Więcej niż tylko logistyka – całościowe spełnienie

Wywiad z Danielem Deckers, Dyrektorem Zarządzającym atrikom fulfillment Gesellschaft für Projekt- Dienstleistungen mbH

Daniel Deckers, Dyrektor Zarządzający atrikom fulfillment Gesellschaft für Projekt- Dienstleistungen mbH
Daniel Deckers, Dyrektor Zarządzający atrikom fulfillment Gesellschaft für Projekt- Dienstleistungen mbH

Rozwój e-handlu osiągnął w ostatnich latach rzeczywiście nowy wymiar i będzie nadal silnie wpływany przez postęp technologiczny, zmieniające się nawyki konsumentów i trendy ekonomiczne. Firma atrikom fulfillment Gesellschaft für Projekt-Dienstleistungen mbH zdobywa klientów poprzez łączenie klasycznych usług logistycznych z wysoko zindywidualizowanymi wymaganiami procesowymi.

Wirtschaftsforum: Panie Deckers, ma Pan swoje korzenie w branży lettershopu. Gdzie obecnie leżą Państwa kluczowe kompetencje?

Daniel Deckers: Rozpoczęliśmy w 1992 roku od typowych usług lettershopu. Niemniej jednak, wcześnie przyjęliśmy całościowe podejście procesowe – kluczowe słowo to zewnętrzne zarządzanie procesami biznesowymi. To wprowadziło nas w obszar logistyki marketingowej. Dzięki usługom takim jak IT i usługi DTP, przygotowywanie adresów oraz bardzo szeroki zakres druku cyfrowego, wspieramy obecnie firmy w marketingu dialogowym za pomocą mailingów, zarządzania odpowiedziami, wysyłek akcyjnych i logistyki środków reklamowych – wszystko z jednego źródła. Nasze usługi dopełniamy własnym call center, które obsługuje i odpowiada na e-maile, czaty oraz połączenia (hotline serwisowe) dla naszych klientów.

Wirtschaftsforum: W jakim stopniu cyfryzacja zmieniła Państwa działalność?

Daniel Deckers: Przez internet odnotowaliśmy spadek w logistyce informacyjnej (klasyczna wysyłka informacji pocztą lub katalogiem). Dlatego kilka lat temu zdecydowaliśmy się na wejście w drugie pole działalności – e-commerce. Był to ważny strategiczny krok, który w ostatnim czasie (pandemia koronawirusa) uratował nas właściwie. Dziś do naszych klientów zaliczają się firmy z długą tradycją oraz wiele znanych start-upów. Skupiają się one na rozwoju produktu, storytellingu oraz marketingu. My z kolei przejmujemy na siebie magazynowanie, niezawodną i szybką wysyłkę do zamawiających (B2C i B2B) a także obsługę zwrotów. Tak więc każdy skupia się na swoich kluczowych kompetencjach. Mamy przy tym ambicję, by działać jak zewnętrzny dział naszych klientów. Obecnie wprowadzamy nowe oprogramowanie, które pozwala naszym klientom na sterowanie naszymi usługami logistycznymi, jak za pomocą pilota.

Lokalizacja atrikom fulfillment w Bodenheim
Lokalizacja atrikom fulfillment w Bodenheim oferuje 22 000 miejsc paletowych

Wirtschaftsforum: Co jest dziś ważniejsze? Biznes drukowany czy e-commerce?

Daniel Deckers: Przed pandemią koronawirusa e-commerce stanowił około 30% naszej działalności. Obecnie, z udziałem około 70% w całkowitym biznesie, jest naszym najważniejszym filarem. Jednak nie można lekceważyć biznesu drukowanego. Nawet firmy, które pojawiły się w przestrzeni online, stawiają na komunikację drukowaną.

Wirtschaftsforum: Przecież cyfryzacja jest również motorem napędowym zrównoważonego rozwoju. Jakie zmiany to pociąga za sobą dla Państwa biznesu?

Daniel Deckers: Posiadamy certyfikaty ISO i środowiskowe. To od dawna jest ważne dla dużych przedsiębiorstw, a obecnie staje się coraz ważniejsze również dla startupów. Czujemy się odpowiedzialni za zmniejszenie naszego śladu ekologicznego. Na przykład wyposażyliśmy nasze magazyny w fotowoltaikę i oświetlenie LED. Od kilku lat mamy własnego specjalistę ds. zrównoważonego rozwoju. To bardzo dobrze wpisuje się w potrzeby klientów, którzy również promują zrównoważone produkty.

Wirtschaftsforum: Jak kryzysy ostatnich lat wpłynęły na Państwa biznes?

Daniel Deckers: Przed pandemią mieliśmy trzy lokalizacje magazynowe. Potem, w krótkim czasie, musieliśmy zbudować pięć kolejnych obiektów. Od 2023 roku mamy w Bodenheim nowoczesną lokalizację z 22 000 miejsc paletowych oraz wystarczająco dużo przestrzeni na kompletację towarów do wysyłek promocyjnych. Dzięki temu udało nam się ponownie skupić naszą magazynową działalność bardziej centralnie i obecnie operujemy na czterech lokalizacjach. Zdolność do szybkiego dostosowywania się do zmieniających się uwarunkowań rynkowych jest niezbędna.

atrikom fulfillment Obszar magazynowy
Wartości firmy są widoczne nawet w magazynie i są codziennie praktykowane
Portfolio atrikom fulfillment
Nadal wysyłki stanowią kluczową kompetencję atrikom fulfillment

Wirtschaftsforum: Gdzie widzi Pan siebie na rynku w porównaniu do innych dostawców?

Daniel Deckers: atrikom fulfillment postawiło sobie za cel działanie jako wiodący dostawca zindywidualizowanych procesów fulfillment. Oferujemy naszym klientom kompleksowe rozwiązania, skupiając się na ich potrzebach i wymaganiach oraz konsekwentnie dostosowując do nich nasze usługi. Ponieważ obsługujemy zarówno wysyłkę do B2C, jak i B2B, jesteśmy interesujący dla wielu klientów. Rozmiar naszej firmy gwarantuje naszym klientom elastyczność i orientację na klienta przy jednoczesnej stabilności, skalowalności i wydajności. Nie bez znaczenia jest również fakt, że jesteśmy firmą rodzinną, co wielu naszych klientów równie wysoko ceni.

Wirtschaftsforum: Gdzie chciałby Pan widzieć atrikom fulfillment na rynku w długiej perspektywie?

Daniel Deckers: W przyszłości będziemy nadal oferować naszym klientom nowoczesne, ukierunkowane na przyszłość i interesujące rozwiązania. Do tego należy włączyć najnowocześniejszą technikę, a także nowe możliwości, takie jak sztuczna inteligencja. Jednak podstawą do tego wszystkiego będą również w przyszłości dobrze wykwalifikowani i zorientowani na klienta pracownicy. Aby to zapewnić, naszym kolejnym dużym projektem jest realizacja własnej akademii kształcenia i doskonalenia. Tylko firmy uczące się są zdolne do przyszłości.