Połączone kompetencje po udanej fuzji

Wywiad z DI Franz-Christianem Kraschlem, dyrektorem zarządzającym IKK Group GmbH

DI Franz-Christian Kraschl, dyrektor zarządzający IKK Group GmbH
DI Franz-Christian Kraschl, dyrektor zarządzający IKK Group GmbH

Biuro projektowe oferujące różnorodne usługi z jednej ręki? Które oprócz planowania oferuje również doradztwo i zarządzanie budową? I które jest równie kompetentne w budownictwie wysokościowym, jak i w inżynierii lądowej? Austriacka firma IKK Group GmbH z główną siedzibą w Grazie to to przedsiębiorstwo, które rozwiązuje i wykorzystuje interfejsy między poszczególnymi kompetencjami specjalistycznymi firmy oraz oferuje zleceniodawcy zarówno kompleksowe rozwiązania, jak i pojedyncze usługi.

„Mamy kompetentnych pracowników, którzy przejmują odpowiedzialność i pracują zespołowo”, wymienia DI Franz-Christian Kraschl, wspólnie z DI Andreasem Perchinigiem dyrektorzy zarządzający IKK Group GmbH, jako jeden z powodów, dla których warto wybrać ich firmę. „Ponadto jako kompleksowy dostawca oferujemy klientom jedną osobę kontaktową. Do tego oczywiście dochodzi fakt, że posiadamy różnorodne kompetencje specjalistyczne, które możemy wykorzystać i wdrożyć na głębokim poziomie.”

Udana fuzja

Historia firmy wyjaśnia szeroki zakres tematów, którymi dziś zajmuje się IKK Group. Grupa IKK Group GmbH powstała na początku 2023 roku z połączenia czterech firm: Daninger + Partner Engineering GmbH, Hydroconsult GmbH, IKK Engineering GmbH i Witrisal GmbH. Daninger + Partner specjalizuje się w budownictwie przemysłowym i inżynieryjnym, a Hydroconsult w budownictwie wodnym, hydraulice i hydrologii.

Siedziba główna Grupy IKK przy ulicy Reininghaus w Grazu
Budynek wskazujący drogę na przyszłość: Siedziba główna Grupy IKK przy ulicy Reininghaus w Grazu / © Schreyer David

Generalne planowanie w zakresie infrastruktury (drogi, mosty, tunele i inne konstrukcje inżynierskie), ale także w budownictwie i architekturze, na przykład w obszarach komercyjnego budownictwa wysokiego i przemysłowego oraz budownictwa mieszkaniowego i biurowego, są kompetencjami byłej IKK Engineering, podczas gdy Witrisal koncentruje się na infrastrukturze w planowaniu kolejnictwa. W wyniku fuzji dotychczasowa współpraca firm w ramach byłego holdingu została przekształcona w operacyjną i aktywną firmę – IKK Group GmbH.

IKK Group, należąca do BKW Engineering, firmy działającej w międzynarodowym koncernie energetycznym i infrastrukturalnym BKW AG z siedzibą w Bernie (Szwajcaria), zatrudnia obecnie 150 pracowników i spodziewa się w bieżącym roku osiągnąć obroty między 17 a 18 milionów EUR. Oprócz głównej siedziby w Grazu, IKK Group ma również biura w Wiedniu, Steinhaus bei Wels i Villach.

Małe i duże zlecenia

„Dzisiaj mamy osiem działów specjalistycznych, z których każdy ma swojego odpowiedzialnego kierownika działu", wyjaśnia DI Franz-Christian Kraschl. „Istnieją naturalnie również punkty styku między poszczególnymi działami, które są koordynowane z naszymi klientami i rozwiązane w sposób zadowalający." Do działów należą architektura i budownictwo wysokie, projektowanie konstrukcji, zarządzanie budową, budownictwo przemysłowe, inżynieria budowlana, infrastruktura, woda i środowisko oraz tunele i geotechnika.

