„Migracja do chmury jest zazwyczaj łatwiejsza niż się wydaje!”

Wywiad z Berkanem Denkci, VP of Sales Central Europe w Enghouse AG

Agent Enghouse
Dzięki holistycznemu spojrzeniu za pomocą przejrzystych desek rozdzielczych Enghouse, centra kontaktowe są łatwiejsze do zarządzania

„Naszą główną wizją jest zawsze oferowanie najnowszych rozwiązań odpowiadających standardom rynkowym w naszym segmencie”, podsumowuje misję swojej firmy Berkan Denkci, VP of Sales Central Europe w Enghouse AG, która oferuje na całym świecie różnorodne usługi dla centrów kontaktowych. Jakie tematy obecnie szczególnie zajmują jego klientów i dlaczego migracja do chmury otwiera wiele możliwości, wyjaśnił w wywiadzie z Wirtschaftsforum.

Wirtschaftsforum: Panie Denkci, od ponad 35 lat Enghouse angażuje się jako doświadczony dostawca rozwiązań dla Contact Center na rynku. W którym miejscu dokładnie wspieracie Państwo swoich klientów?

Berkan Denkci: Dzięki naszemu silnemu wzrostowi i licznych akwizycjom, które pozwoliły nam w ciągu ostatnich lat globalnie zdobyć nowe narzędzia i środowiska oprogramowania, oferujemy obecnie bardzo obszerne portfolio na rynku, które obejmuje od klasycznego obszaru On-Premise, przez hybrydowe wdrożenia, aż po kompleksowe rozwiązania chmurowe. Aby również wspierać w ciągłej optymalizacji rozmów w poszczególnych Contact Centerach, oferujemy także odpowiednie zestawy do zarządzania jakością oraz narzędzia raportowania i przejrzyste dashboardy, z których można szybko wyciągnąć skuteczne rekomendacje do działania. Oczywiście, inteligencja sztuczna odgrywa również centralną rolę we wszystkich tych tematach, wprowadzając ważne impulsy dla dalszych innowacji.

Berkan Denkci, VP sprzedaży Europa Środkowa w Enghouse AG
Berkan Denkci, VP sprzedaży Europa Środkowa w Enghouse AG

Wirtschaftsforum: Migracja rozwiązań z On-Premise do chmury jest obecnie wysoko na liście priorytetów wielu firm – nawet jeśli ten krok z uwagi na związany z nim wysiłek jest nadal niekiedy unikany.

Berkan Denkci: Nasze doświadczenie pokazuje: zazwyczaj jest to o wiele prostsze, niż początkowo się wydawało. W naszej codziennej pracy często widzimy, że szefowie centrów kontaktowych są nieco zaniepokojeni nadchodzącymi zmianami – jednak dzięki solidnemu doradztwu, w które wkładamy całą naszą ekspertyzę, zwykle możemy szybko i skutecznie rozwiać wszelkie obawy. Korzyści, które dla większości obszarów aplikacji wynikają z migracji do chmury, są w końcu bardzo znaczące i ułatwiają procesy w wielu miejscach. Zwłaszcza w segmencie e-commerce coraz ważniejsze stają się rozwiązania omnichannel, w których różne kanały przychodzące i wychodzące oraz połączenia z sieciami społecznościowymi, takimi jak Facebook, Instagram, X i TikTok, są ściśle łączone w jednym kompleksowym środowisku – co w chmurze można zaimplementować na przykład znacznie prościej.

Siedziba Enghouse w Lipsku
Rynek DACH jest obsługiwany z siedziby w Lipsku
Enghouse Tech Team
Enghouse obsługuje swoich klientów również po terminie wejścia na żywo i oferuje szeroko zakrojone działania konserwacyjne i szkoleniowe

Wirtschaftsforum: Jakie są inne zalety chmury?

Berkan Denkci: Temat szkoleń odgrywa również ważną rolę w tym kontekście, zwłaszcza w świetle ogromnych zmian wywołanych przez pandemię, kiedy rozwiązania pracy zdalnej zostały wdrożone z najwyższym priorytetem przez prawie wszystkie firmy i następnie zostały szeroko utrzymane. Dzisiaj pracownicy nie muszą już być zapraszani do centrum szkoleniowego na dalsze kształcenie, ale mogą przechodzić przez swoje treningi w swoim zwykłym otoczeniu na niskim poziomie – co stanowi duży plus, zwłaszcza na tle szybkich dalszych kroków innowacyjnych. Wszystkie te podejścia łączy fakt, że nie ma dla nich uniwersalnego rozwiązania – co dla jednego klienta może być wykonalnym rozwiązaniem, dla innego przedsiębiorstwa może być znacznie nadmiernie lub niedostatecznie rozbudowane.

Wirtschaftsforum: Jak znaleźć właściwą równowagę?

Berkan Denkci: Kluczowe słowo to personalizacja. Towarzyszymy naszym klientom od analizy ich istniejącego środowiska, przez opracowywanie holistycznego rozwiązania wraz z jego konsekwentną implementacją, aż po uruchomienie i oczywiście dalej w ramach trwałego utrzymania oraz realizacji dalszych iteracyjnych ulepszeń, gdy pojawia się odpowiednia potrzeba. Pracujemy zarówno z dużymi, globalnie działającymi korporacjami o bardzo złożonej infrastrukturze centrów kontaktowych, jak i z start-upami oraz mniejszymi i średnimi przedsiębiorstwami, które nie potrzebują kompleksowego rozwiązania, lub dla których takie rozwiązanie byłoby całkowicie nieekonomiczne. W pierwszej kolejności należy więc precyzyjnie zidentyfikować, czego dane przedsiębiorstwo faktycznie potrzebuje do spójnej i pozytywnej komunikacji z klientem, aby następnie na podstawie wyceny zdecydować, czy założony cel jest również ekonomicznie wykonalny. Pewne jest: Koszty często można znacząco zminimalizować dzięki odpowiednim rozwiązaniom w chmurze.

Dyskusja Zespołu Enghouse
Brak rozwiązania uniwersalnego: indywidualna konfiguracja danego Contact Center jest ustalana w ścisłej współpracy z klientami

Wirtschaftsforum: Enghouse zajmuje się obsługą klientów na całym świecie dzięki swoim globalnym operacjom. Jak duże są faktycznie lokalne różnice w codziennym życiu?

Berkan Denkci: Poszczególne priorytety mogą rzeczywiście różnić się w zależności od kraju – na przykład w regionie DACH duży nacisk kładzie się na nasz wychodzący dialer ELSBETH. Nasze rozwiązania chmurowe CCAAS i CxENGAGE są jednak zasadniczo przeznaczone do wdrażania na całym świecie. Szczególnie w Europie ważną rolę odgrywa również kwestia DSGVO, w ramach której nasza bezkompromisowa zgodność prawna stanowi silny argument na rynku: Nasze węzły z założenia pozostają lokalne. Jednocześnie, szczególnie rygorystyczne regulacje prawne z Niemiec wywierają duży normatywny wpływ również poza regionem DACH: Ponieważ rozwiązanie, które jest zgodne z prawem w tym kraju, z dużym prawdopodobieństwem będzie zgodne z prawem w większości innych rynków.

Youtube