Het klantgerichte energiehuis

Interview met Marco Voß, algemeen directeur van Energie en Water Wahlstedt/Bad Segeberg GmbH & Co. KG

Energie en Water Wahlstedt/Bad Segeberg ews cup
Tijdens de ews Cup in het zwembad wordt geklommen

Economisch forum: Meneer Voß, u bent nu iets meer dan een jaar algemeen directeur van de ews. Wat onderscheidt de energiedienstverlener?

Marco Voß: Vooral een sterke regionale verbondenheid. Het is ons unieke verkooppunt en diep geworteld in onze filosofie.

Economisch forum: Wat betekent dat precies?

Marco Voß: De ews is een samenwerking van de HanseWerk en de steden Bad Segeberg en Wahlstedt. Deze samenwerking tussen de energie-industrie en een regionaal bedrijf, of de regionale verbondenheid met de steden, is een steunpilaar die ons kenmerkt en de motor van onze ontwikkeling is. Dankzij deze structuur kunnen we lokale waarde creëren en er zijn voor de mensen ter plaatse en aan de andere kant de kennis van het HanseWerk gebruiken. Met de ews Netz GmbH, waar de elektriciteits- en gasnetwerken onder vallen, is er bovendien een 100% dochteronderneming. De ews Netz is lokaal aanspreekbaar voor de mensen en zorgt voor een veilige exploitatie van de netten.

Marco Voß, Directeur van Energie en Water Wahlstedt/Bad Segeberg GmbH & Co. KG
Marco Voß, Directeur van Energie en Water Wahlstedt/Bad Segeberg GmbH & Co. KG
Energie en Water Wahlstedt/Bad Segeberg Sneloplader
Snelopladers van de ews worden steeds populairder

Wirtschaftsforum: Wat zijn de kernactiviteiten van de ews als energiedienstverlener in de regio?

Marco Voß: Tot de kernactiviteiten behoren het beheer van het waternetwerk en de waterproductie, het waarborgen van de watervoorziening aan omliggende gemeenschappen, en de distributie van elektriciteit en gas. Daarnaast wint het steeds belangrijker wordende thema van e-mobiliteit aan betekenis; we hebben bijvoorbeeld oplaadpunten voor elektrische voertuigen geïnstalleerd en zien vooral op dit gebied een toename in verkoopnummers. Wij bieden ook ondersteuning aan klanten met PV-installaties, adviseren en helpen bij het gebruik. Daarnaast zijn we onderdeel van een project met het district Segeberg en hebben we twee langdurig werklozen van het arbeidsbureau in dienst genomen die worden opgeleid tot energieadviseurs. Dit sociale project is een win-win situatie voor alle betrokkenen.

Wirtschaftsforum: U kwam in juli 2022 bij de ews terecht, en daarmee in een buitengewoon uitdagende tijd. Hoe heeft u deze periode ervaren en tot welke veranderingen heeft dit geleid?

Marco Voß: Er is veel gebeurd in 2022; de EEG-heffing werd afgeschaft, de oorlog bracht verschillende wetwijzigingen en crisisregelingen met zich mee. We hebben deze crisis echter gezien als een kans om processen, die betrouwbaar moesten werken, te heroverwegen. Ondanks moeilijke omstandigheden konden we de gemeentelijke warmtevoorziening met de steden opstarten, wat een belangrijk strategisch punt is met betrekking tot heroriëntatie. We hebben ook de weg vrijgemaakt voor de bouw van een PV-installatie, omdat dit voor ons bijdraagt aan de verhoging van de regionale waardecreatie en onderdeel is van de gemeentelijke warmteplanning.

Wirtschaftsforum: Het succesvolle crisismanagement spreekt in het voordeel van het bedrijf. Wat zijn de sterke punten van de ews?

Marco Voß: We zijn goed door de uitdagende tijd gekomen, omdat onze medewerkers uitstekend werk hebben verricht. We hebben hier een zeer homogeen team en onderhouden een open communicatie. Iedereen identificeert zich met het bedrijf en zijn waarden, dat is een sleutel tot succes. Als regionaal bedrijf zijn we bovendien direct benaderbaar voor klanten.

Wirtschaftsforum: Zijn er concrete plannen of visies voor de nabije toekomst?

Marco Voß: We gaan de komende drie tot vijf jaar de warmtesector aanpakken en bevinden ons midden in de planning. Een enorm punt is de warmteproductie, die een hoge kapitaalbehoefte met zich meebrengt. De complexe financiering is het nummer 1 toekomstthema. We werken bovendien aan flexibele tarieven voor elektriciteit en gas en forceren automatisering in de kernactiviteiten. Tot slot willen we de regionale perceptie vergroten, hoewel we al een zeer goede reputatie in de regio genieten. We hebben concrete plannen, maar zijn ons ervan bewust dat we sommige dingen niet alleen kunnen realiseren. Voor de uitvoering van de gemeentelijke warmteplanning hebben we steun van de federale overheid nodig. De daarvoor benodigde kapitaalbehoefte is enorm hoog, daarom moeten er gunstige leningen en subsidiemogelijkheden worden gecreëerd.