Economie en natuur in harmonie

Interview met Dipl.-Ing. Franz Rösl Directeur van RÖSL GmbH & Co. KG

RÖSL Transportvoertuigen
De vloot omvat verschillende voertuigen met diverse prestatiekenmerken, zodat RÖSL kan voldoen aan individuele transportbehoeften

RÖSL GmbH & Co. KG, met haar hoofdkantoor in Regensburg, vertegenwoordigt een meer dan 30-jarige geschiedenis van succes als een familiebedrijf in Beieren en Saksen. In 2022 nam Dipl.-Ing. Franz Rösl de volledige bedrijfsleiding over en heeft sindsdien duidelijke accenten gezet. Zijn leidende principe is: "Ons handelen moet de regio dienen en compatibel zijn met Moeder Aarde." Zo definieert het bedrijf na jaren van opbouw zijn prioriteiten opnieuw. Met een duidelijke focus op het algemeen welzijn brengt RÖSL economie en natuur in harmonie.

De RÖSL GmbH & Co. KG, gevestigd in Regensburg, is een familiebedrijf dat sinds de oprichting in 1968 een indrukwekkende ontwikkeling heeft doorgemaakt. Vandaag de dag heeft het bedrijf meer dan 100 werknemers in dienst op locaties in Beieren en Saksen en biedt het een breed scala aan producten en diensten die aan alle eisen van de bouwsector voldoen.

Solide opbouwprestaties

De wortels van het bedrijf gaan terug tot Edeltraud en Gerhard Rösl, die in 1968 de basis legden voor de bedrijvengroep met de handel in landbouwproducten. Door de jaren heen breidden de oprichters het zakelijke bereik gestaag uit, en met de toetreding van de twee zonen, Christian en Franz Rösl, versterkte de positieve ontwikkeling zich. Naast de handel in landbouwproducten werden de handel in bouwmaterialen, een grindgroeve en kleiput, evenals een compost- en aardebedrijf toegevoegd als extra pijlers.

Dipl.-Ing. Franz Rösl Algemeen directeur van RÖSL GmbH & Co. KG
Dipl.-Ing. Franz Rösl Algemeen directeur van RÖSL GmbH & Co. KG

Verbondenheid

Sinds begin 2022 is Franz Rösl verantwoordelijk als Managing Partner voor de hele bedrijvengroep en focust op een waarderende samenwerking zowel onder werknemers en klanten, als ook met de regio zelf. "RÖSL heeft zich natuurlijk ontwikkeld en is inmiddels uitgegroeid tot een grote familie," aldus Franz Rösl. "We wilden altijd ook een meerwaarde voor de regio creëren." Zo zet de bedrijfsleiding zich vrijwillig sterk in voor de gezondheid van de bodem. Deze kennis wordt ook direct toegepast op locatie bij de grondbewegingen.

RÖSL Leonardiet
Leonardiet levert bijvoorbeeld een waardevolle bijdrage op het gebied van bodemverbetering, waterzuivering en diergezondheid
RÖSL Natuurbehoud
RÖSL heeft een voortrekkersrol op het gebied van ecologische verantwoordelijkheid op zich genomen en brengt natuurbehoud en economische levensvatbaarheid in evenwicht

Verantwoordelijkheid voor het milieu

Franz Rösl benadrukt dat elke generatie zijn belang voor het bedrijf heeft. Edeltraud en Gerhard Rösl creëerden het solide fundament en de bouwprestaties. De huidige generatie ziet zichzelf als mens, partner en heeft een duidelijke verantwoordelijkheid ten opzichte van het milieu. Dit komt ook tot uiting in een sterke focus op natuurbeschermingsmaatregelen en het versterken van biodiversiteit.

Met, niet tegen de natuur

In principe werkt de bedrijvengroep Rösl niet tegen, maar met de natuur. Reeds in 2003 werd in Regensburg een geologisch leerpad gebouwd, en sinds 25 jaar zet het bedrijf zich in voor humusonderzoek. "Ons product Leonardit wordt bijvoorbeeld gebruikt in dierenvoeding, mestverwerking of voor bodemverbetering", merkt de directeur op. "Zo kunnen we een waardevolle bijdrage leveren op het gebied van bodem, water, planten en diergezondheid." Aangeleverde afvalstoffen worden, voor zover mogelijk, verwerkt tot gecertificeerde bouwmaterialen en materialen, geheel in de geest van de circulaire economie en de spaarzame omgang met natuurlijke grondstoffen.

Brede reikwijdte van diensten

Met ongeveer 120 medewerkers en een breed scala aan diensten op het gebied van grondwerken, sloop, transport en bodem- en steenverwerking is de bedrijvengroep Rösl actief in Beieren en Saksen. Op twaalf locaties worden grondstoffen gewonnen, zoals klei, stenen, grind en aarde. Ontgonnen gebieden worden vervolgens zonder nazorg opgevuld met aarde.

In harmonie met de natuur

"We dragen al tijdens de lopende operaties bij aan het creëren van leefgebieden voor soorten en natuurbehoud", benadrukt Franz Rösl. Bij uitgevoerde grondwerken wordt bijvoorbeeld bewust een steile helling gecreëerd die tijdens het broedseizoen nestplaatsen biedt voor vogels. Ook door het creëren van diverse waterlichamen ontstaan leefgebieden voor vele soorten, zoals amfibieën of ook beschermde planten.

Economie en Natuurbescherming

Een relatief nieuw aspect van het dienstenaanbod is het creëren en onderhouden van zogenaamde ecologische rekeningen. Deze zijn bedoeld ter voorbereiding op natuurherstel, bijvoorbeeld ter bescherming van bedreigde soorten. "We overtreffen de richtlijnen en stellen ecologische rekeningen ook beschikbaar aan andere bedrijven", legt de algemeen directeur uit. "Ons doel is om de scheidslijn tussen economie en natuur op te heffen en beide met elkaar in harmonie te brengen."

Formaat en Cultuur

De doelgroep van de bedrijvengroep Rösl strekt zich uit over Beieren en Saksen, exportactiviteiten zijn niet gepland. "We willen binnen ons invloedsgebied formaten creëren die door andere bedrijven overgenomen en eventueel verder ontwikkeld kunnen worden", zegt Franz Rösl. "Het is voor ons belangrijk dat we als bedrijf verantwoordelijkheid nemen en een positieve invloed hebben op de regio, haar mensen en haar flora en fauna."

Terugblik en Vooruitzicht

Het afgelopen jaar sloot de bedrijvengroep RÖSL af met een jaarafsluitingsfeest voor de medewerkers in Beieren. Algemeen directeur Franz Rösl benadrukte daarbij het belang van de toegewijde inzet van alle medewerkers voor het succes van het bedrijf. Ondanks de huidige uitdagingen kijkt hij met vertrouwen naar de toekomst, dankzij de loyale ondersteuning van het personeel.

Voorbeeldfunctie

Al met al reflecteert de geschiedenis van de bedrijvengroep Rösl hoe natuurbescherming, economische prestatie en regionale betrokkenheid succesvol met elkaar verbonden kunnen worden. Het bedrijf fungeert als een voorbeeld, niet alleen door duurzaam en regionaal te opereren, maar ook door actief bij te dragen aan het versterken van de biodiversiteit en de regio.

Meer artikelen over dit onderwerp