Voor een schone toekomst - Recycling met verantwoordelijkheid

Interview met Carsten Haupt, directeur van MINERALplus GmbH

Carsten Haupt, directeur van MINERALplus GmbH
Carsten Haupt, directeur van MINERALplus GmbH

In het kader van de discussie over meer klimaatbescherming en duurzaamheid, wordt het verwijderen en verwerken van afval steeds belangrijker. MINERALplus GmbH uit Gladbeck is een toonaangevende partner in Duitsland voor de recycling van reststoffen. Met een uitbreiding van hun eigen recyclingcapaciteiten en het voornamelijk minerale gebruik van milieuvriendelijke technologieën, waar mogelijk, beantwoordt het bedrijf succesvol aan de veranderde eisen van de markt.

Wirtschaftsforum: Meneer Haupt, wat zijn de bedrijfssectoren van MINERALplus?

Carsten Haupt: Wij exploiteren een stortplaats, verwerken industrieel afval, behandelen slakken en nemen het afvalbeheer voor industriële klanten op ons. Met een eigen menginstallatie verzorgen wij de productie van backfill materialen en last but not least recyclen wij afvalstoffen van rookgasreiniging uit MVA.

Wirtschaftsforum: Waar ziet u uzelf in vergelijking met andere aanbieders op de markt?

MINERALplus Paste Backfill Installatie
De paste backfill installatie in Staßfurt

Carsten Haupt: Wat de valorisatie van reststoffen uit afvalverbrandingsinstallaties betreft, zijn we een van de leidende bedrijven in Duitsland. Residuen van de rookgasreiniging uit afvalverbrandingsinstallaties worden in principe in mijnen of cavernes gestort. Hier zijn wij de enige aanbieder met een patent voor cavernes.

Wirtschaftsforum: Waar heeft u locaties?

Carsten Haupt: Naast ons hoofdkantoor in Gladbeck hebben we een eigen stortplaats in Troisdorf en een faciliteit voor het storten in cavernes in Staßfurt. Sinds 2021 zijn we onderdeel van de EPH-groep, binnen de divisie EP Power Minerals. Samen met onze dochterondernemingen Felix Höltken en MINERALplus Stork dekken we voor de groep het gebied Waste and Recycling af. MINERALplus Stork exploiteert in Zossen, in Brandenburg, een installatie voor de verwerking van slakken, waar jaarlijks ongeveer 100.000 ton slakken wordt verwerkt en ijzerhoudende en niet-ijzerhoudende metalen worden gescheiden. Felix Höltken exploiteert een installatie voor het recyclen van bouwmaterialen in Keulen, waar uit minerale afvallen bouwvervangingsstoffen worden geproduceerd, die bijdragen aan Urban Mining.

MINERALplus Bouwstoffenmenginstallatie in Gladbeck
De bouwstoffenmenginstallatie in Gladbeck

Wirtschaftsforum: Hoe gaat u in uw branche, in uw bedrijf, om met de eisen voor meer milieubescherming?

Carsten Haupt: Het gaat over toekomstige technologieën voor afvalbeheer. Feit is dat de thermische afvalverwerking momenteel de belangrijkste end-of-pipe-technologie voor huishoudelijk afval in Duitsland is. We hebben te maken met 50% fossiel CO2 en 50% biogeen CO2. Echte alternatieven zijn nog niet op de markt beschikbaar. De EU eist in de toekomst behandeling of opslag van CO2. Hier moeten producenten over nadenken, bijvoorbeeld over CO2-vrije verpakkingen. Ook de scheiding voor sorteersystemen of de verbranding met slakken, waarbij metalen en zeldzame aarden uit slakken worden teruggewonnen, zijn thema's. De thermische energie wordt gebruikt voor elektriciteit of stadsverwarming. We nemen alleen reststoffen van afvalverbrandingsinstallaties en hebben een zeer goede recyclingquote. Dat betekent dat de non-ferrometalen teruggaan naar de smelterijen voor verwerking. Met een speciale formule, waaronder rookgasresiduen uit MVA's, wordt een vulstof geproduceerd die dan in grotten of mijnen kan worden gebruikt. Dit zorgt voor de stabilisatie van de mijnen of grotten. Wij als bedrijf plannen de installatie van fotovoltaïsche systemen voor onze grote hal en op onze stortplaats in Troisdorf. Ons concern maakt een klimaatbalans volgens het Greenhouse Gas Protocol.

Wirtschaftsforum: MINERALplus is al bijna 25 jaar een gewilde partner op de markt. Waaraan schrijft u het succes van het bedrijf toe?

Carsten Haupt: We zijn zeer deskundig, betrouwbaar en proberen altijd de best mogelijke oplossing voor onze klanten te vinden. We zijn een integraal onderdeel van de thermische behandeling met onze verwerking van emissiereinigingresten uit MVA's en de behandeling van slakken, zonder welke veilige verwijdering niet gegarandeerd is.

Wirtschaftsforum: Wat staat er op uw agenda voor het jaar 2024?

Carsten Haupt: De capaciteiten van onze grotten en de stortplaats zijn op een gegeven moment uitgeput. We moeten dus nadenken over hoe we onze zinkputten kunnen vervangen. Dat betekent dat we moeten inzetten op anorganische groei en nieuwe projecten moeten ontwikkelen. Daarom willen we zeker een of twee bedrijven overnemen, zo onze stortcapaciteiten uitbreiden en waardevolle synergieën creëren. Daarnaast zullen we intensief werken aan de analyse en optimalisatie van onze processen. Internationaal hebben we Frankrijk en Tsjechië op onze actielijst. Mogelijk zullen we locaties van het EPH-concern gebruiken.

Wirtschaftsforum: Waar wilt u MINERALplus op de lange termijn in de markt zien?

Carsten Haupt: We willen aanzienlijk groeien, nog digitaler en nog meer klantgericht worden. We zullen voor slak en vliegas verdere zinkputten identificeren en creëren en onze afvoercapaciteiten verder uitbreiden. Ik zie zeker het potentieel om onze marktpositie aanzienlijk te verbeteren. MP wil groeien in het gebied van minerale reststoffenverwerking met het doel om zich door nieuwe technologieën te ontwikkelen van verwerker naar leverancier van secundaire grondstoffen (Doelen: klantgerichtheid, technologieleiderschap).