Rozwiązania IT dla „Zarządzania Projektami i Portfelem Nowej Generacji”

Wywiad z Marvinem Adamim, dyrektorem operacyjnym collaboration Factory AG

Marvin Adami, dyrektor operacyjny w collaboration Factory AG
Marvin Adami, dyrektor operacyjny w collaboration Factory AG

Sztywne rozwiązania i myślenie w silosach są już przeszłością. Potrzebne są metody zwinne, które mogą być stosowane na poziomie działów i całych przedsiębiorstw. collaboration Factory AG ma współpracę już w swojej nazwie. Firma ta stawia na swoim rozwiązaniu cplace, oferując najwyższą możliwą elastyczność i niemal nieograniczoną współpracę.

Forum Gospodarcze: Panie Adami, czym charakteryzuje się Pański produkt cplace?

Marvin Adami: cplace to ‘rozwiązanie’ składające się z klocków dla Zarządzania Projektami i Portfelem Projektów Nowej Generacji. Rozwiązanie to jest stosowane na przykład w przypadku projektów strategicznych, mandatów zmiany czy ogólnego zarządzania zmianami. Każdy projekt jest unikatowy. Jedno rozwiązanie nie pasuje do wszystkich. Dlatego standardowe rozwiązania tutaj nie pomagają. Dla jednostki mogą być skuteczne, ale już nie w kolektywie. Rozwiązania indywidualne nie są skalowalne, nie są bezpieczne przy rewizjach - po prostu nie są gotowe dla przedsiębiorstw.

Forum Gospodarcze: ‘Nowa Generacja’ to duże wyzwanie. Co dokładnie przez to rozumiecie i jaki stoi za tym podejście?

Marvin Adami: Kiedy dr Rupert Stuffer założył naszą firmę w 2014 roku, jego ambicją było całkowicie nowe podejście do zarządzania projektami i portfelem projektów za pomocą oprogramowania. Stąd właśnie ‘Nowa Generacja’. Chciał zrobić coś zupełnie nowego. Nasze podejście opiera się na indywidualnym miksie metod, łącząc metody zwinne takie jak Kanban czy Scrum z klasycznymi metodami. Świat kręci się coraz szybciej a okres przydatności rozwiązań jest coraz krótszy. Nasze oprogramowanie myśli w krótkich cyklach i szybko dostosowuje się do aktualnych trendów oraz potrzeb rynku. Nasze rozwiązania gwarantują elastyczność. Są projektowane wspólnie przez ekspertów IT i biznesu. To wyróżnia nas znacząco na tle wielu dostawców. Kollaboracja i kooperacja są u nas myślane bez granic.

collaboration Factory cplace Biuro w Monachium
Zajrzyj do nowoczesnego biura cplace w Monachium

Forum Gospodarcze: A więc podsumowując, jakie są najważniejsze zalety cplace?

Marvin Adami: Elastyczność naszego podejścia jest ważnym atutem. Ponadto, nasz system jest zarządzalny, co pozwala na przedstawienie indywidualnych korzyści za pomocą standardowego rozwiązania. Jesteśmy szybcy, oferujemy na przykład nasz cplace Design Sprint. Wtedy spędzamy pięć dni razem z klientami i ekspertami w zamknięciu - to jest również możliwe zdalnie - po czym mamy gotowe, dostosowane do potrzeb rozwiązanie software’owe. Nasze rozwiązania są także przyszłościowe - rozwijamy je ciągle. Podsumowując: cplace oznacza elastyczność, szybkość i możliwość dostosowania.

Forum Gospodarcze: Jakie tematy innowacji są obecnie aktualne w Państwa firmie?

Marvin Adami: Obecnie Sztuczna Inteligencja jest ważnym motorem nowych rozwojów. Rozwiązania takie jak ChatGPT dodatkowo przyciągnęły uwagę publiczną do tego tematu. Nowością jest to, że teraz chodzi o efektywność. To jest szczególnie ważne dla pracowników wiedzy. Innym ważnym polem innowacji jest planowanie międzyfirmowe. Współpraca w projektach nie powinna kończyć się na bramach fabrycznych, ale być myślona w sposób obejmujący różne przedsiębiorstwa. W tym celu pracujemy w różnych laboratoriach lub wymieniamy się z klientami, których zapraszamy do naszej firmy. Na przykład za pomocą Automotive Cloud mamy realne przypadki użycia, dla których łączymy OEM-ów i dostawców. W ramach naszego podejścia do współpracy, Shared Source dla wybranych klientów i partnerów zawsze był dla nas ważnym tematem. Oznacza to, że otwieramy naszą platformę i wspólnie z klientami i partnerami pracujemy nad naszym oprogramowaniem w zarządzanym systemie.

Forum Gospodarcze: Do jakich branż kierujecie swoje rozwiązanie cplace?

Marvin Adami: W dziedzinie farmaceutycznej skupiamy się na zarządzaniu portfelami, podczas gdy w branży motoryzacyjnej jest to raczej zarządzanie projektami. Ostatnio zauważyliśmy wzrost zapytań z sektora spożywczego i handlu detalicznego. Interesujące w dłuższej perspektywie będą z pewnością maszyny i budowa urządzeń. Widzimy także potencjał w dziedzinie Legal Tec.

Forum Gospodarcze: W jakich krajach oferujecie Państwo swoje rozwiązanie?

Marvin Adami: Obecnie koncentrujemy się na regionie DACH. Jednak nasi klienci są ustawieni międzynarodowo. Oczywiście podążamy za nimi do ich krajów docelowych. Naszym następnym dużym krokiem będzie wejście na rynek USA. W tym celu zdobędziemy dodatkowy kapitał na wzrost.

Forum Gospodarcze: Co znajduje się w Państwa agendzie w ostatnich miesiącach tego roku?

Marvin Adami: Jak co roku na początku października organizowaliśmy duże wydarzenie z ponad 1000 uczestnikami. Obejmuje to zarówno naszych klientów, jak i potencjalnych nowych klientów oraz zainteresowanych. W tym roku cplace Day mógł się odbyć po raz pierwszy w pełnych rozmiarach po pandemii. Mieliśmy ekscytujące uruchomienia na żywo i pokazaliśmy nowe rozwinięcia produktu w obszarze współpracy i łączności.

Forum Gospodarcze: Jak widzicie cplace na rynku w długiej perspektywie?

Marvin Adami: Chcemy być liderami na rynku w naszej dziedzinie. Nasza nazwa ma stanowić o innowacyjnym dostawcy, który tworzy prawdziwą wartość dodaną.