Specialisten in Enterprise Information Management

Interview met Ursula Flade-Ruf, directeur en André Vogt, directeur van mip Management Informationspartner GmbH

MIP kantoorruimte

Vanaf de eerste dag was het hebben van uitzonderlijke kennis in het bedrijf de ambitie en het doel van Ursula Flade-Ruf en Markus Ruf, toen zij mip Management Informationspartner GmbH in 1988 oprichtten. Het is de basis van een succesverhaal waarin mip niet alleen een premium partner van IBM is geworden, maar ook Mercedes-Benz AG, Theo Förch GmbH & Co. KG en andere gerenommeerde bedrijven tot hun klanten kan rekenen. Sinds vorig jaar maakt mip deel uit van de CENIT-groep. De directeuren Ursula Flade-Ruf en André Vogt spraken met ons over de fusie en hoe het is voor vrouwen om de dingen anders te zien.

Wirtschaftsforum: Mevrouw Flade-Ruf, in het afgelopen jaar heeft mip zich aangesloten bij de CENIT-groep - de voorlopig laatste mijlpaal in de ontwikkeling van uw bedrijf. Kunt u ons de weg daarnaartoe schetsen.

Ursula Flade-Ruf: In principe hebben we alle ontwikkelingen weergegeven die de industrie in de loop der jaren heeft doorgemaakt: van managementinformatiesystemen tot datawarehouses en business intelligence, tot het themacomplex van gedistribueerde platforms, waardoor we met onze systemen een groter publiek konden bereiken. In het verdere verloop kwamen thema's zoals big data en later AI erbij. Onze ontwikkeling is sterk beïnvloed door de strategische partnerschappen met software- en hardwarebedrijven, vooral het zeer nauwe contact met IBM, een bijna 'levenslange vriendschap'.

MIP - Directeur André Vogt
Directeur André Vogt stelt een duidelijk doel: de CENIT-bedrijvengroep moet op de markt nummer 1 worden op het gebied van Enterprise Information Management
MIP - Directeur Ursula Flade-Ruf
Directeur Ursula Flade-Ruf richtte in 1988 de mip op samen met haar echtgenoot Markus Ruf. Ze moedigt vrouwen aan om de dingen aan te pakken die ze willen bereiken

Laatstgenoemde is niet in de laatste plaats een bewijs van de uitstekende knowhow die we in het bedrijf hebben: Bij IBM staan we vanaf het begin bekend als een gespecialiseerd bedrijf voor datawarehouse, datamanagement, data-integratie en data-analyse. Dit blijkt wel uit het feit dat we niet alleen drie IBM Champions in ons team hebben, maar ook twee Gold Consultants voor de IBM Db2, de toonaangevende database van IBM. De fusie met de CENIT-groep betekent een verdere belangrijke stap: We zijn erg blij, vooral André Vogt te kunnen ondersteunen, zodat de Business Unit Enterprise Information Management blijft een van de leidende aanbieders op de markt in dit gebied zal zijn.

Wirtschaftsforum: Meneer Vogt, wat betekent deze fusie voor CENIT?

André Vogt: Ik wil zeggen, een heel belangrijke mijlpaal - en dat is uiteindelijk ook te danken aan IBM - was in dit verband het leren kennen van de familie Ruf. Ik had de kans om samen met Ursula Flade-Ruf en haar man Markus Ruf vele door IBM begeleide reizen naar de VS, Canada en andere landen te ondernemen, waar we altijd toegang hadden tot de IBM-laboratoria en daar getraind en verder opgeleid werden. Over deze tien jaar van reguliere ontmoetingen is natuurlijk veel vertrouwen opgebouwd, zodat voor de CENIT-groep de vraag naar het sluiten van een strategische lacune gecombineerd kon worden met het persoonlijke element van wederzijds vertrouwen en waardering.

Als het kern element, dat mip in de groep brengt, zie ik de ongelooflijke technische expertise en de daarmee verbonden zeer stabiele, langdurige klantpartnerschappen die ze heeft opgebouwd en die natuurlijk verder ontwikkeld en voortgezet moeten worden. Onze focus ligt nu op het bundelen van alles wat relevantie heeft in de context van de op IBM-gebaseerde software- en hardwareproducten en het ter beschikking stellen aan de hele groep en haar klantenkring. Daarom focussen we sterk op het thema Cross Selling en synergieën binnen de groep, om ons doel te bereiken, nummer 1 te worden op het gebied van Enterprise Information Management met de onderwerpen Analytics en documentlogistiek.

MIP Bedrijfsstructuur
De bedrijven van de EIM-Groep binnen de CENIT-bedrijvengroep
MIP - Teamevent
In de kart op de fast lane: mip- Teamevent

Wirtschaftsforum: Mevrouw Flade-Ruf, u heeft mip in 1988 opgericht. Zelfs vandaag de dag is IT nog steeds een voornamelijk door mannen gedomineerde wereld, maar destijds was u als vrouw in deze sector echt een uitzondering. Heeft u daar bij het oprichten van het bedrijf over nagedacht?

Ursula Flade-Ruf: Eigenlijk heb ik daar destijds helemaal niet over nagedacht, of ik dat als vrouw nu wel of niet moest wagen. Maar ik sta ervoor, ook als rolmodel, dat vrouwen zich moeten durven inzetten voor wat ze willen bereiken. Vrouwen leiden anders – als ze de kans krijgen – omdat ze dingen vanuit andere perspectieven bekijken en naar andere oplossingen zoeken. Daarom is het zo belangrijk dat mannen en vrouwen samen aan de toekomst bouwen!