"costdata kan vaak een bezoek aan de bedrijfsadviseur besparen!"

Interview met Frank Weinert, algemeen directeur van costdata GmbH

Frank Weinert, algemeen directeur van de costdata GmbH
Frank Weinert, algemeen directeur van de costdata GmbH

Een strikte kostenberekening is een essentiële basis voor een concurrerende prijsstelling. Dit vereist op zijn beurt een betrouwbare gegevensbasis, waarvan de verwerving, uitbreiding en voortdurende actualisering veel bedrijven voor uitdagingen stelt. Op dit punt ondersteunt het bedrijf costdata, wiens knowhow juist in tijden van snel stijgende prijzen bijzonder in trek is.

Al in de ontwikkelingsfase moet een bedrijf nauwkeurig berekenen wat het product later zal kosten om niet naast de markt te plannen - dit is niet alleen in tijden van gedifferentieerde Target-Costing-Systemen eigenlijk een open deur geworden. Maar al te vaak wordt deze doelstelling niet tot in de laatste consequentie nageleefd, omdat het soms eenvoudigweg aan een betrouwbare databasis ontbreekt.

Betrouwbare marktgegevens in plaats van managementconsulting

Een belangrijke stap naar de oplossing van dit probleem is het aanbod van costdata GmbH. Dit bedrijf biedt uitgebreide softwaretools voor productkostenberekening en gedetailleerde en actuele databases met informatie over loon-, installatie- en productiekosten, specifiek voor verschillende regio's en branches. Daarnaast zijn er uitgebreide adviesdiensten. Hierdoor is de dataspecialist voor veel van zijn klanten een onmisbare partner geworden in de interne besluitvorming.

"In de toekomst willen we echter nog dieper ingaan op de bedrijven van onze klanten en hen juist bij het verhogen van hun concurrentievermogen de stap naar de managementconsultant besparen", beschrijft directeur Frank Weinert de toekomstvisie van costdata.

kostendata Marktdaten

Een Benchmark voor Concurrentievermogen

"Het is niet ongewoon dat een bedrijf vanuit de markt de reflectie krijgt dat de opgegeven prijzen voor een bepaald product te duur zijn en daarmee niet concurrerend", begint Frank Weinert met de beschrijving van het basisprobleem. "Deze feedback bereikt het besluitvormingsproces via de verkoopmedewerkers, terwijl de ontwikkelings- en productieafdelingen vaak tegenwerpen dat de gevraagde prijzen te wijten zijn aan de algemene kostenrealiteit en vrij normaal zijn voor de markt. Om dit conflict op te lossen, wordt er dan graag een bedrijfsadviesbureau ingeschakeld dat veel geld kost en in het beste geval slechts een beslissing biedt op basis van betrouwbare benchmarks. Precies dat is iets wat een blik op costdata vandaag al kan doen – zonder deze onnodig lange omweg."

Juist in tijden van algemeen stijgende prijzen blijft de knowhow van het bedrijf zeer gevraagd: "De laatste tijd hebben we vaak een half dozijn marktanalyses per dag gemaakt, op basis waarvan onze klanten betrouwbaar konden inschatten of de prijsverhogingen van hun leveranciers gerechtvaardigd waren door de algemene marktontwikkelingen – en de uitdagingen bij de kostencalculatie zullen nog verder toenemen", zegt Frank Weinert.