na sterowanie urządzeniami odbiorczymi, takimi jak pompy ciepła i prywatne punkty ładowania dla elektromobilności w razie potrzeby, aby uniknąć przeciążeń w sieci. W tym celu skorzystamy także z naszej własnej, rozwiązaniowej sieci radiowej o częstotliwości 450 megaherców.

Holger Klein: § 14a UGE jest wyzwaniem. Operatorzy do tej pory nie mieli powodu, by obserwować sieci niskiego napięcia. Teraz musimy dokładnie rozumieć przepływy energii, potrzebujemy szczegółowych pomiarów, aby wykrywać szczyty obciążeń. To warunek, aby w razie potrzeby efektywnie regulować urządzenia odbiorcze. To duża zadanie, z którym muszą się zmierzyć operatorzy sieci w całych Niemczech.

Wirtschaftsforum: A długoterminowo?

Ines Schultze: Przede wszystkim zajmiemy się przebudową sieci elektrycznych dla każdej gminy w naszym obszarze sieciowym, co wymagać będzie dużych inwestycji w region. Przygotowaliśmy już plany inwestycyjne do roku 2045. Spełniamy w ten sposób zadanie, które otrzymaliśmy w ramach umów koncesyjnych od gmin, a ponadto kontynuujemy nasze kompleksowe podejście: stojąc naszym partnerom komunalnym do dyspozycji jako dostawca usług związanych z rozwojem terenów budowlanych, komunalnym planowaniem ciepłowniczym i oświetleniem ulicznym.

Holger Klein: Raczej w średnim niż w długim terminie staniemy się również operatorami sieci wodorowych i planujemy budowę infrastruktury dostosowanej do potrzeb - dla przemysłu i dla zaopatrzenia w ciepło. Tam, gdzie tylko ma to sens, będziemy badać wszystkie możliwości transformacji istniejącej sieci gazowej.