Procesy zarówno odwzorowywać jak i realizować

Wywiad z Marco Idel, Zarządzającym Wspólnikiem sycat IMS GmbH

Dyrektorzy generalni: Marcus Nagel (JobRouter), Frank Schroeder (sycat), Marco Idel (sycat), Axel Ensinger (JobRouter)
od lewej do prawej Dyrektorzy generalni: Marcus Nagel (JobRouter), Frank Schroeder (sycat), Marco Idel (sycat), Axel Ensinger (JobRouter)

Rok 2024 będzie dla sycat IMS GmbH z Hanoweru rokiem pod wieloma hasłami. Z jednej strony, firma software'owa będzie świętować swoje 30-lecie istnienia, przyglądając się trzem dekadom sukcesu jako innowacyjny dostawca oprogramowania i doradztwa dla zintegrowanych systemów zarządzania. Jednocześnie, sycat z optymizmem patrzy w przyszłość w roku 2024 z wprowadzeniem nowej platformy sycat ONE, swojej pierwszej zintegrowanej, w pełni dostępnej przez sieć platformy. W końcu sycat jest zadowolony, mogąc ogłosić połączenie z JobRouter AG. Firma jest przekonana, że nowa struktura korporacyjna umożliwi jej nowy wzrost i wzmocnioną pozycję na rynku w przyszłości.

Jak każde odnoszące sukcesy przedsiębiorstwo, tak i sycat IMS z biegiem lat otrzymało kilka zapytań od inwestorów. Żaden z nich jednak nie był w stanie zaoferować firmie wartości dodanej wykraczającej poza czysto komercyjny aspekt. Inaczej było w przypadku JobRouter.

Chemia się zgadza

Pierwszy kontakt z JobRouter nawiązano podczas szczytu zarządzania procesami biznesowymi Business Process Management Summit w Wiedniu w 2022 roku. „Obie firmy uczestniczyły jako wystawcy i również wygłosiły prezentacje”, wyjaśnia zarządzający wspólnik Marco Idel, który jest w firmie od 1998 roku i wspólnie ze swoim wspólnikiem i współzarządzającym Frankiem Schroederem, nawet napisał tam swoją pracę dyplomową będąc studentem. „Odwiedziliśmy prezentacje każdego z nas i stwierdziliśmy, że chociaż oba działamy w obszarze zarządzania procesami, nasze oferty raczej się uzupełniają, niż konkurują ze sobą.“

Następnie miały miejsce luźne rozmowy na temat możliwości nawiązania partnerstwa i potencjalnych synergii. „Później na naszych dniach użytkowników zaczęliśmy teasować zakres usług JobRouter. To bardzo spodobało się naszym klientom.“

Siedziba firmy sycat IMS w Hanowerze, zajmowana od 2012 roku
Siedziba firmy sycat IMS w Hanowerze, zajmowana od 2012 roku

Automatyzacja procesów jako brakująca część oferty

Decydujące znaczenie miała kompetencja JobRouter w zakresie automatyzacji procesów. „Dla nas to zamykanie kręgu, który zaczął się 18 lat temu”, mówi Marco Idel. „Już wtedy uznaliśmy automatyzację procesów za ważny element naszego założenia firmy. Później jednak zdecydowaliśmy się skoncentrować na obszarze IMS i zarządzaniu procesami z powodu braku zasobów. Dzięki współpracy z JobRouter możemy teraz nie tylko modelować i optymalizować procesy naszych klientów, ale także automatyzować ich wykonanie.”

Otwarcie nowego rozdziału

Zjednoczenie z JobRouter daje sycat możliwość ponownego pozycjonowania się na rynku o dużym potencjale. „Obecnie pracujemy nad długoterminowym planem”, mówi Marco Idel. „Na początku skupimy się na możliwościach cross- i up-sellingu dla rozwiązań Low Code od JobRouter z naszą bazą 2000 klientów, zanim zwrócimy się do 2500 klientów JobRouter. Patrząc w przyszłość, mamy wiele pomysłów, jak możemy stworzyć wyraźną wartość dodaną dla naszych klientów.”

sycat ONE

Innowacja zawsze była siłą napędową sycat. Firma została założona przez prof. dr. Hartmuta F. Binnera, którego rewolucyjna reprezentacja ścieżek pracy posłużyła jako podstawa dla narzędzia zarządzania procesami sycat, pierwszego w swoim rodzaju. Narzędzie to było ciągle rozwijane i w tym roku osiągnęło kulminację w postaci wprowadzenia platformy zarządzania sycat ONE. Tutaj również spółka oczekuje, że synergia z JobRouter będzie miała decydujący wpływ. „To partnerstwo daje nam możliwość znacznego rozszerzenia zastosowań naszej platformy zarządzania sycat ONE”, podkreśla Marco Idel. „Możemy automatyzować zarówno indywidualne procesy w prosty sposób, jak i rozszerzać nasze portfolio produktów o sensowne standardowe aplikacje.”

Zespół sprzedażowy sycat w składzie: dyrektor zarządzający Marco Idel i Frank Schroeder
Patrzą z optymizmem w przyszłość: Zespół sprzedażowy sycat z dyrektorem zarządzającym Marco Idel i Frankiem Schroederem (1. i 2. od lewej)
Instalacja fotowoltaiczna Sycat na budynku firmowym
Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku firmowego

Dobrze doradzone

Oprócz oprogramowania sycat oferuje również doradztwo. Dyrektorzy zarządzający Marco Idel i Frank Schroeder zaczęli obaj jako doradcy w firmie w 1998 roku. „Obaj zostaliśmy mianowani prokurentami w 2001 roku i przejęliśmy firmę, gdy Dr Binner przeszedł na emeryturę w 2006 roku“, wyjaśnia Marco Idel. „W 2012 roku przenieśliśmy się do nowej centrali w Hanowerze i zmieniliśmy nazwę firmy na sycat IMS GmbH. Dział doradztwa został wydzielony do ProWert Consulting GmbH, aby zapewnić neutralność. kamedia interactive GmbH została zakupiona w 2019 roku i jest w 100% własnością sycat IMS GmbH“

Przemysł 4.0

Marco Idel odrzuca pojęcie, że Niemcy są w tyle w kwestii cyfryzacji. „Tak naprawdę jesteśmy w Niemczech na dobrej drodze. Jednak w procesie przejścia na Przemysł 4.0 jest jeszcze wiele do zrobienia, aby pokryć procesy biznesowe, które nie są jeszcze w pełni zdigitalizowane i połączone w sieci. Dzięki doradztwu możemy pokazać klientom, gdzie występuje zapotrzebowanie, i oferować narzędzia, aby te luki wypełnić.“ Dzięki modułowej budowie cyfrowy system zarządzania sycat zawsze optymalnie dostosowuje się do wymaganych potrzeb – niezależnie od branży i lokalizacji. „Narzędzie sycat zapewnia przejrzystość wewnętrznych procesów operacyjnych, które teraz mogą być przekształcone w konkretne optymalizacje i usprawnienia procesów“, cieszy się Marco Idel.

Śledzenie celów wzrostu

Około 60% biznesu sycat stanowią przedsiębiorstwa średniej wielkości, ale współpracuje również z korporacjami takimi jak Schenker czy AGN. „Nasz tradycyjny rynek to region DACH, ale dzięki JobRouter w przyszłości będziemy mogli również dotrzeć do klientów w Wielkiej Brytanii i USA“, mówi Marco Idel. „Teraz, gdy fuzja została zrealizowana, cieszymy się razem z naszymi pracownikami, że możemy wspólnie kontynuować historię sukcesu.“