IKK Group Zarządzanie Budową
Wszystko pod kontrolą: Grupa IKK przejmuje pełne zarządzanie budową / © Markus Kaiser, Graz
IKK Group Bahnhof
Infrastruktura: Planowanie kolejowe także należy do kompetencji grupy IKK
IKK Group Inżynieria Lądowa
Wysoko wyspecjalizowana: do inżynierii lądowej należą nowe budynki i remonty mostów / © Chris Zenz, Graz

„Ponadto istotnym tematem, który jest u nas bardzo ważny, jest Building Information Modeling, w skrócie BIM“, podkreśla dyrektor generalny. „To umożliwia nam efektywną i koordynowaną współpracę pomiędzy działami – również nasz zespół dzięki temu każdego dnia staje się coraz bardziej zjednoczony, ponieważ komunikacja i osobista wymiana są w tym podejściu bardzo ważne. BIM daje nam, jako generalnym wykonawcom, możliwość poprawy naszego zarządzania jakością oraz procesów i jakości planowania. W ten sposób klienci, jeśli sobie tego życzą, otrzymują usługi z jednego źródła, co coraz więcej klientów również oczekuje. Jeśli chodzi o rozmiar projektów, które przejmujemy, to zakres ten obejmuje małe zlecenia z wolumenem od 2.000 do 5.000 EUR do dużych projektów od trzech do pięciu milionów EUR.“

Projekty dla Deutsche Bahn

Tak różnorodne jak portfolio jest również spektrum klientów grupy IKK. Do zleceniodawców należą gminy i kraje związkowe, jak również firmy zajmujące się budownictwem podziemnym, związki wodne i duże koncerny takie jak ASFINAG, ÖBB, Austrian Power Grid i wiele innych.

„Dla niemieckiego Deutsche Bahn Netz AG planujemy i realizujemy obecnie odcinek połączenia kolejowego dla przeprawy Fehmarnbelt“, wymienia DI Franz-Christian Kraschl jako projekt-flagowy. „Jesteśmy z tego bardzo dumni. I również w Stuttgarcie będziemy pracować nad kolejnym projektem dla Deutsche Bahn.“

Obok Austrii, Niemcy i również Szwajcaria są obszarami rynkowymi grupy IKK. Zasadniczo poszczególne działy specjalistyczne zajmują się pozyskiwaniem nowych klientów i projektów. Ponadto grupa jest obecna na targach branżowych i prezentuje się również na wydarzeniach organizowanych przez uniwersytety.

Grupa IKK Tunel i Geotechnika
Bogate doświadczenie: W specjalnym budownictwie podziemnym projektowane i realizowane są tunele w otwartej konstrukcji, trasy podziemne i obudowy / © Paul Ott
Grupa IKK Woda i Środowisko
Woda i Środowisko: Tutaj pojawiają się hydrologia, hydraulika, inżynieria wodna i energia wodna

Drogowskaz dla BIM

Z dużą energią projekt BIM jest obecnie intensywnie rozwijany, jak wyjaśnia DI Franz-Christian Kraschl: „Od początku roku koncentrujemy się na wdrożeniu BIM. Odbywa się to zgodnie z jasną drogą rozwoju. Dzięki budżetowi i jasno zdefiniowanym, zorganizowanym celom na poziomie projektu inwestujemy w to dużo energii. Właśnie jesteśmy na początkowym etapie projektu, w którym stosujemy BIM w 100%. Oprócz działań operacyjnych, przyspieszamy digitalizację również w zapleczu, naszym obszarze usługowym z około 15 pracownikami. Chodzi tu o administrację, pozyskiwanie i kwestie handlowe.”

Ponadto aktualny temat zrównoważonego rozwoju ma duże znaczenie. DI Franz-Christian Kraschl: „Mój kolega z zarządu, Andreas Perchinig, był niedawno na konferencji ÖGNI, Austriackiego Towarzystwa dla Zrównoważonej Gospodarki Nieruchomościami. Niektórzy z naszych pracowników są certyfikowani zgodnie z wytycznymi ÖGNI i przy planowaniu za pomocą BIM, ekologiczne aspekty są uwzględniane przy każdym elemencie konstrukcyjnym.”

Rodzinna i pełna uznania kultura korporacyjna IKK pozostaje również w przyszłości w centrum uwagi dla DI Franz-Christian Kraschl – tak samo jak prezentacja na zewnątrz: „Chcemy być postrzegani jako kompetentni i oszczędzający zasoby generalni wykonawcy dla budownictwa wysokiego i niskiego oraz zadowolić naszych klientów. Cały zespół pracuje nad tym każdego dnia.”