"Onze meerwaarde? Wij spreken 'trein'!"

Interview met Mathias Mund, directeur van mund + ganz GmbH

mund + ganz treininrit

Er zijn maar weinig andere organisaties in Duitsland die zo'n uitgebreide complexiteit moeten beheren als de Deutsche Bahn - een uitdaging die ook invloed heeft op bedrijven die nauw met hen samenwerken: zoals het ingenieursbureau mund + ganz uit Heidelberg, dat als aannemer werkt voor DB en voor gemeenten en privébedrijven, en uitgebreide projectmanagement-, planning- en bouwtoezichtdiensten levert in zowel de spoorweg- als de wegenbouw sector. Met Wirtschaftsforum sprak directeur Mathias Mund over de bijzondere uitdagingen in de spoorwegomgeving.

Wirtschaftsforum: Meneer Mund, uw ingenieursbureau houdt zich vooral bezig met bouwactiviteiten in de context van de spoorwegen. Welke activiteiten staan daarbij centraal?

Mathias Mund: We bieden uitgebreide diensten aan, beginnend met adviesdiensten voor het daadwerkelijke project van start gaat, over projectmanagement en planningsdiensten tot aan onze kerncompetentie: de constructietoezicht. Als bijzonderheid bieden we ook zoiets als opdrachtgeverondersteuning aan, waarbij we ons voor de uitvoering van de eigenlijke bouwwerken bezighouden met afstemmingen met betrokkenen om mogelijke problemen vroegtijdig uit de weg te ruimen; daarbij bereiden we bijvoorbeeld voor stadsdiensten overeenkomsten met de spoorwegen voor, wanneer water- of elektriciteitsleidingen het spoorweglichaam kruisen.

Mathias Mund, directeur van Mund + ganz GmbH
Mathias Mund, directeur van Mund + ganz GmbH

Economisch Forum: Welke bijzondere uitdagingen bepalen in deze zeer specifieke context uw dagelijkse bedrijfsvoering?

Mathias Mund: Vanwege de grootte en organisatiestructuur is Deutsche Bahn een zeer speciaal bedrijf met een uniek regelgevingssysteem, zeer gedifferentieerde individuele processen en een eigen vakterminologie. De daarmee gepaard gaande complexiteit is voor de meeste buitenstaanders moeilijk te begrijpen. mund + ganz heeft al deze bijzonderheden echter al meer dan 40 jaar geïntegreerd. Daarom kunnen we zowel op gelijke voet communiceren met Deutsche Bahn, als ook onze andere klanten uitgebreid adviseren over de specifieke eisen van de Bahn en dit overeenkomstig overbrengen. We zeggen altijd 'wij spreken Bahn' en gebruiken deze ervaringen bijvoorbeeld voor steden en gemeenten, om hun projecten succesvol uit te voeren.

mond + gehele spoorbrug
mond + hele snelweg

Economisch Forum: Welke factoren verhogen dan tijdens de feitelijke bouwwerkzaamheden de complexiteit in vergelijking met meer alledaagse bouwprojecten?

Mathias Mund: De afzonderlijke fasen verschillen inderdaad relatief weinig van meer alledaagse bouwprojecten, maar de speciale aandachtspunten die in de spoorwegomgeving moeten worden overwogen, spelen ook hier een rol. Dit betreft bijvoorbeeld de aanmeldingen voor de planning in de dienstregeling van de Deutsche Bahn en een nauwgezette afstemming met autoriteiten zoals het Bundesamt voor Spoorwegen, wiens zeer individuele eisen altijd in acht moeten worden genomen. Tijdens de feitelijke bouwwerkzaamheden is ook het gedrag op de bouwplaats bijzonder belangrijk - omdat vaak de spoorwegdienst tijdens de eigenlijke werkzaamheden 'onder rollend wiel' doorgaat en sporen slechts zelden volledig worden afgesloten, zodat de bouwwerkzaamheden volledig zonder verkeer kunnen worden uitgevoerd. Hier is het natuurlijk belangrijk om uitgebreide veiligheidseisen in acht te nemen en dienovereenkomstig te implementeren.

Economisch Forum: De bouwsector ervaart momenteel een significante marktcorrectie - wordt mund + ganz ook door deze ontwikkeling beïnvloed?

Mathias Mund: In principe kan ons bedrijf grotendeels onafhankelijk van conjunctuurcycli opereren. Het is uit de media voldoende bekend dat het spoorwegnet, bruggen of perrons deels in een slechte staat verkeren. Om deze reden kan de Deutsche Bahn het zich eenvoudigweg niet veroorloven om hun investeringen verder uit te stellen, omdat anders mogelijk hele trajecten in de toekomst helemaal niet meer berijdbaar zouden zijn. Hetzelfde effect, dat ook diepgaande macro-economische en sectorspecifieke ontwikkelingen geen directe gevolgen hebben voor onze orderportefeuille, hebben we onlangs ook tijdens de Coronapandemie gezien. Deze heeft natuurlijk de manier waarop we onze projecten uitvoeren uitgebreid veranderd, door bijvoorbeeld meer gebruik te maken van videoconferenties en ook de uitvoeringen en afstemmingen complexer werden - maar al deze verstoringen hadden geen noemenswaardige impact op de eigenlijke orderportefeuille.

mond + geheel nieuwe Spoorwegovergang Rijweg bij Worms
Nieuwe Spoorwegovergang Rijweg bij Worms
Volledige wegdekvernieuwing op de snelweg A6
Wegdekvernieuwing op de snelweg A6 bij Mannheim
mond + helemaal Transformatorvervoer
Projecten die een significant bijdrage leveren aan een betere duurzaamheidsbalans liggen mond + helemaal bijzonder na aan het hart – hier een transformatorvervoer

Economisch Forum: Een ander brandend onderwerp dat zowel de bouwsector als de spoorwegen raakt, is duurzaamheid. Op welke manier kan mond + heel dankzij zijn gevoelige positie in de waardeketen hieraan een significante bijdrage leveren?

Mathias Mund: Projecten die een merkbare verbetering van de duurzaamheidsbalans tot gevolg hebben, liggen ons inderdaad bijzonder na aan het hart. Momenteel wordt bijvoorbeeld niet ver van ons bedrijfshoofdkantoor in Heidelberg een exploitatieterrein voor waterstofbussen gebouwd, waarvoor wij de bouwtoezicht uitvoeren. Evenzo zijn we betrokken bij het vervoer van transformatoren per spoor, die van cruciaal belang zijn voor de verdere uitbreiding van het elektriciteitsnet in Duitsland en zijn permanente stabiliteit – in dit verband evalueren we bijvoorbeeld welke routes optimaal zijn voor het transport, en begeleiden we soms ook de nieuwbouw of ombouw van spoorverbindingen voor de transformatiestations. Met ons duurzaamheidscertificaat volgens ISO 26000 tonen we bovendien al lange tijd consequent onze interne ambities op het gebied van duurzaamheid aan.

Meer artikelen over dit onderwerp