Voor het klimaat: Alle registers open

Interview met Dirk A. Neumayer, directeur van Richard Neumayer GmbH

Dirk A. Neumayer, directeur van Richard Neumayer GmbH
Dirk A. Neumayer, directeur van Richard Neumayer GmbH / © Konstantin Werner

‘We innoveren in groen smeden’ - dat is de slogan van Richard Neumayer GmbH, gespecialiseerd in smeed- en bewerkingstechnieken. Groen smeden? Dat klinkt in eerste instantie vreemd. Maar het familiebedrijf uit Hausach meent het serieus. Directeur Dirk A. Neumayer leidt het bedrijf in de 5e generatie. In gesprek met Wirtschaftsforum legt hij uit wat dit inhoudt, en hoe het bedrijf de klimaatverandering tegemoet treedt.

Economisch forum: Meneer Neumayer, het bedrijf Richard Neumayer bestaat al meer dan 150 jaar op de markt. Waar staat het bedrijf voor?

Dirk A. Neumayer: Mobiliteit was altijd ons centrale thema. Het begon met het smeden van hoefijzers, gevolgd door zuigers voor verbrandingsmotoren. Vandaag de dag zien we een sterke groei in componenten voor e-mobiliteit. Ons doel was altijd om innovatief te zijn en onze klanten te ondersteunen in hun innovaties.

Economisch forum: Wat is uw kernactiviteit?

Dirk A. Neumayer: Dagelijks worden er bij ons 200 ton staal gesmeed, gevormd en grotendeels verder bewerkt. Het was een belangrijke stap om te beginnen met bewerking en montage. Daardoor zijn we nu in staat om klaar voor montage te leveren. Wij maken producten die aan de hoogste eisen worden blootgesteld, zoals bijvoorbeeld remhendels voor vrachtwagens of motorzuigers. Onze vroegere slogan was daarom 'Wij smeden veiligheid'. Aandrijfwielen voor e-mobiliteit spelen inmiddels een belangrijke rol. Hier zijn gesmede onderdelen nodig omdat hoge draaimomenten worden overgedragen. Een ander belangrijk onderdeel is het non-automotive segment met de bewerking van hooggelegeerd staal.

Richard Neumayer Dirk A. Neumayer met Zakenpartners
Dirk A. Neumayer (rechts) met zakenpartners van SachsenEnergie AG en Freiflächen-PVA Stocken GmbH & Co. KG voor de nieuwe zonne-energie installatie / © PD-huber.de
Richard Neumayer Componenten voor elektrische mobiliteit
Componenten voor elektrische mobiliteit / © Konstantin Werner

Economisch forum: Waar staat het bedrijf economisch gezien?

Dirk A. Neumayer: Onze omzet bedraagt 145 miljoen EUR en vertoont een lichte stijging. Voor de toekomst verwachten we een voortdurende lichte groei. Belangrijk voor een dergelijke ontwikkeling zal zijn om onze waardeketen in het gebied van bewerking en montage uit te breiden en ons consequent te richten op klimaatbescherming. Mijn vader heeft dit thema al intensief nagevolgd, en ik zie onze generaties ook als verantwoordelijk. We moeten deze taak aangaan. Als een energie-intensief bedrijf als het onze, hebben we grote hefbomen die we kunnen gebruiken ten gunste van klimaatbescherming. Vergeleken met 2018 hebben we in ons directe invloedsgebied de broeikasgasemissies al met meer dan 90% kunnen verminderen. Een groot veld voor innovatie!

Economisch forum: Hoe ziet dat er concreet uit?

Dirk A. Neumayer: Onze slogan is tegenwoordig 'We innoveren in groen smeden' - We willen groen smeden met innovaties die direct effectief zijn. Als we bijvoorbeeld kunnen stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen, heeft dat onmiddellijk een positief effect op het beperken van de opwarming van de aarde. Ook onze klanten, die in hun toeleveringsketen broeikasgasemissies willen verminderen, zijn enthousiast. Dit zorgt ervoor dat we ten opzichte van andere concurrenten een duidelijk concurrentievoordeel hebben. Er zijn veel voorbeelden van dergelijke innovaties. Zo hebben we een proces geïntroduceerd waarbij een complete productiestap bespaard kan worden. Door gecontroleerde afkoeling uit de smeedwarmte in plaats van een extra warmtebehandeling, besparen we 95% aardgas. In het gebied van vermogenselektronica hebben we voor een bedrag met zeven cijfers drie verwarmingsinstallaties vervangen. Ze worden nu op basis van siliciumcarbide bediend, wat ongeveer twee miljoen kW stroom bespaart. Alle dakoppervlakken zijn bedekt met zonnepanelen - 1.4 MWp - maar dat is niet eens genoeg voor 2% van onze stroombehoefte! De directe levering met zelfproductie is moeilijk te implementeren in de energie-intensieve industrie. Onze medewerkers leveren een grote bijdrage door hun pauzes zo te plannen dat de machines voor de verwarmingsprocessen kunnen doorgaan. Dit bespaart ongeveer 250.000 kWh per jaar. De meeste processen zijn al geëlektrificeerd, daarmee is mijn vader begonnen. Sinds januari 2021 werken we met 100% groene stroom, aanvankelijk uit Noorse waterkracht. Voor effectieve klimaatbescherming is de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen belangrijk! Daarom hebben we een Green Power Purchase Agreement, kortweg PPA, met onze energieleverancier SachsenEnergie gesloten - een belangrijke mijlpaal op de weg naar klimaatneutraliteit!

