Dla czystej przyszłości – utylizacja z odpowiedzialnością

Wywiad z Carstenem Hauptem, dyrektorem zarządzającym MINERALplus GmbH

Carsten Haupt, dyrektor zarządzający MINERALplus GmbH
Carsten Haupt, dyrektor zarządzający MINERALplus GmbH

W kontekście debaty na temat większej ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju, coraz większe znaczenie zyskuje również zagospodarowanie odpadów i ich przetwarzanie. MINERALplus GmbH z Gladbeck jest wiodącym partnerem na terenie Niemiec w kwestii utylizacji odpadów przemysłowych. Firma ta, poprzez rozszerzenie własnych możliwości utylizacji i stosowanie przyjaznych dla środowiska technologii mineralnych, gdziekolwiek jest to możliwe, z powodzeniem odpowiada na zmieniające się wymagania rynku.

Wirtschaftsforum: Panie Haupcie, jakie są obszary działalności MINERALplus?

Carsten Haupt: Prowadzimy składowisko odpadów, zajmujemy się utylizacją odpadów przemysłowych, przetwarzamy żużel i zajmujemy się zarządzaniem odpadami dla klientów przemysłowych. Dzięki własnej instalacji mieszającej przejmujemy produkcję materiałów wypełniających i nie tylko, a także odzyskujemy pozostałości po oczyszczaniu spalin z MVA.

Wirtschaftsforum: Jak Pan porównuje swoją pozycję na rynku do innych dostawców?

MINERALplus Instalacja do zagęszczania odpadów
Instalacja do zagęszczania odpadów w Staßfurcie

Carsten Haupt: Jeśli chodzi o zagospodarowanie odpadów pochodzących ze spalarni śmieci, jesteśmy jednym z wiodących przedsiębiorstw w Niemczech. Pozostałości po oczyszczaniu spalin ze spalarni są zasadniczo umieszczane w kopalniach lub kawernach. Tutaj jesteśmy jedynym dostawcą z patentem na kawerny.

Wirtschaftsforum: Gdzie mają Państwo lokalizacje?

Carsten Haupt: Obok naszej siedziby w Gladbeck posiadamy własne wysypisko w Troisdorf oraz zakład przekształcania w kawerny w Staßfurt. Od 2021 roku należymy do koncernu EPH, do działu EP Power Minerals. Wspólnie z naszymi spółkami córkami Felix Höltken i MINERALplus Stork zajmujemy się dla grupy obszarem Waste and Recycling. MINERALplus Stork prowadzi zakład przetwarzania żużlu w Zossen, w Brandenburgii, gdzie rocznie przetwarza się około 100 000 ton żużla i oddziela metale żelazne oraz nieżelazne. Felix Höltken prowadzi zakład recyklingu materiałów budowlanych w Kolonii, w którym z odpadów mineralnych produkuje się materiał budowlany zastępczy, będący wkładem w Urban Mining.

MINERALplus Węzeł Materiałów Budowlanych w Gladbeck
Węzeł Materiałów Budowlanych w Gladbeck

Wirtschaftsforum: Jak w Państwa branży, w Państwa firmie, odpowiadacie na żądania większej ochrony środowiska?

Carsten Haupt: Chodzi o technologie przyszłości dla gospodarki odpadami. Faktem jest, że obecnie termiczne przekształcanie odpadów, główna technologia dla odpadów komunalnych w Niemczech, zawiera 50% CO2 pochodzenia kopalnego i 50% CO2 biogenicznego. Prawdziwe alternatywy na rynku jeszcze nie istnieją. UE w przyszłości będzie wymagać obróbki bądź składowania CO2. Tutaj producenci muszą się zastanowić, na przykład nad opakowaniami wolnymi od CO2. Oddzielanie odpadów dla sortowni czy spalanie z żużlem, skąd metale i rzadkie ziemi są odzyskiwane z żużla, również są tematami. Termiczna energia jest wykorzystywana do produkcji prądu czy ogrzewania miejskiego. Przyjmujemy tylko resztki z instalacji spalania odpadów i mamy bardzo dobrą stopę recyklingu. To oznacza, że metale nieszlachetne są zwracane do hut do przetworzenia. Z specjalną recepturą, m.in. z resztkami dymów z MVA, produkowany jest materiał budowlany, który może być używany w kawernach czy kopalniach. Poprzez to zapewniona jest stabilizacja kopalni czy kawern. Jako firma planujemy instalację fotowoltaiki na naszej dużej hali oraz na naszym wysypisku śmieci w Troisdorf. Nasz koncern wykonuje bilans klimatyczny według protokołu Greenhouse Gas Protocol.

Wirtschaftsforum: MINERALplus jest od prawie 25 lat poszukiwanym partnerem na rynku. Co Pana zdaniem przyczyniło się do sukcesu firmy?

Carsten Haupt: Jesteśmy bardzo kompetentni, niezawodni i zawsze staramy się znaleźć najlepsze możliwe rozwiązanie dla naszych klientów. Jesteśmy integralną częścią termicznego przetwarzania odpadów z naszym zaangażowaniem w przetwarzanie osadów z oczyszczania spalin z MVA i przetwarzanie żużli, bez którego nie byłoby możliwe zapewnienie bezpieczeństwa wynikającego z utylizacji.

Wirtschaftsforum: Co znajduje się w Państwa agendzie na rok 2024?

Carsten Haupt: Pojemność naszych kawern i wysypisk w końcu się wyczerpie. Musimy więc zastanowić się, jak możemy zastąpić nasze zbiorniki. Oznacza to, że musimy postawić na organiczny wzrost i rozwijać nowe projekty. Dlatego chcielibyśmy na pewno kupić jedną lub dwie firmy, dzięki czemu zwiększymy naszą pojemność wysypiska i wygenerujemy cenne synergie. Ponadto intensywnie będziemy pracować nad analizą i optymalizacją naszych procesów. Na międzynarodowej liście działań mamy Francję i Czechy. Możliwe, że będziemy korzystać z lokalizacji z koncernu EPH.

Wirtschaftsforum: Gdzie chcielibyście zobaczyć MINERALplus na rynku w dłuższej perspektywie?

Carsten Haupt: Chcemy znacznie wzrosnąć, stać się bardziej cyfrowi i jeszcze bardziej zorientowani na klienta. Będziemy identyfikować i tworzyć dalsze miejsca dla żużli i popiołów lotnych oraz rozszerzać nasze możliwości utylizacji. Widzę duży potencjał, by jeszcze znacznie poprawić naszą pozycję na rynku. MP chce rosnąć w obszarze przetwarzania mineralnych odpadów stałych z celem przejścia od eliminacji odpadów do dostawcy surowców wtórnych (Cele: orientacja na klienta, lider technologiczny).