Upraszczenie skomplikowanych procesów

Wywiad z Ing. Haraldem Falknerem, dyrektorem zarządzającym fab4minds Informationstechnik GmbH

Ing. Harald Falkner, dyrektor zarządzający fab4minds Informationstechnik GmbH
Ing. Harald Falkner, dyrektor zarządzający fab4minds Informationstechnik GmbH

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, digitalizacja stoi w centrum zmian. Firmy wszystkich rozmiarów i branż coraz bardziej dostrzegają potrzebę przemyślenia swoich tradycyjnych procedur i procesów pracy oraz optymalizacji ich za pomocą technologii cyfrowych. Cyfryzacja procesów biznesowych nie tylko umożliwia zwiększenie efektywności i obniżenie kosztów, ale także otwiera nowe drogi do innowacji i wzrostu. fab4minds Informationstechnik GmbH oferuje kompleksowe rozwiązanie umożliwiające cyfryzację procesów biznesowych w branży spożywczej.

fab4minds Informationstechnik GmbH to wiodąca firma w dziedzinie transformacji cyfrowej, która od momentu założenia w roku 2001 nieustannie się rozwija. Początkowo skupiając się na oprogramowaniu do logistyki zboża, firma szybko przekształciła się w dostawcę oprogramowania standardowego dla branży spożywczej.

„Naszą cechą wyróżniającą jest to, że jesteśmy zarówno dostawcą oprogramowania, jak i firmą doradczą oraz partnerem w implementacji”, podkreśla Harald Falkner, dyrektor zarządzający. „Towarzyszymy więc całemu procesowi digitalizacji i jesteśmy długoterminowym oraz trwałym partnerem dla naszych klientów w realizacji ich projektów IT.”

Rozwiązania branżowe

Siedziba firmy fab4minds w Wiedniu
fab4minds Informationstechnik GmbH ma swoją główną siedzibę w Vitis w Austrii, tutaj lokalizacja Wiedeń

Historia fab4minds zaczęła się jeszcze przed założeniem firmy, od rozwoju pierwszego oprogramowania do logistyki zboża w 1999 roku, w ramach projektu szkolnego. W 2004 roku portfolio produktów zostało rozszerzone o zapewnienie jakości, co umocniło pozycję fab4minds jako dostawcy wysokiej jakości.

Pracownicy fab4minds w rozmowie
Filozofia fab4minds jest kształtowana przez podejście Next-Generation-Business-IT, które opiera się na zrównoważonym rozwoju, innowacji i orientacji na klienta
Sala konferencyjna fab4minds
fab4minds Informationstechnik GmbH stara się działać na równi ze swoimi klientami i stworzyć atmosferę, w której pracownicy mogą cieszyć się wolnością, aby wnieść swoje kreatywne pomysły

Na przestrzeni lat fab4minds rozszerzyło swoją ofertę, wprowadzając zapewnienie jakości oraz FoodResourceManager, co umożliwiło firmie wejście na rynek zarządzania towarami. Dzięki swojej wiedzy fachowej i rozwiązaniom branżowym udało się zdobyć renomowanych klientów takich jak Sonnentor. Do 2017 roku fab4minds stało się dostawcą oprogramowania standardowego, przy czym jeden z Business Angel wycofał się, a firma kontynuowała swoją działalność jako przedsiębiorstwo rodzinne.

Długoterminowe partnerstwa

Wyzwania na rynku zostały podjęte przez fab4minds Informationstechnik GmbH przy użyciu unikatowego podejścia. Ich cechą wyróżniającą jest to, że oferują nie tylko oprogramowanie, ale działają również jako dom doradczy i partner w implementacji, towarzysząc w pełnej digitalizacji swoich klientów. Ich środowisko Low-Code i skupienie na czterech różnych wspólnotach branżowych umożliwia fab4minds oferowanie spersonalizowanych rozwiązań i budowanie długoterminowych partnerstw.

Sala seminaryjna fab4minds
Cechą wyróżniającą fab4minds Informationstechnik GmbH jest to, że firma nie tylko oferuje oprogramowanie, ale również działa jako dom doradczy i partner w implementacji

Grupą docelową firmy są klienci korporacyjni mający więcej niż 200 do 300 użytkowników. Tymczasem platforma oprogramowania fabular jest dostępna w dziesięciu językach i używana w ośmiu krajach Europy. Mając 75 pracowników, rozmieszczonych w różnych lokalizacjach w Austrii i Niemczech, oraz planowane oddziały w Holandii, Francji i Norwegii, fab4minds stworzyło solidną bazę dla dalszego wzrostu.

Rozwiązanie typu End-to-End dla branży spożywczej

Zakres produktów i usług fab4minds skupia się na połączeniu wiedzy branżowej z najnowocześniejszą technologią. „Naszą strategią jest oferowanie kompleksowego rozwiązania dla branży spożywczej“, wyjaśnia Harald Falkner. „System został już trzykrotnie całkowicie przebudowany, aby włączyć aktualne wymogi naszych klientów i w pełni zaspokoić ich potrzeby pod kątem funkcjonalności. Ostatnim etapem była księgowość, a całość niedawno zaprezentowaliśmy na BIOFACH.“

Kolejnym tematem, który zyskuje na znaczeniu w branży, jest również bilansowanie CO2 i zrównoważony rozwój. fab4minds jest już zaangażowane w projekty mające na celu stworzenie systemu bilansowania zrównoważonego rozwoju.

Pracownicy fab4minds
Pracownicy fab4minds

Filozofia fab4minds jest kształtowana przez podejście do biznesu IT nowej generacji, które opiera się na zrównoważonym rozwoju, innowacji i orientacji na klienta. Firma dąży do działania na równi z klientami i tworzenia atmosfery, w której pracownicy mogą cieszyć się wolnością wprowadzania swoich kreatywnych pomysłów.

Ciągły rozwój

Perspektywy dla fab4minds są obiecujące, ponieważ firma nieustannie pracuje nad rozwojem swojej platformy i wprowadzaniem nowych technologii. „Aktualnie ponownie pracujemy nad następną generacją naszej platformy, gdzie przełączenie technologii jeszcze bardziej w kierunku Mobile First ERP jest w centrum uwagi", mówi Harald Falkner. „Naszym celem jest stać się wiodącym dostawcą rozwiązań cyfryzacyjnych dla branży spożywczej i być wiarygodnym partnerem dla naszych klientów – od doradztwa po wdrożenie i dalej."

Patrząc w przyszłość, fab4minds nieustannie pracuje nad innowacyjnymi rozwiązaniami, takimi jak autonomicznie oceniająca procesy fabular AI. Dążą do bycia jednym punktem kontaktowym dla potrzeb cyfryzacyjnych swoich klientów i towarzyszenia im od doradztwa po wdrożenie. Dzięki swoim rozwiązaniom specyficznym dla branży, innowacyjnemu podejściu i zrównoważonej filozofii korporacyjnej, fab4minds jest dobrze pozycjonowane, aby nadal odgrywać znaczącą rolę w cyfrowej transformacji branży spożywczej.

Youtube