Wiatr w żagle dla transformacji energetycznej

Wywiad z Thomasem Winklerem, dyrektorem zarządzającym VSB Holding GmbH

Thomas Winkler, dyrektor zarządzający VSB Holding GmbH
Thomas Winkler, dyrektor zarządzający VSB Holding GmbH

Rozwój energetyki wiatrowej w Niemczech postępuje sukcesywnie, nie w ostatniej kolejności dzięki ostatnim działaniom politycznym. Jednym z pionierów na niemieckim rynku energii wiatrowej jest VSB. W Saksonii-Anhalt firma realizuje właśnie jedno z największych projektów repoweringowych na lądzie w Europie.

Wirtschaftsforum: Panie Winkler, czy skupiając się na VSB Neue Energien Deutschland, koncentrują się Państwo na turbinach wiatrowych?

Thomas Winkler: Skupiamy się na lądowych elektrowniach wiatrowych – im większe, tym lepiej. Obecnie działamy na terenie całych Niemiec. Najbardziej rozwinięci jesteśmy jednak w Hesji i Saksonii-Anhalt. To tam zrealizowaliśmy do tej pory najwięcej projektów. Aktywni jesteśmy również w Dolnej Saksonii, Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Szlezwiku-Holsztynie, Saksonii oraz Turyngii. Obecnie odnotowujemy również rosnące zainteresowanie z Bawarii. Z powodu regulacji 10H w Bawarii przez długi czas trudno było zauważyć potencjał terenowy. Jednak szanse znacznie się teraz rozszerzyły, i udało nam się już pozyskać kilka projektów. Oczywiście zawsze sprawdzamy, czy w danym miejscu jest wystarczająco dużo wiatru. Różnice regionalne równoważy ustawodawstwo EEG. Dzięki temu łatwiejsze jest realizowanie elektrowni wiatrowych w regionach o mniejszym nasileniu wiatru. Oczywiście zajmujemy się także projektami repoweringowymi.

Wirtschaftsforum: Czy mógłby Pan podać kilka przykładów projektów, które już rozwinęliście i wdrożyliście?

Thomas Winkler: W parku wiatrowym Elster w Saksonii-Anhalt realizujemy obecnie jedno z największych projektów repoweringowych onshore w Europie. Repowering turbin wiatrowych oznacza proces zastępowania starszych turbin wiatrowych nowszymi, bardziej efektywnymi modelami. W projekcie repoweringowym Elster dzieje się to na miejscu, gdzie w latach 2000 do 2003 zbudowaliśmy 50 turbin. Te demontowaliśmy, a w ich miejsce stawiamy 16 nowych turbin. Dzięki temu energia wytworzona zostanie zwiększona sześciokrotnie. Park wiatrowy repoweringowy będzie miał moc 105,6 MW i będzie produkował około 235 GWh energii elektrycznej rocznie – wystarczająco, by zaopatrzyć w energię odnawialną 67 000 gospodarstw trzyosobowych. Naszym celem jest uruchomienie parku wiatrowego pod koniec 2024 roku.

VSB Holding Energetyka wiatrowa i fotowoltaika
Energetyka wiatrowa i fotowoltaika: Power-Duo przyszłości

Wirtschaftsforum: Czy realizowaliście już projekty za granicą?

Thomas Winkler: Tak, jako Grupa VSB jesteśmy obecni w ośmiu innych krajach europejskich. W Finlandii nasi koledzy aktualnie realizują jeden z największych projektów VSB - farmę wiatrową Karahka. Obejmuje ona łącznie 25 turbin wiatrowych o imponującej mocy 170 MW. Planowanie farmy wiatrowej Karahka rozpoczęło się w 2016 roku. Początkowo składała się z dwóch oddzielnych projektów wiatrowych. W trakcie planowania podjęto wszystkie niezbędne kroki prawne, w tym uzyskanie zgody administracji i włączenie do regionalnego planu zagospodarowania przestrzennego. równolegle pracowano nad lokalnym planem zagospodarowania i dokładnie oceniano wpływ na środowisko. Taki jednoczesny podejście było nowością w Finlandii. Cały proces planowania zakończono pomyślnie w 2022 roku, a obecnie projekt znajduje się w fazie budowy. Uruchomienie jest planowane na koniec 2024 roku.

Wirtschaftsforum: Działacie na rynku, który staje się coraz bardziej konkurencyjny. Co wyróżnia VSB na tle innych dostawców?

Thomas Winkler: Jesteśmy na rynku już prawie 30 lat, co daje nam przewagę doświadczenia. Wiele naszych konkurentów dopiero co weszło na rynek. Przez te dekady zyskaliśmy sobie bardzo dobrą reputację za stałą wysoką jakość realizacji i doświadczenie w długoterminowych projektach. Od 2017 roku jesteśmy certyfikowani ISO 9001. Ponadto zawsze stosujemy najnowsze technologie i typy urządzeń. Co więcej, VSB wyróżnia intensywna współpraca z lokalnymi interesariuszami. Kładziemy duży nacisk na partnerskie relacje z gminami, w których działamy, i ściśle współpracujemy z lokalnymi władzami, organizacjami ochrony środowiska i mieszkańcami. Ta bliska więź z regionami, w których realizujemy projekty, pozwala nam opracowywać rozwiązania na miarę, uwzględniające potrzeby i zmartwienia lokalnych społeczności. Ta ścisła współpraca przyczynia się do tego, że nasze projekty są nie tylko ekonomicznie udane, ale także społecznie i ekologicznie zrównoważone.

Wirtschaftsforum: Jak oceniacie działania naszego rządu wokół tematyki energii odnawialnej?

Thomas Winkler: W porównaniu z poprzednim rządem, obecny rząd już zrealizował wiele środków. Wiele procedur dla projektów dotyczących energii odnawialnej zostało już ułatwionych i przyspieszonych. Wyznaczenie obszarów pod energetykę wiatrową było ważnym impulsem, aby cele 2% były traktowane poważnie przez landy. Niemniej jednak komunikacja środków mogłaby być lepsza.

Wirtschaftsforum: Czy macie już konkretne plany na 2024 rok?

Thomas Winkler: W Niemczech złożymy wiele wniosków na projekty o łącznej mocy do 400 MW. Liczymy na uzyskanie zezwoleń na około 100 MW. W ciągu ostatnich lat stworzyliśmy podstawy dla dalszych projektów poprzez intensywne pozyskiwanie terenów. Teraz skupimy się na wprowadzeniu zabezpieczonych terenów w fazę realizacji.

Wirtschaftsforum: Jakie plany macie na dłuższą metę z VSB Neue Energien Deutschland?

Thomas Winkler: Naszym celem jest nadal bycie jednym z największych deweloperów projektów w dziedzinie energii odnawialnej na niemieckim rynku. Chcemy również rozszerzyć nasze działania w obszarze fotowoltaiki. Wśród innych będziemy realizować hybrydowe parki z wiatrem i PV. Zalety to stabilne dochody przez cały rok, oszczędność miejsca i efektywne wykorzystanie wspólnych połączeń sieciowych. Ten efektywny miks energetyczny jest znaczącym krokiem, jako że rozbudowa energii odnawialnej sprawia, że elastyczność w dostawie energii elektrycznej zyskuje na znaczeniu.