De Verticale Weg: Toekomst van de Energieomslag

Interview met Sascha Krause-Tünker, Algemeen Directeur van Next2Sun Technology GmbH

Sascha Krause-Tünker, Algemeen Directeur van Next2Sun Technology GmbH
Sascha Krause-Tünker, Algemeen Directeur van Next2Sun Technology GmbH

Ofwel landbouwproductie ofwel fotovoltaïek – dat is tot op heden meestal het credo wanneer het gaat om het gebruik van open ruimtes. Maar dat het loont om letterlijk ook ‘in een andere richting’ te denken, toont Next2Sum Technology GmbH met hun concept van de verticale opstelling van bifaciale zonnepanelen: Zo kan fotovoltaïek op een oppervlak worden toegepast dat behouden blijft voor landbouwgebruik – en de stroombehoefte dekken op tijdstippen die niet bereikt worden door de middagpiek.

Wirtschaftsforum: Meneer Krause-Tünker, opgericht in 2015 is de Next2Sun Technology GmbH al bijna een decennium op de markt. Als zonne-energieleverancier behoren ze daarom tot de pioniers in dit gebied - met een niet alledaags concept. Wat was het idee dat de vonk deed overslaan?

Sascha Krause-Tünker: We staan vandaag de dag zeer bekend om ons concept van Agri-Photovoltaïek. Dit gaat over de dubbele benutting van agrarische grond door zowel landbouw als fotovoltaïek: het gebied dient enerzijds voor de teelt van landbouwproducten, anderzijds voor de opwekking van zonne-energie door solar modules die in brede rijen verticaal opgesteld staan. Het idee hiervoor kwam van onze CEO Heiko Hildebrand. Ten tijde van de oprichting van Next2Sun was hij echter meer bezig met een ander onderwerp dat nu pas echt actueel wordt, namelijk de beschikbaarheid van hernieuwbare stroom op alle tijden van de dag en nacht. Om zonne-energie ook in de ochtend en late namiddag te kunnen benutten, plaatste hij solar modules in eerste instantie verticaal aan muren. In 2015/2016 werd het eerste prototype van een bifaciaal module, dus aan beide zijden bruikbaar, gebouwd - de resultaten waren zo indrukwekkend dat we het thema verticaal verder hebben achtervolgd en de bifaciale, verticaal te plaatsen modules tegenwoordig de basis vormen van onze Agri-PV- en Solar Fence-concepten.

Next2Sun - Verticaal Concept
Voortkomend uit het verticale concept van Next2Sun: De zonne-energieomheining is in 2019 bekroond met de Oostenrijkse Zonneprijs
Next2sun Zonnepanelen
De verticale opstelling van de zonnepanelen maakt het mogelijk om zonne-energie in de ochtend en de late namiddag te benutten

Wirtschaftsforum: De weg die u heeft ingeslagen met deze nieuwe technologie verschilt aanzienlijk van wat de markt gewoonlijk kent. Moet u hier niet veel aan voorlichtingswerk doen?

Sascha Krause-Tünker: Dat wel, maar de voordelen zijn duidelijk: met ons concept bedienen we beide, zowel de anticyclische stroomproductie die in de ochtend- en avonduren de stroombehoefte dekt, als het behoud van het land voor primair agrarisch gebruik. We hebben echter een betere opbrengst van de PV en we behouden bijna het gehele land voor landbouwgebruik, maar we hebben slechts de helft van de PV-bezettingsdichtheid. Het probleem hierbij is de financiële weging, aangezien de monetaire waardecreatie van landbouw relatief laag is in vergelijking met die van PV. De energie-industrie heeft tot nu toe vrij terughoudend gereageerd. Hier moeten we overtuigend werk leveren, dat onze weg die is waarmee de toekomst van de energietransitie vormgegeven kan worden.

Wirtschaftsforum: U zei dat de resultaten van de verticale installaties indrukwekkend zijn - betekent dit in termen van efficiëntie en opbrengst?

Sascha Krause-Tünker: Precies. Er is inderdaad een wetenschappelijke studie uit 2013 die aantoont dat de installaties, hoe verder ze van de evenaar verwijderd zijn, zelfs meer opbrengst leveren dan conventionele zuidelijke installaties. Over het algemeen leveren we ten noorden van de Alpen met een verticale installatie gericht op het oosten en het westen zelfs betere opbrengsten dan met een conventionele zuidelijke installatie.

Next2Sun Landbouwgrond
Landbouwgrond behouden en tegelijkertijd PV gebruiken voor stroomopwekking op een anticyclische manier: het Agri-Fotovoltaïek-concept

Wirtschaftsforum: Zoals u laat zien met een ander product, biedt het verticale concept zich niet alleen aan voor PV-systemen.

Sascha Krause-Tünker: We hebben een zonnescherm ontwikkeld dat als retailproduct is afgeleid van het verticale concept. Het zonnescherm beslaat een breed scala aan toepassingen: van het omheinen van een privéwoning of vakantiehuis tot aan de publieke ruimte, zoals parkeerplaatsen. Voor dit product hebben we in 2019 de Oostenrijkse Zonneprijs gewonnen. In principe kan het hele concept ook naar verkeersinfrastructuur worden uitgebreid: Hier hebben we net een zeer zichtbaar project met de luchthaven van Frankfurt, waar we langs startbaan 18 West de grootste PV-installatie in de Rhein-Main-regio bouwen met 14,4 MW.

Wirtschaftsforum: Waar gaat u in gesprek met uw klanten?

Sascha Krause-Tünker: We zijn aanwezig op tal van beurzen, zoals de Intersolar, de Agritechnica, de DLG Felddage, de Öko-Feldtage en in de VS op de AgriVoltaics Conference, de Key in Rimini, Italië, en in Wels in Oostenrijk.

Next2Sun - Zonneheining
Een zonneheining gemaakt van bifaciale (aan beide zijden bruikbare) modules levert niet alleen een hoge opbrengst op, maar is ook een blikvanger
Next2Sun - Zonne-energiehek
Het zonne-energiehek is geschikt voor gebruik op zowel privéterreinen als in de openbare ruimte, zoals op parkeerplaatsen

Wirtschaftsforum: Next2Sun heeft een manier gevonden om energieproductie en het behoud van landbouwgrond te combineren. Dit gaat verder dan alleen geld verdienen. Wat is uw persoonlijke drijfveer in uw werk voor het bedrijf?

Sascha Krause-Tünker: Voor mij is dat het feit dat de energietransitie ons nodig heeft. De afgelopen jaren stonden in het teken van de ontwikkeling van nieuwe producten en technologieën en het betreden van nieuwe markten - geen gemakkelijke weg, maar ik ben ervan overtuigd dat we op deze manier maatschappelijke vooruitgang kunnen boeken.

Youtube