"Niezawodność to nasza DNA!"

Wywiad z dr inż. Marco Kristem, dyrektorem zarządzającym TECTRON WORBIS GmbH

Nowa hala produkcyjna TECTRON WORBIS

Dokładnie wie, co jest ważne dla klientów, i działa zgodnie z tym. W TECTRON WORBIS GmbH to klient i jego potrzeby są na pierwszym miejscu - bezpośrednio, osobiście i absolutnie niezawodnie. Firma jest kompleksowym dostawcą usług EMS, który stawia sobie za cel jak najlepsze spełnienie różnych wymagań swoich klientów - aż do wspólnego rozwoju produktu.

Forum Gospodarcze: Panie doktorze Krist, odkąd w 2020 roku, w środku pandemii koronawirusa, wraz z Volkerem Schneiderem, przejął Pan kierownictwo firmy TECTRON WORBIS, wiele się w niej zmieniło. Opowiedz nam o tym.

Dr Marco Krist: Pandemia i obecnie również wojna na Ukrainie oczywiście wpłynęły na naszą działalność: przerywane łańcuchy dostaw, eksplozja kosztów materiałów i energii, a także niepewność planowania u klientów postawiły przed całą branżą wyzwania. Jednak patrząc wstecz, te nowe wymagania przyniosły nam sporo korzyści: po pierwsze na poziomie cyfrowym, ponieważ komunikacja z naszymi klientami teraz, dzięki wykorzystaniu TEAMS i tym podobnych narzędzi, stała się w pewnym sensie hybrydowa, a przez to zbliżyliśmy się do siebie jeszcze bardziej.

Dr inż. Marco Krist, Dyrektor Zarządzający TECTRON WORBIS GmbH
Dr inż. Marco Krist, Dyrektor Zarządzający TECTRON WORBIS GmbH

Z drugiej strony, wielu zleceniodawców na początku wojny na Ukrainie bardzo ostrożnie manewrowało i składało zamówienia na dłuższy okres, co spowodowało, że w ostatnich dwunastu miesiącach otrzymaliśmy bardzo dużo zleceń. Ponadto udało nam się zdobyć kilku nowych klientów i ciekawe projekty w obszarze odnawialnych źródeł energii. Jest to rynek, który obecnie przeżywa boom. Cieszymy się, że możemy obsługiwać wiele branż: od motoryzacji, przez technologię bezpieczeństwa, energię odnawialną i elektronikę przemysłową, aż po technologię medyczną. W związku z tym, mimo trudnej sytuacji na rynku, udało nam się w ciągu ostatnich trzech lat nadal rosnąć: z 220 do 250 pracowników i z 65 milionów do 73 milionów EUR obrotu.

Forum Gospodarcze: Jak obecnie widzi Pan pozycję TECTRON WORBIS na rynku?

Dr Marco Krist: W naszej kategorii wielkości, w obszarze EMS w Niemczech, jest około 20 firm, które są mniej więcej na tym samym poziomie na rynku. Oprócz kilku znacznie większych konkurentów, istnieją jednak również setki znacznie mniejszych firm. Widzę nas w mocnej średniej klasie dostawców usług EMS średniej wielkości, jako solidne przedsiębiorstwo średniej wielkości. Naszym celem jest stały i umiarkowany wzrost.

TECTRON WORBIS Montaż płytek drukowanych
Montaż płytek drukowanych jest kluczową kompetencją TECTRON WORBIS GmbH
TECTRON WORBIS Automatyczne magazyny wysokiego składowania
Automatyczne magazyny wysokiego składowania gwarantują przestrzeganie najwyższych standardów jakości

Forum Gospodarcze: Od początku swojej działalności firma przeszła od montażu płyt obwodów drukowanych do kompleksowego dostawcy usług EMS. Jakie są dziś główne punkty w Państwa portfolio?

Dr Marco Krist: Nasza główna kompetencja to nadal montaż płyt obwodów drukowanych w technologiach SMT i THT. Wiele z naszych produktów, które produkujemy, przechodzi przez te procesy. Dodatkowo, TECTRON WORBIS GmbH zrobiła duży krok naprzód w obszarze technologicznym: obecnie stosujemy wszystkie technologie montażu, od ręcznego lutowania po w pełni automatyczne procesy lutowania. Oprócz techniki lutowania oferujemy również inne procesy produkcyjne, takie jak automatyczne lakierowanie czy wlewanie do ochrony przed wybuchem, czyli hermetyczne uszczelnianie płyt obwodów drukowanych, aby nie mogło dojść do zapłonu iskry. Ogromny wzrost zanotowała także tak zwana budowa skrzynek, czyli montaż płyt obwodów drukowanych i innych komponentów aż do uzyskania gotowego produktu. Również w kwestiach logistycznych przygotowaliśmy się na przyszłość, na przykład za pomocą automatycznych magazynów wysokiego składowania, których system przyjęcia towaru jest połączony z naszym systemem zarządzania magazynem (SAP). Zapewnia to bezpieczną kontrolę jakości przychodzących towarów oraz pełną śledzalność (Traceability) wszystkich zainstalowanych części. Krótko mówiąc, wszystkie procesy związane z właściwą produkcją w TECTRON WORBIS bardzo się rozwinęły. Klienci przychodzą do nas z różnymi wymaganiami. Celem jest możliwie pełna realizacja wszystkich wymagań. Dlatego też rozwijamy produkty wspólnie z klientami.

Forum Gospodarcze: Dlaczego, według Pana, klienci decydują się na TECTRON WORBIS?

Dr Marco Krist: Niezawodność jest w naszym DNA. Dotrzymujemy obietnic i jednocześnie, dysponując nowoczesnym parkiem maszynowym, jesteśmy przygotowani na szybkie reagowanie na zmiany. Nie kazimy klientów czekać, lecz natychmiast i bezpośrednio zajmujemy się ich sprawami, zawsze w osobistym kontakcie. Nasi pracownicy są zaangażowani z pasją. To wszystko cenią sobie nasi klienci.

Forum Gospodarcze: Jakie tematy przyszłościowe są na agendzie TECTRON WORBIS?

Dr Marco Krist: W tym roku mamy jeszcze wiele do zrobienia: otwarcie kolejnej hali produkcyjnej o powierzchni 1.000 m² zwiększy nasze zdolności produkcyjne o nowe centrum lutowania i testowania. Równolegle powstaje dodatkowa hala magazynowa. Aktualnie planujemy dalsze zmiany budowlane na przyszły rok. Zainwestowano również w wyposażenie. W ciągu najbliższych tygodni uruchomiona zostanie nowa, kompletna linia SMD oraz dodatkowa maszyna do lutowania falowego, a w tym roku dodatkowe systemy AOI 3D zostały już pomyślnie zintegrowane z produkcją. Długoterminowym celem jest również stanie się całkowicie 'zielonym' - nie tylko jako slogan marketingowy, ale naprawdę wprowadzane w życie i realizowane. W tym celu nasz system zarządzania energią, który jest obecny w naszej firmie od wielu lat – już dziś wytwarzamy większość potrzebnej nam energii na miejscu – będzie dalej rozwijany. Jako firma chcemy nie szkodzić środowisku i oszczędzać cenne zasoby – oraz zabierać w tę podróż naszych pracowników i pracownice.