Energetyczny dom bliski klientowi

Wywiad z Marco Voß, dyrektorem zarządzającym Energie und Wasser Wahlstedt/Bad Segeberg GmbH & Co. KG

Energie und Wasser Wahlstedt/Bad Segeberg ews cup
Podczas pucharu ews w basenie odbywa się wspinaczka

Forum Gospodarcze: Panie Voß, jest Pan dyrektorem zarządzającym ews od ponad roku. Co wyróżnia tego dostawcę usług energetycznych?

Marco Voß: Przede wszystkim silne związki regionalne. Są one naszą cechą charakterystyczną i głęboko zakorzenione w naszej filozofii.

Forum Gospodarcze: Co to dokładnie oznacza?

Marco Voß: ews to połączenie HanseWerk i miast Bad Segeberg i Wahlstedt. Ta współpraca między energetyką a firmą regionalną, czyli związkiem regionalnym z miastami, jest filarem, który nas wyróżnia i jest motorem naszego rozwoju. Dzięki tej strukturze możemy generować lokalną wartość dodaną i być dostępni dla ludzi na miejscu, a z drugiej strony wykorzystywać know-how HanseWerk. Istnieje również 100% spółka zależna, ews Netz GmbH, która zarządza sieciami elektrycznymi i gazowymi. ews Netz jest dostępna na miejscu dla ludzi i dba o bezpieczne funkcjonowanie sieci.

Marco Voß, Dyrektor Zarządzający w Energie und Wasser Wahlstedt/Bad Segeberg GmbH & Co. KG
Marco Voß, Dyrektor Zarządzający w Energie und Wasser Wahlstedt/Bad Segeberg GmbH & Co. KG
Energia i woda Wahlstedt/Bad Segeberg Szybkie ładowarki
Szybkie ładowarki ews cieszą się rosnącą popularnością

Forum Gospodarcze: Jakie są kluczowe zadania ews jako dostawcy usług energetycznych dla regionu?

Marco Voß: Do głównych obszarów działalności należą eksploatacja sieci wodociągowej i produkcja wody, zapewnienie dostaw wody dla okolicznych gmin oraz dystrybucja energii elektrycznej i gazu. Dodatkowo, coraz większe znaczenie zyskuje elektromobilność; na przykład ustawiliśmy stacje ładowania do tankowania pojazdów elektrycznych i odnotowujemy w tym obszarze rosnące liczby sprzedaży. Również w przypadku instalacji fotowoltaicznych oferujemy klientom wsparcie, doradzamy i pomagamy w korzystaniu. Ponadto jesteśmy częścią projektu z powiatem Segeberg i zatrudniliśmy dwóch długotrwale bezrobotnych z urzędu pracy, którzy są szkoleni na doradców energetycznych. Ten społeczny projekt jest sytuacją korzystną dla wszystkich stron.

Forum Gospodarcze: Dołączyłeś do ews w lipcu 2022 r., a więc w wyjątkowo trudnym czasie. Jak przeżyłeś ten okres i jakie zmiany on przyniósł?

Marco Voß: W 2022 roku wiele się wydarzyło; opłata EEG została zniesiona, wojna przyniosła różne zmiany w przepisach i kryzysowe tryby działania. Mimo to, rozumieliśmy ten kryzys jako szansę, którą wykorzystaliśmy do przemyślenia procesów, które musiały działać niezawodnie. Pomimo trudnych okoliczności udało nam się rozpocząć komunalne dostawy ciepła z miastami, co jest ważnym strategicznym punktem w kontekście reorientacji. Ponadto, przygotowaliśmy grunt pod budowę instalacji fotowoltaicznej, ponieważ dla nas jest to część zwiększania regionalnej wartości dodanej i planowania ciepłowniczego na poziomie gminy.

Forum Gospodarcze: Skuteczne zarządzanie kryzysowe mówi samo za siebie. Jakie są mocne strony ews?

Marco Voß: Przeszliśmy przez ten trudny czas dobrze, dzięki doskonałej pracy naszych pracowników. Mamy bardzo zgrany zespół i wyznajemy otwartą komunikację. Każdy identyfikuje się z firmą i jej wartościami, co jest kluczem do sukcesu. Jako firma regionalna jesteśmy bezpośrednio dostępni dla naszych klientów na miejscu.

Forum Gospodarcze: Czy są jakieś konkretne plany czy wizje na najbliższą przyszłość?

Marco Voß: W ciągu najbliższych trzech do pięciu lat zajmiemy się sektorem ciepła i jesteśmy w samym środku planowania. Ogromnym punktem jest produkcja ciepła, która wiąże się z dużym zapotrzebowaniem na kapitał. Skomplikowane finansowanie jest numerem 1 wśród tematów przyszłości. Pracujemy również nad elastycznymi taryfami dla energii elektrycznej i gazu oraz nad automatyzacją w biznesie podstawowym. Nie na ostatnim miejscu chcemy zwiększyć regionalną percepcję, nawet jeśli już cieszymy się bardzo dobrą opinią w regionie. Mamy w tej kwestii konkretne plany, ale zdajemy sobie sprawę, że niektórych rzeczy nie możemy zrealizować sami. Do realizacji komunalnego planowania ciepłowniczego potrzebujemy wsparcia ze strony rządu. Potrzebne kapitały są ogromnie wysokie, dlatego muszą zostać stworzone korzystne kredyty i możliwości finansowania.