Vormgevers van de Warmtetransitie

Interview met Sylwia Senczyszyn, directeur van HPS Houtkontor en Pelletfabriek Schwedt GmbH

Houtkontor en Pelletfabriek Schwedt - Locatie in Schwedt
Op de locatie in Schwedt worden pellets geproduceerd onder hoge kwaliteitsstandaarden en van 100% natuurlijk hout

Klimaatverandering en de energietransitie zijn HET toppunt van politieke discussie, opnieuw aangewakkerd door het recente oordeel van het Grondwettelijk Hof. HPS Houtkontor en Pelletfabriek Schwedt GmbH is een belangrijk onderdeel van de nieuw gevormde pelletgroep van LEAG. Als een van de toonaangevende fabrikanten van biobrandstoffen is het bedrijf zich aan het herpositioneren om hernieuwbare en klimaatvriendelijke oplossingen voor de warmtetransitie aan te bieden.

Economisch Forum: HPS is sinds maart 2022 onder het dak van de LEAG-groep actief. Wat was de achtergrond van de overname?

Sylwia Senczyszyn: LEAG is een van de toonaangevende stroomproducenten in Duitsland en voorziet miljoenen huishoudens, de industrie en het openbare leven van energie. De kernactiviteit van de groep is de productie van elektriciteit en warmte. De groep heeft ook een raffinagebedrijf. Met de brikettenfabriek Schwarze Pumpe in de Lausitz is men al meer dan 60 jaar actief in de brandstofsector. Momenteel ondergaat het bedrijf een uitgebreid transformatieproces van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen. Wind en zon spelen daarbij een grote rol en men wil ook het brandstofbedrijf transformeren. Dus de overname van HPS was een strategische beslissing om de warmtemarkt een groen product te kunnen aanbieden. HPS was de eerste fabriek die werd overgenomen. Ondertussen zijn er nog drie andere fabrieken toegevoegd.

Economisch Forum: Wat is de kernactiviteit van HPS?

Sylwia Senczyszyn, Directeur van HPS Houtcontor en Pelletfabriek Schwedt GmbH
Sylwia Senczyszyn, Directeur van HPS Houtcontor en Pelletfabriek Schwedt GmbH

Sylwia Senczyszyn: HPS bestaat sinds 2006 en vanaf het begin was het doel om duurzame vaste brandstoffen te produceren, voornamelijk voor energiebedrijven, stroomproducenten en industriële klanten. We richten ons op industriële pellets en op premium pellets voor kleinere en moderne ketelinstallaties in particuliere huishoudens. Onze fabrieken bedienen zeer verschillende markten. We zijn in alle segmenten thuis, van verwarmingsinstallaties tot aan de handel en de particuliere warmtemarkt. We laden jaarlijks ongeveer 120.000 ton pellets en leveren aan zeven landen. LEAG is een zeer gerenommeerde leverancier van vaste brandstoffen. Al vele jaren behoren de detailhandel, zoals bijvoorbeeld REWE, of ook grote bouwmarkten tot de klanten. Langdurig partnerschap is een kracht van LEAG evenals van HPS.

Houtdepot en Pelleteerfabriek Schwedt Productie
HPS past de meest moderne technologieën toe en voldoet aan de hoogste duurzaamheidscriteria in de productie
Houtdepot en Pelletfabriek Schwedt Vergadering
Samen stellen HPS en LEAG nieuwe normen in de markt

Economisch Forum: Waar ziet u het bedrijf in de discussie over de warmtetransitie?

Sylwia Senczyszyn: De warmtetransitie is onvermijdelijk. We zullen investeren in onze fabrieken, onze capaciteiten uitbreiden en energiebesparende processen stimuleren. De warmtetransitie kan niet zonder vaste brandstoffen. Houtpellets hebben lagere asgehalten en daardoor hogere verwarmingswaarden. Natuurlijk hangt veel af van de wettelijke kaders, maar ook van de klanten, die uiteindelijk zelf beslissen welke richting ze opgaan, in welk type ketel ze willen investeren. Ons doel is om energie- en voorzieningszekerheid te garanderen. Met onze pellets combineren we economische efficiëntie en klimaatbescherming.

Economisch Forum: Wat vindt u van de veelbesproken verwarmingswet?

Sylwia Senczyszyn: De wet is zeer complex, maar speelt een belangrijke rol in de richting die wordt ingeslagen. Duidelijk is dat hernieuwbare energiebronnen in de toekomst een leidende rol zullen spelen in de warmtevoorziening. Om de uitstoot van broeikasgassen in de gebouwensector aanzienlijk te verminderen, biedt de wet verschillende uitvoeringsmogelijkheden: warmtepompen, stadsverwarming, waterstof of juist een moderne biomassa-verwarming. Vooral in bestaande bouw is het verwarmen met pellets een efficiënte en veilige oplossing.

Economisch Forum: Wat doet HPS zelf om de ecologische voetafdruk van het eigen bedrijf zo klein mogelijk te houden?

Sylwia Senczyszyn: We betrekken onze grondstoffen uitsluitend uit de regio en alleen uit gecontroleerde bronnen die voldoen aan de PEFC- en SBP-duurzaamheidscriteria. Dat betekent dat we ons milieu niet alleen met onze producten beschermen, maar ook door milieuvriendelijke productieprocessen. We zijn ISO 5001 gecertificeerd, werden in 2020 als een van de eerste bedrijven bekroond met het Sustainable-Biomass-Program-keurmerk en hebben in 2022 als eerste aanbieder het REDII-conforme certificaat ontvangen.

Houthandel en Pelletfabriek Schwedt Houtpellets
Houtpellets staan voor groene warmtevoorziening

Economisch Forum: Wat zijn uw thema's voor het jaar 2024?

Sylwia Senczyszyn: We zullen blijven investeren in de optimalisatie van onze productieprocessen, met als doel ons eigen energieverbruik te verminderen. We verwachten dat de industrie vanaf 2025 met een verhoogde vraag naar ons toe zal komen. Hierop willen we voorbereid zijn. We willen ook de pelletfabrieken binnen de LEAG-groep samenvoegen. Dat is de grote taak voor het komende halfjaar. Natuurlijk zullen we reageren op het beleid. Vandaag de dag zijn we al leidend als pelletgroep wat betreft de duurzaamheid van onze grondstoffen. We gaan verder dan de gebruikelijke industrienormen en willen deze positie ook in de toekomst blijven rechtvaardigen.

Economisch Forum: Wat betekent de uitspraak van het Grondwettelijk Hof voor uw markt?

Sylwia Senczyszyn: Dat valt nog te bezien. Het politieke proces en de communicatie zijn suboptimaal. De markt wil boven alles één ding: zekerheid. Er is duidelijkheid en betrouwbaarheid nodig voor het succes van de warmtetransitie.