Zachwyt i emocje dla fotowoltaiki

Wywiad z Jörgiem Niche, CSO firmy Solar-Log GmbH

Jörg Niche, CSO firmy Solar-Log GmbH
Jörg Niche, CSO firmy Solar-Log GmbH

Nawet obiektywny techniczny produkt może wywołać emocje i zachwyt, jak dowodzi południowoniemiecka firma Solar-Log GmbH. Firma, która rozpoczęła swoją działalność jako mały start-up, stała się teraz wiodącym dostawcą monitoringu fotowoltaicznego, inteligentnej energii i zarządzania wprowadzaniem energii. Priorytetem są tu nie produkty, lecz relacje z klientami i dostosowane do potrzeb rozwiązania. W ten sposób firma każdego dnia na nowo wypełnia swoje hasło „Tworzymy połączenia”, co ostatnio zostało podkreślone przyznaniem pieczęci kununu Top Company 2024.

Kiedy założyciel firmy, Jörg Karwath, opracował w 2004 roku rejestrator danych do monitorowania instalacji fotowoltaicznych, nie było jeszcze w pełni przewidywalne, jaką znaczenie obszary prądu i ciepła mogą rozwinąć w przyszłości. Tymczasem Solar-Log, dzisiaj spółka córka BKW AG ze Szwajcarii, międzynarodowo działające przedsiębiorstwo energetyczne i infrastrukturalne, oferuje kompleksowe i dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania dla obszarów Smart Grid, bezpośredniego handlu, monitoringu, EMS i monitoringu jako usługę poprzez nasz serwis Solar Log TM Web-4U. Kopulacja sektorów i zarządzanie energią są w tym kontekście ważnymi tematami, ponieważ dopiero gdy instalacja PV może być wykorzystana do celów takich jak ogrzewanie, chłodzenie, ładowanie elektryczne i magazynowanie energii, dodatkowo zwiększa się już istniejąca wartość dodana instalacji PV.

Siedziba Solar-Log na kampusie Preuhs w Geislingen
Siedziba Solar-Log na kampusie Preuhs w Geislingen. Tutaj są rozwijane wysoko zaawansowane, dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania systemów energetycznych dla klientów na całym świecie

Model zmienił się na przestrzeni lat z czystego dopływu pieniędzy poprzez taryfy gwarantowane na lepsze i bardziej efektywne wykorzystanie. „Konsument zastanawia się, jak najlepiej wykorzystać produkowaną energię elektryczną“, mówi CSO Jörg Niche, który wraz z CPO Holgerem Schrothem i prokurentem Julianem Heggiem kieruje losami firmy. „Dla klienta, a w naszym przypadku są to głównie ci z segmentu rynkowego Commercial i Industrial, liczy się przede wszystkim wartość dodana. Zwiększamy ją poprzez nasze rozwiązania, aby umożliwić bardziej efektywne wykorzystanie energii z PV.

Odciążenie klientów

Solar-Log chce tworzyć połączenia. Dotyczy to zarówno kontaktów ludzkich, jak i komponentów technicznych. „Poprzez zagadnienia kopulacji sektorów i zarządzania energią w połączeniu z naszym portalem Logger tworzymy techniczne połączenia“, podkreśla Jörg Niche. „Chcemy w przyszłości jeszcze bardziej rozwijać nasze usługi. Aktualnie na przykład wymaga się ogrzewania elektrycznego i ładowania elektrycznego. Tu peak shaving może być pierwszym krokiem. Ten produkt, który pomaga obniżać szczyty obciążeń, zaprezentowaliśmy na Intersolar. Postawiliśmy sobie za cel być centralnym kontrolerem w dziedzinie energii odnawialnej, by sterować i regulować procesy – i to w połączeniu z kopulacją różnych sektorów.

Aby pozostać konkurencyjnym w przyszłości, Solar-Log musi już dzisiaj być bardzo dobry w swoich usługach i produktach. „To, co robimy dziś, jest podstawą dla biznesu przyszłości. To właśnie kombinacja sprzętu i oprogramowania tworzy rozwiązania. Jako Solar-Log jesteśmy interfejsem i musimy zdecydować, które rozwiązanie jest najlepsze dla naszego klienta. On zapamięta tego, kto bezpośrednio rozwiązuje jego problemy, aby mógł skupić się na swojej głównej działalności“, mówi Jörg Niche. „Jesteśmy skuteczni tylko wtedy, kiedy mamy skuteczne rozwiązania na to, co będzie wymagało od naszych klientów w przyszłości.“