Beurzen als inspirerende zakelijke platforms

Interview met Dr. Jochen Köckler, Voorzitter van de Raad van Bestuur, over de Deutsche Messe AG

Dr. Jochen Köckler, Voorzitter van de Raad van Bestuur, over de Deutsche Messe AG
Dr. Jochen Köckler, Voorzitter van de Raad van Bestuur, over de Deutsche Messe AG

In een wereld waarin digitalisering en duurzaamheid niet alleen trendwoorden zijn, maar essentiële pijlers voor toekomstgerichte bedrijfsstrategieën, positioneert de Deutsche Messe AG zich als koploper in de branche. In een exclusief interview met Wirtschaftsforum praat Dr. Jochen Köckler, Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Deutsche Messe AG, over de ambitieuze doelen van het bedrijf, de digitale transformatie in de beurssector en de diepgaande maatregelen voor het bevorderen van duurzaamheid. Van innovatieve digitale bezoekersgidsen tot ambitieuze klimaatdoelen voor een CO2-neutrale toekomst – de Deutsche Messe AG stelt nieuwe normen. Dr. Jochen Köckler biedt ook inzichten in de uitdagingen en visies voor de beursbusiness en deelt persoonlijke hoogtepunten van zijn carrière, die de nauwe verbinding tussen mens, technologie en vooruitgang benadrukken.

Wirtschaftsforum: Hoe ziet u de toekomst van Deutsche Messe AG, Dr. Köckler? Wat zijn de grote plannen en dromen?

Dr. Jochen Köckler: We hebben een ambitieuze en duidelijke visie voor de toekomst. Ons belangrijkste doel is om onze beurzen te ontwikkelen tot de leidende zakelijke, kennis- en inspiratieplatforms van hun respectievelijke sectoren. Het merk Deutsche Messe moet daarbij worden gezien als leider op het gebied van digitalisering, duurzaamheid en klantgerichtheid. Daarvoor zetten we wereldwijd in op innovatieve en emotioneel aantrekkelijke evenementconcepten. Deze combineren we met eersteklas infrastructuur en uitmuntende service. Maar we willen ook steeds duidelijk maken welke essentiële bijdrage we als beursmaatschappij leveren aan de samenleving: we brengen mensen samen die een gemeenschappelijk doel nastreven: innovatie bevorderen, duurzaamheid ondersteunen en welvaart verhogen.

Duitse Beurs Buitenterrein
Duitse Beurs Interschutz

Wirtschaftsforum: De wereld is online – hoe springt Deutsche Messe AG op deze digitale trein? Kunt u ons een paar coole digitale innovaties noemen die er aan komen?

Dr. Jochen Köckler: Zoals in elke sector, is ook in de beurssector digitalisering cruciaal om de klantwaarde significant te verhogen. De afgelopen jaren hebben we al belangrijke stappen gezet – of het nu gaat om een digitale bezoekersgids via een app, of andere digitale oplossingen die het voor bezoekers makkelijker maken om de juiste exposanten te vinden.

Voor de toekomst richten we ons bijvoorbeeld op digitaal bezoekersvolgen, om onze exposanten precieze informatie te geven over de bezoekersgroepen, hun bewegingsprofielen en interessegebieden. Bovendien zal kunstmatige intelligentie (AI) een steeds centralere rol spelen in de beursbranche. Een veelbelovende aanpak is het gebruik van technologieën zoals ChatGPT om te helpen bij het zoeken naar exposanten en producten.

Wirtschaftsforum: Duurzaamheid is het grote onderwerp – hoe maakt Deutsche Messe AG de wereld een beetje groener? Heeft u voorbeelden van hoe uw beurzen milieuvriendelijker worden?

Dr. Jochen Köckler: Voor ons is duurzaamheid niet slechts een modewoord, maar een centrale pijler van onze bedrijfsfilosofie. Ons bedrijfsbrede duurzaamheidsproject Fair2Future heeft als doel om tegen 2035 CO2-neutraal te worden. Er ligt een speciale focus op de gebieden energie, mobiliteit en afvalverwerking. Zo maken we al enkele jaren uitsluitend gebruik van groene stroom. We herzien ook ons aanbod van huurstands, door meer te focussen op CO2-arme en energie-efficiënte componenten. Denk bijvoorbeeld aan recyclebare vloerbedekkingen, grafische materialen en LED-verlichting.

