„Nasza wartość dodana? Mówimy po kolei!“

Wywiad z Mathiasem Mundem, dyrektorem zarządzającym mund + ganz GmbH

mund + ganz wjazd pociągu

Mało która organizacja w Niemczech musi zarządzać taką złożonością jak Deutsche Bahn – wyzwanie, które ma również wpływ na firmy ściśle współpracujące z nią: na przykład biuro inżynieryjne mund + ganz z Heidelbergu, działające jako wykonawca dla DB oraz dla samorządów i prywatnych przedsiębiorstw, oferujące kompleksowe usługi zarządzania projektami, planowania i nadzoru budowlanego w dziedzinie kolejnictwa i dróg. Z Wirtschaftsforum rozmawiał dyrektor zarządzający Mathias Mund na temat szczególnych wyzwań w sektorze kolejowym.

Forum Gospodarcze: Panie Mund, Państwa Biuro Projektowe zajmuje się przede wszystkim działaniami związanymi z budownictwem kolejowym. Które działania są w centrum Państwa uwagi?

Mathias Mund: Oferujemy kompleksowe usługi, począwszy od doradztwa przed właściwym rozpoczęciem projektu, poprzez zarządzanie projektem i usługi planistyczne, aż po naszą główną specjalność: nadzór budowlany. Jako specjalność oferujemy także tzw. wsparcie dla inwestora, w ramach którego zajmujemy się uzgodnieniami z zainteresowanymi stronami przed wykonaniem właściwych prac budowlanych, aby na wczesnym etapie rozwiązywać ewentualne problemy; przygotowujemy na przykład dla miejskich przedsiębiorstw odpowiednie umowy z koleją, gdy sieci wodne lub elektryczne przecinają teren kolejowy.

Mathias Mund, Dyrektor Zarządzający mund + ganz GmbH
Mathias Mund, Dyrektor Zarządzający mund + ganz GmbH

Forum Gospodarcze: Jakie szczególne wyzwania decydują o codziennej działalności w tym bardzo specyficznym kontekście?

Mathias Mund: Ze względu na swój rozmiar i strukturę organizacyjną, Deutsche Bahn jest bardzo specyficzną firmą posiadającą własny zbiór reguł, bardzo zróżnicowane indywidualne procesy oraz specyficzną terminologię branżową. Związana z tym kompleksowość jest trudno dostępna dla większości osób z zewnątrz. Jednak mund + ganz przyswoił wszystkie te specyfika już od ponad 40 lat. Dlatego możemy komunikować się z Deutsche Bahn na równym poziomie, jak również szeroko doradzać naszym innym klientom w kwestii specyficznych wymagań Bahn i odpowiednio je interpretować. Zawsze mówimy, że ‘mówimy językiem kolejowym’ i wykorzystujemy te doświadczenia na przykład dla miast i gmin, aby z powodzeniem realizować ich projekty.

most kolejowy usta + cały
usta + cała autostrada

Forum Gospodarcze: Jakie czynniki zwiększają następnie podczas rzeczywistych działań budowlanych złożoność w porównaniu do bardziej codziennych projektów budowlanych?

Mathias Mund: Poszczególne fazy faktycznie niewiele różnią się od bardziej codziennych projektów budowlanych, jednak szczególne wymagania, które należy uwzględnić w środowisku kolejowym, również tutaj mają znaczenie. Dotyczy to na przykład zgłoszeń do planowania w rozkładzie jazdy Deutsche Bahn oraz ścisłej koordynacji z organami takimi jak Federalny Urząd Kolejnictwa, których bardzo indywidualne wymagania zawsze muszą być brane pod uwagę. Podczas samej realizacji projektu budowlanego należy także szczególnie zwrócić uwagę na zachowanie na placu budowy - ponieważ często ruch kolejowy podczas rzeczywistych prac kontynuuje się 'na żywo' i tylko rzadko tory są całkowicie zamykane, aby można było przeprowadzić działania budowlane całkowicie bez ruchu. Oczywiście należy tutaj przestrzegać obszernych wymagań bezpieczeństwa i odpowiednio je implementować.

Forum Gospodarcze: Branża budowlana doświadcza właśnie znaczącej korekty rynkowej – czy mund + ganz również odczuwa ten rozwój?

Mathias Mund: Ogólnie rzecz biorąc, nasza firma może działać dość niezależnie od cykli koniunkturalnych. Jak dobrze wiadomo z mediów, sieć kolejowa, mosty lub perony są częściowo w złym stanie. Z tego powodu Deutsche Bahn po prostu nie może sobie pozwolić na dalsze odkładanie swoich inwestycji, ponieważ w przeciwnym razie możliwe, że całe odcinki tras mogłyby w perspektywie stać się nieprzejezdne. Ten sam efekt, że także głębokie zmiany gospodarcze i branżowe nie mają bezpośrednich skutków dla naszej sytuacji z zamówieniami, mogliśmy zauważyć również podczas pandemii koronawirusa. Oczywiście zmieniła ona sposób, w jaki realizujemy nasze projekty, na przykład przez zwiększone wykorzystanie wideokonferencji, a także wykonania i koordynacje stały się bardziej skomplikowane - jednak wszystkie te zakłócenia nie miały znaczących skutków na naszą rzeczywistą sytuację z zamówieniami.

usta + całkowicie nowa konstrukcja mostu kolejowego przy drodze w Worms
Nowa konstrukcja mostu kolejowego przy drodze w Worms
remont nawierzchni jezdni na autostradzie A6
Remont nawierzchni jezdni na autostradzie A6 w pobliżu Mannheim
transport transformatora całego + usta
Projekty, które wnoszą znaczący wkład w lepszy bilans zrównoważonego rozwoju, są szczególnie bliskie całemu + ustom - oto transport transformatora

Forum Gospodarcze: Kolejnym gorącym tematem, który porusza zarówno sektor budowlany, jak i kolejowy, jest zrównoważony rozwój. W jaki sposób mund + całkowicie, dzięki swojej kluczowej pozycji w łańcuchu wartości, może wnieść znaczący wkład?

Mathias Mund: Projekty, które mają znaczący wpływ na poprawę bilansu zrównoważonego rozwoju, są nam rzeczywiście bardzo bliskie. Obecnie, niedaleko naszej siedziby w Heidelbergu, powstaje na przykład zajezdnia dla autobusów wodorowych, przy budowie której prowadzimy nadzór. Uczestniczymy również w transporcie transformatorów kolejowych, które są niezbędne dla dalszej rozbudowy niemieckiej sieci elektrycznej i jej trwałej stabilności – w tym kontekście oceniamy na przykład, które trasy są optymalne dla transportu, i czasami towarzyszymy także nowym budowom lub przebudowie połączeń kolejowych dla stacji transformatorowych. Nasz certyfikat zrównoważonego rozwoju zgodny z ISO 26000 świadczy także od dawna o naszych wewnętrznych ambicjach w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Więcej artykułów na ten temat