Pionier in duurzame en efficiënte oplossingen voor industriële koeling

Interview met Maximilian Lennert, lid van het managementteam van IKS Industrielle KühlSysteme GmbH

Maximilian Lennert, lid van het managementteam van IKS Industrielle KühlSysteme GmbH
Maximilian Lennert, lid van het managementteam van IKS Industrielle KühlSysteme GmbH

Het belang van effectieve industriële koelsystemen in verschillende sectoren is de afgelopen jaren gestaag gegroeid, aangezien moderne productieprocessen steeds afhankelijker zijn van nauwkeurige en betrouwbare temperatuurregeling. Industriële koelsystemen spelen een cruciale rol bij het handhaven van optimale operationele omstandigheden voor machines, installaties en productieomgevingen. Met een focus op energie-efficiëntie, milieuvriendelijkheid en maximale prestaties zijn deze systemen onmisbaar geworden om de kwaliteit, betrouwbaarheid en economische efficiëntie in industriële processen te waarborgen. IKS Industrielle KühlSysteme GmbH staat voor innovatieve oplossingen op het gebied van industriële koeling, verwarming en stroomopwekking.

Sinds de oprichting in 1997 in de Oberpfalz door Thomas Lennert, een ervaren verkoopprofessional, heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot een pionier op het gebied van industriële koeltechniek. "We hebben ons kunnen ontwikkelen tot marktleider op het gebied van kwaliteit in Duitsland," zegt Maximilian Lennert. "Vanwege onze omvang en bedrijfsmodel hebben we veel vrijheden en kunnen we individueel inspelen op de behoeften van onze klanten. Ons team van ervaren en deskundige koelspecialisten realiseert niet alleen conventionele koel- en vriestechnologie, maar ondersteunt bedrijven wereldwijd met nieuwe technologieën zoals sorptietechnologie, gecombineerde kracht-warmte-koeling en de nieuwste hoogtemperatuur warmtepomptechnologie."

Energiebesparende innovaties

De sterke punten van IKS liggen zowel in het ontwerp en de realisatie van nieuwe faciliteiten als in de energetische renovatie van bestaande faciliteiten. Een belangrijk project in de geschiedenis van het bedrijf was de koeling van de Transrapid in Shanghai, een project dat de expertise en betrouwbaarheid van IKS aantoonde.

IKS Medewerkers ingezet
Het IKS-team van ervaren koelspecialisten realiseert niet alleen conventionele koel- en koeltechnieken, maar bedient ook bedrijven wereldwijd met nieuwe technologieën
IKS Installatievoorbeeld
De IKS Industrielle KühlSysteme GmbH staat voor innovatieve oplossingen op het gebied van industriële koeling, verwarming en stroomopwekking

De kerncompetentie van de IKS ligt in de ontwikkeling van intelligente, uitgebreide, energie-efficiënte en kostenbesparende totaaloplossingen voor de productie-industrie. Hun focus ligt op het optimaal gebruiken van de voor productie ingezette energiedragers. Dit omvat het terugwinnen van gegenereerde restwarmte voor sorptiekoeltechniek, verder dan het gebruik voor ruimteverwarming, het opwekken van elektriciteit voor eigen gebruik en de behandeling van proces- en grijs water.

Het bedrijf zet in op energiebesparende innovaties op het gebied van industriële koeling, die niet alleen uitzonderlijk effectief zijn, maar ook recht doen aan milieukwesties. Door beproefde concepten zoals absorptie- en adsorptietechnologieën, evenals DualEnergy-systemen, draagt de IKS bij aan de rentabiliteit en energie-efficiëntie. De voortdurende ontwikkeling van de technologieën is daarbij gericht op de principes van Industrie 4.0, om COP-waarden en energie-efficiëntieklassen te optimaliseren.

"Wij zetten ons actief in voor het bereiken van de klimaatdoelstellingen en dragen met onze installaties bij aan aanzienlijke energiebesparingen", benadrukt Maximilian Lennert. "Wij zijn betrokken bij zeer veel productieprocessen en maken de productie van bekende speelgoedproducten mogelijk, maar zijn ook in de glasindustrie, medische technologie en de auto-industrie een voorkeurspartner van gerenommeerde klanten. Onze systemen besparen zoveel energie dat bedrijven hier in Duitsland kunnen blijven."

IKS Kerncompetentie
De kerncompetentie van de IKS Industrielle KühlSysteme GmbH ligt in de ontwikkeling van intelligente, uitgebreide, energie-efficiënte en kostenbesparende totaaloplossingen voor de producerende industrie

Uitbreiding en Ontwikkeling

De vooruitzichten van IKS wijzen duidelijk in één richting: internationalisering, het verhogen van de waardeketen en continue knowhow-ontwikkeling. De externe visie is gericht op het verder ontwikkelen van het bedrijf en wereldwijde expansie, terwijl de interne visie zich richt op de alomvattende ontwikkeling van de medewerkers.

"Het gaat mij erom de medewerker als mens te ontwikkelen", legt Maximilian Lennert uit. "Ik wil weten hoe het met de mensen binnen ons bedrijf gaat en waar zij hun eigen roeping zien. We willen onze medewerkers ondersteunen bij hun zelfrealisatie, en dat op een alomvattende manier, niet alleen op vaktechnisch gebied." Het leidmotief 'waardecreatie door waardering' benadrukt niet alleen de inzet voor medewerkersontwikkeling, maar weerspiegelt ook het verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van het milieu.

Hoewel de vraag naar innovatieve oplossingen op het gebied van industriële koeling, verwarming en energieopwekking groeit, neemt het industrielandschap in Duitsland af. Om deze reden ligt de focus van IKS in de toekomst op internationale expansie. Bovendien is de toekomst van het familiebedrijf verzekerd door een generatiewissel. Oprichter Thomas Lennert draagt niet alleen zijn uitgebreide kennis over, maar ondersteunt ook actief zijn zoon en opvolger Maximilian Lennert om een soepele overdracht te garanderen. Met een duidelijke blik op de toekomst blijft IKS niet alleen een kwaliteitsleider in Duitsland, maar streeft het er ook naar om baanbrekende oplossingen in de wereldwijde industriële koeling te bieden.