IT-oplossingen voor 'Next-Generation Project- en Portfoliomanagement'

Interview met Marvin Adami, COO van collaboration Factory AG

Marvin Adami, COO van collaboration Factory AG
Marvin Adami, COO van collaboration Factory AG

Starre oplossingen en silodenken zijn verleden tijd. Er is vraag naar agile methoden die afdelings- en bedrijfsoverstijgend toegepast kunnen worden. De collaboration Factory AG draagt het idee van samenwerking al in haar naam. Het bedrijf zet in op maximale flexibiliteit en bijna grenzeloze samenwerking met haar oplossing cplace.

Wirtschaftsforum: Meneer Adami, waar staat uw product cplace voor?

Marvin Adami: cplace is 'de' oplossingskit voor Next-Generation Project en Portfolio Management. De oplossing wordt bijvoorbeeld gebruikt voor strategische projecten, change mandates of het management van veranderingen in het algemeen. Elk project is uniek. One size does not fit all. Standaardoplossingen zijn hier geen hulp. Ze werken voor het individu, maar niet meer in een collectief. Oplossingen op zich zijn niet schaalbaar, niet revisiebestendig - simpelweg niet klaar voor het bedrijfsleven.

Wirtschaftsforum: Next-Generation is een sterke claim. Wat bedoelt u daar precies mee en wat is de aanpak daarachter?

Marvin Adami: Toen Dr. Rupert Stuffer in 2014 ons bedrijf oprichtte, was het zijn streven om project- en portfoliomanagement met software compleet nieuw te denken. Dus, 'Next-Generation'. Hij wilde iets compleet nieuws doen. Onze aanpak is gebaseerd op een individuele mix van methoden die agile methoden zoals Kanban of Scrum combineert met traditionele methoden. De wereld draait steeds sneller en de halfwaardetijd van oplossingen wordt steeds korter. Onze software denkt in korte cycli en past zich snel aan aan de huidige trends en marktbehoeften. Onze oplossingen garanderen flexibiliteit. Ze worden gezamenlijk ontworpen door IT- en business-experts. Dat onderscheidt ons aanzienlijk van veel aanbieders. Collaboratie en coöperatie worden door ons zonder grenzen gedacht.

collaboration Factory cplace kantoor in München
Een kijkje in het moderne cplace kantoor in München

Wirtschaftsforum: Dat betekent, om tot de kern te komen, wat zijn de belangrijkste voordelen van cplace?

Marvin Adami: De flexibiliteit van onze aanpak is een belangrijk activum. Daarnaast is ons systeem beheersbaar, zodat individuele voordelen met een standaardoplossing kunnen worden geïmplementeerd. We zijn snel, we bieden bijvoorbeeld onze cplace Design Sprint aan. Daarvoor gaan we vijf dagen met klanten en experts in retraite - dat is ook op afstand mogelijk - daarna ligt er een op maat gemaakte softwareoplossing klaar. Onze oplossingen zijn bovendien toekomstbestendig - we blijven ze continu ontwikkelen. Samengevat: cplace staat voor flexibiliteit, snelheid en aanpasbaarheid.

Wirtschaftsforum: Wat zijn momenteel de innovatiethema's bij u in huis?

Marvin Adami: Momenteel is Kunstmatige Intelligentie een belangrijke drijfveer voor nieuwe ontwikkelingen. Door oplossingen zoals ChatGPT is het onderwerp nog meer in de schijnwerpers van de publieke aandacht gekomen. Nieuw is dat het nu gaat om efficiëntie. Dit is vooral belangrijk voor kenniswerkers. Een ander belangrijk innovatiegebied is het Cross Company Planning. Samenwerking in projecten moet niet bij de poort van de fabriek stoppen, maar moet bedrijfsoverstijgend worden gedacht. Hiervoor zijn we onderweg in verschillende labs of in uitwisseling met klanten, die we naar ons bedrijf uitnodigen. Met de Automotive Cloud hebben we bijvoorbeeld reële use-cases, waarvoor we OEM's en toeleveranciers bij elkaar brengen. In het kader van onze samenwerkingsaanpak was Shared Source voor geselecteerde klanten en partners altijd al een thema voor ons. Dit betekent dat we ons platform openen en in een beheerd systeem samen met klanten en partners aan onze software werken.

Wirtschaftsforum: Voor welke branches is cplace bedoeld?

Marvin Adami: In de farmaceutische sector ligt de focus op portfoliobeheer, terwijl het in de automotive sector meer om projectmanagement gaat. De laatste tijd hebben we een toename in aanvragen uit de voedselsector en de detailhandel kunnen vaststellen. Op de lange termijn zullen zeker ook de machine- en installatiebouw interessant worden. Ook in het gebied van Legal Tec zien we potentieel.

Wirtschaftsforum: In welke landen vermarkt u uw oplossing?

Marvin Adami: Momenteel ligt onze focus op de DACH-regio. Maar onze klanten zijn internationaal georiënteerd. Natuurlijk volgen we hen naar hun doellanden. Onze volgende grote stap zal naar de VS zijn. Daarvoor zullen we extra groeikapitaal ophalen.

Wirtschaftsforum: Wat staat er in de laatste maanden van dit jaar op uw agenda?

Marvin Adami: Zoals elk jaar hebben we begin oktober een groot evenement georganiseerd met meer dan 1.000 deelnemers. Dit omvat zowel onze klanten als potentiële nieuwe klanten en geïnteresseerden. Dit jaar kon de cplace Day voor het eerst sinds Corona weer op volle grootte plaatsvinden. We hadden spannende go-lives daarbij en toonden productontwikkelingen op het gebied van samenwerking en connectiviteit.

Wirtschaftsforum: Waar ziet u cplace op de lange termijn in de markt?

Marvin Adami: We willen leidend zijn in onze markt. Onze naam moet staan voor een innovatieve aanbieder die echte meerwaarde biedt.

Meer artikelen over dit onderwerp