"costdata może często oszczędzić wizytę u doradcy biznesowego!"

Wywiad z Frankiem Weinertem, dyrektorem zarządzającym costdata GmbH

Frank Weinert, dyrektor zarządzający costdata GmbH
Frank Weinert, dyrektor zarządzający costdata GmbH

Rigorystyczne kalkulacje kosztów są niezbędną podstawą dla konkurencyjnego ustalania cen. Wymaga to z kolei solidnej bazy danych, której pozyskanie, rozbudowa i ciągła aktualizacja stawiają wiele firm przed wyzwaniem. W tym miejscu wsparcie oferuje firma costdata, której know-how jest szczególnie poszukiwane w czasach szybko rosnących cen.

Już na etapie rozwoju firma musi dokładnie kalkulować, ile będzie kosztował później produkt, aby nie planować obok rynku - to nie stało się banalną prawdą dopiero w czasach zróżnicowanych systemów target costing. Jednak zbyt często tego celu nie osiąga się w pełni, ponieważ czasami po prostu brakuje solidnej bazy danych.

Niezawodne dane rynkowe zamiast konsultingu zarządczego

Ważnym krokiem w rozwiązaniu tego problemu jest oferta costdata GmbH. Firma ta oferuje kompleksowe narzędzia do kalkulacji kosztów produktu oraz szczegółowe i aktualne bazy danych z informacjami o kosztach pracy, kosztach maszyn i kosztach produkcji, specyficzne dla różnych regionów i branż. Dodatkowo dostępne są szeroko zakrojone usługi doradcze. Dzięki temu specjalista od danych stał się niezastąpionym partnerem w wewnętrznej decyzji wielu swoich klientów.

„W przyszłości chcemy jednak działać jeszcze głębiej w firmach naszych klientów i oszczędzać im konieczności korzystania z usług konsultanta zarządczego, zwłaszcza przy zwiększaniu ich konkurencyjności“ - opisuje wizję przyszłości costdata dyrektor generalny Frank Weinert.

costdata Dane Rynkowe

Benchmark dla konkurencyjności

„Nie rzadko zdarza się, że firma odbiera z rynku informacje, iż podane ceny za określony produkt są zbyt wysokie i przez to niekonkurencyjne”, rozpoczyna Frank Weinert opis podstawowego problemu. „Ta informacja dociera do procesu podejmowania decyzji przez pracowników sprzedaży, podczas gdy działy rozwoju i produkcji często argumentują, że wymagane ceny wynikają z ogólnej rzeczywistości kosztowej i są całkowieicie typowe dla rynku. Aby rozwiązać ten konflikt, często angażowana jest firma konsultingowa, która pochłania dużo pieniędzy i w najlepszym przypadku oferuje decyzję opartą na wiarygodnych benchmarkach. Właśnie to może zapewnić spojrzenie na costdata już dziś – bez tej niepotrzebnie długiej drogi.”

Zwłaszcza w czasach ogólnie rosnących cen, wiedza specjalistyczna firmy jest bardzo poszukiwana: „Ostatnio codziennie tworzyliśmy często pół tuzina analiz rynku, na podstawie których nasi klienci mogli wiarygodnie ocenić, czy wzrosty cen ich dostawców były uzasadnione ogólnym rozwojem rynku – i wyzwania związane z kalkulacją kosztów będą rosły”, mówi Frank Weinert.