Richard Neumayer Zonne-energiesysteem
Dankzij PPA: Een deel van het zonne-energiesysteem in de Allgäu, dat Richard Neumayer van groene stroom voorziet / © PD-huber.de

Wirtschaftsforum: Hoe digitaal is Richard Neumayer al?

Dirk A. Neumayer: Digitalisering is cruciaal voor succes. Alleen al de mogelijkheden op het gebied van Industrie 4.0 zijn briljant en stellen ons onder meer in staat het energieverbruik per onderdeel en opdracht te bepalen en voorspellingen te doen over het verbruik. Hierdoor hebben we diepgaand inzicht in de processen en toegang tot mogelijkheden voor verbeteringsprocessen. Daarnaast beschikken we over een digitaal onderhoudsbeheer en bieden we een medewerkers-app aan.

Wirtschaftsforum: Wat zijn de redenen dat uw bedrijf al zoveel decennia succesvol is?

Dirk A. Neumayer: Dit is in de eerste plaats te danken aan onze duurzame oriëntatie - we denken in generaties. Bovendien identificeren de medewerkers zich sterk met het bedrijf. Daarnaast spreekt de kwaliteit van onze producten voor ons. En last but not least, we zijn in staat om samen met de klanten nieuwe dingen te ontwikkelen die nog nooit eerder geproduceerd zijn, dankzij onze hoge technische competentie. Een voorbeeld is de stalen zuiger. In de vrachtwagensector wordt deze al lang gebruikt, maar de toepassing in personenauto's was nieuw. Hier was weer klimaatbescherming de wegbereider. De diesel-stalen zuiger bespaart tussen 3 tot 5% brandstofverbruik.

Richard Neumayer Smeedstukken
Smeedstukken / © Konstantin Werner
Richard Neumayer Smederij
Richard Neumayer smeedt sinds 2021 met 100% groene stroom / © Konstantin Werner

Wirtschaftsforum: Nog een persoonlijke vraag: Waar haalt u uw dagelijkse motivatie vandaan?

Dirk A. Neumayer: Een grote drijfveer is de verantwoordelijkheid voor mijn medewerkers. Ik wil hen een aantrekkelijke toekomst bieden. Mijn hoofddoel is effectief bij te dragen aan de bescherming van het klimaat – onze kleinkinderen zullen ons later vragen wat we hebben gedaan tegen de klimaatverandering. Ook het werken met digitalisering vind ik leuk.

Wirtschaftsforum: Welke andere doelen heeft u met het bedrijf?

Dirk A. Neumayer: We willen af van het puur 'Build to print' en naar een ontwikkelingsleverancier toe. Hoe eerder we onze klanten begeleiden bij de ontwikkeling van onderdelen, hoe meer we de onderdelen en processen op duurzaamheid kunnen richten. Onze klanten zijn zeer geïnteresseerd in groen gesmede delen. Ook door het kopen van staal met een lage CO2-voetafdruk dragen we bij aan de bescherming van het klimaat. Een kwestie baart ons momenteel zorgen: De elektriciteitsprijzen zijn een veelvoud van de productiekosten. Dit brengt de concurrentiepositie ernstig in gevaar. We hebben eerlijke elektriciteitsprijzen nodig! En de mogelijkheden voor energie-intensieve bedrijven om zelf elektriciteit op te wekken zijn beperkt. Het zou geweldig zijn als de energie-intensieve industrie zelf opgewekte elektriciteit uit verder gelegen installaties zou kunnen behandelen alsof het rechtstreeks in het bedrijfsnet werd ingevoed. Dit zou PPA's en de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen aanzienlijk versterken en het voor bedrijven mogelijk maken om ten minste een deel van de elektriciteit tegen productiekosten zelf te produceren. Dit is mijn oproep aan de politiek.