Jak logistyka może stać się bardziej zielona

Wywiad z Frankiem Boblatem, dyrektorem zarządzającym SLB Seifert Logistics Group

Magazyn logistyki Seifert
W Bremie Seifert zarządza pojemnościami magazynowymi o łącznej powierzchni 135.000 m²

Największym klientem jest producent samochodów w Bremie, dla którego Seifert Logistik Bremen GmbH (SLB) od 25 lat świadczy usługi logistyczne, również na terenie zakładu producenta samochodów. Do końca 2023 roku firma działała jeszcze pod nazwą LOREL Logistik GmbH. Pod egidą Seifert Logistics Group chce teraz wdrażać przełomowe koncepcje logistyczne, szczególnie w zakresie Green Logistics.

Grupa Seifert Logistics specjalizuje się w usługach magazynowania na lokalizacji w Bremie dla dużego bremańskiego producenta samochodów. Zakres usług obejmuje od klasycznego magazynowania, przez obsługę opakowań zwrotnych, kompletację zestawów oraz rozdzielanie paczek, aż do cross-dockingu, czyli rodzaju przeładunku, przy którym towary nie są magazynowane, lecz bezpośrednio przeładowywane i wysyłane dalej do klientów.

Firma została założona pod nazwą LOREL Logistik GmbH w 1996 roku. „Pod koniec 1999 roku otrzymaliśmy duże zlecenie od producenta samochodów w Bremie, wtedy z zespołem 40 pracujących osób“, wyjaśnia dyrektor generalny Frank Boblat, w firmie od 2000 roku. „Od tego czasu współpracujemy z producentem samochodów, od 2019 roku również na terenie jego fabryki.“

Frank Boblat, Dyrektor Zarządzający SLB w Seifert Logistics Group
Frank Boblat, Dyrektor Zarządzający SLB w Seifert Logistics Group

Od 2023 roku jesteśmy częścią międzynarodowo działającej Grupy Logistycznej Seifert z główną siedzibą w Ulm, 1 stycznia 2024 roku nastąpiła zmiana nazwy z LOREL Logistik GmbH na Seifert Logistik Bremen GmbH. „Seifert szukał lokalizacji na północy”, opisuje przyczyny połączenia Frank Boblat. „Ponadto chcemy wykorzystać synergie i wspólnie wdrażać przyszłościowe strategie korporacyjne, szczególnie w obszarze Zielonej Logistyki.” Jesteśmy silnym uzupełnieniem grupy. „Przez lata rozwijaliśmy się zdrowo i ustanowiliśmy odporne, dobre procesy, które w branży uważane są za punkt odniesienia. Ponadto pracujemy według koncepcji zero błędów.”

Teren firmy Seifert Logistics w Bremie
70.000 m² powierzchni hal rozciąga się na długości 600 m wzdłuż autostrady A1

Cel: Optymalizacja ruchu transportowego

„Trend na rzecz Green Logistics, czyli zrównoważonych, bardziej ekologicznych i efektywniejszych pod względem zasobów procesów logistycznych, jest obecnie dużym tematem”, mówi Frank Boblat. „Już mamy pierwsze ciężarówki elektryczne w użyciu. Ważniejsze jest jednak opracowanie koncepcji między lokalizacjami w celu optymalizacji i redukcji ruchu transportowego. Oznacza to, że systemy sterowania w logistyce muszą być coraz lepsze i bardziej precyzyjne. Tutaj również temat sztucznej inteligencji będzie odgrywać znaczącą rolę.”

Frank Boblat, Dyrektor Zarządzający SLB Grupy Logistycznej Seifert

Frank Boblat
Dyrektor Zarządzający

Quote

„Chcemy wykorzystać synergie i wspólnie realizować przełomowe strategie biznesowe.”

Frank Boblat
Dyrektor Zarządzający

Grupa Seifert Logistics zatrudnia ponad 4.000 pracowników i zarządza ponad 900.000 m² powierzchni magazynowej. Producent samochodów, którego firma zaopatruje, znajduje się około 6 km od własnej lokalizacji przy autostradzie A1. „Dopasowane procesy, przede wszystkim dla przemysłu motoryzacyjnego, są bardzo wymagającym polem“, wyjaśnia Frank Boblat. „Just-in-time, Just-in-sequence, synchronizowane zaopatrzenie klienta, są tu kluczowe.“ Ostatecznie chodzi o to, aby klient mógł skupić się na swojej kluczowej kompetencji, jaką jest budowanie samochodów. W tych wszystkich obszarach sztuczna inteligencja stanie się coraz ważniejsza.

„Aktualnie bierzemy udział w projekcie badawczym w tym kierunku, aby uprościć złożone procesy“, wyjaśnia Frank Boblat. „Chodzi o to, nie aby pozbyć się pracowników, ale o uproszczenie pracy i zmniejszenie obciążenia fizycznego.“ Przede wszystkim pracownicy w Seifericie są na pierwszym planie. „W centrum naszej uwagi jest zaufanie i otwarta kultura błędów“, mówi Frank Boblat. W lokalizacji Bremen chcemy dalej rosnąć, razem z grupą. „Może to być także w innych obszarach logistycznych, jesteśmy otwarci“, wyjaśnia Frank Boblat.