Duitse Beurs Hannover Messe
Duitse Beurs Industriële Transformatie

Wirtschaftsforum: Welke nieuwe, spannende locaties heeft u op het oog voor Deutsche Messe AG? Zijn er landen waar u bijzonder graag een beurs zou willen organiseren?

Dr. Jochen Köckler: In het buitenland zijn we al sterk vertegenwoordigd. Met dochterondernemingen onder andere in Australië, China, Italië, Canada, Mexico of India en een wereldwijd netwerk van vertegenwoordigingen. Maar ook hier willen we verder groeien. Daarvoor hebben we speciaal een nieuwe bedrijfstak gecreëerd: "New & Global Business Development". De kernopdracht zal zijn om nieuwe beurzen in binnen- en buitenland te ontwerpen en te promoten.

Wirtschaftsforum: Wat houdt u 's nachts wakker, Dr. Köckler? Welke grote uitdagingen moet Deutsche Messe AG overwinnen en hoe gaat u hiermee om?

Dr. Jochen Köckler: Gezien de economische omstandigheden en de kostenbesparingen in veel ondernemingen, worden beursdeelnames elk jaar opnieuw beoordeeld. Beursorganisatoren moeten daarom nog dichter bij de onderwerpen en uitdagingen van de betreffende industrie staan, om hun beurzen zodanig te ontwerpen dat ze daadwerkelijk meerwaarde creëren voor de exposanten en de bezoekers. Het is niet meer voldoende om slechts eenmaal per jaar een beurs te organiseren. Ook gedurende het jaar moeten aanknopingspunten worden gecreëerd, zodat de beurs relevant blijft voor de doelgroepen.

Daarom hebben we in januari voor het eerst een nieuwe Hannover Messe Conferentie over het thema AI georganiseerd. Hiermee creëren we een ontmoetingspunt voor de AI-gemeenschap en een spanningsboog naar de Hannover Messe in april, waar AI een centrale rol zal spelen.

Dit vereist natuurlijk ook een heroverweging binnen ons bedrijf. De teams moeten zich erop voorbereiden om deel uit te maken van de gemeenschappen die elkaar ontmoeten op onze beurzen, om de trends en onderwerpen van de industrie te identificeren. Alleen zo kunnen we elk evenement specifiek richten op de huidige en toekomstige trends van de industrie.

Duitse Beurs Hannover Messe
Duitse Beurs PS Days

Wirtschaftsforum: Hoe zien beurzen er over 10 jaar uit? Heeft u spannende visies of gekke ideeën voor de toekomst?

Dr. Jochen Köckler: Ik ben ervan overtuigd dat de kern van beurzen niet zal veranderen. Mensen zullen ook over 10 jaar persoonlijk willen ontmoeten om zich te laten inspireren, vertrouwen op te bouwen met zakelijke partners en complexe technologieën te begrijpen. Dit is ook aangetoond door de herstart na Corona: mensen willen elkaar niet alleen online ontmoeten en informeren.

Wat echter zal veranderen, zijn de kaders. De zogenaamde Customer Journey zal volledig digitaal ondersteund worden en ook B2B-beurzen zullen steeds meer een evenementkarakter krijgen. Dit zal vooral voor de jongere doelgroep, die we ook voor beurzen willen enthousiasmeren, een belangrijke rol spelen.

Wirtschaftsforum: Om af te sluiten iets persoonlijks: Wat was uw meest schitterende moment bij de Deutsche Messe AG? Is er een project dat u bijzonder na aan het hart ligt?

Dr. Jochen Köckler: Natuurlijk ontmoet je op elke beurs de meest uiteenlopende, indrukwekkende mensen en hooggeplaatste staatsvertegenwoordigers, maar het bezoek van de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama aan de HANNOVER MESSE 2016 is me vooral bijgebleven. Dat was echt iets heel bijzonders.

Strategisch ligt mijn focus momenteel op het nog sterker klantgericht maken van ons bedrijf. Daarvoor is een bedrijfsbreed project gaande met als doel alle processen zo uit te lijnen dat ze een echte meerwaarde voor de klant creëren. En dit alles draagt weer bij aan onze visie: beurzen organiseren die de leidende business-, kennis- en inspiratieplatformen van hun respectievelijke industrieën zijn.

Youtube