"Wij kunnen nog veel meer!"

Interview met Michael Schäfer, Algemeen Directeur en Sven Siegemund, Productiedirecteur van de IAB Industrieanlagenbau Senftenberg GmbH

IAB Industrieanlagenbau Gietwagen
De door IAB gefabriceerde componenten worden door heel Europa geleverd en soms zelfs naar Brazilië geëxporteerd, zoals bijvoorbeeld de gietwagen van Thyssenkrupp

De IAB Industrieanlagenbau Senftenberg GmbH uit Lusatia heeft zich tot nu toe vooral beziggehouden met de staal- en huttenindustrie. In de komende jaren wil het haar ontwikkelde competenties ook in andere sectoren toepassen, waaronder de uitbreiding van hernieuwbare energie. Welke specifieke impulsen het bedrijf daarbij volgt, bespraken Algemeen Directeur Michael Schäfer en Productiedirecteur Sven Siegemund in een interview.

Wirtschaftsforum: De heer Schäfer, al vele decennia is IAB actief als ervaren installatiebouwer op de markt - welke segmenten staan centraal in uw activiteitsspectrum?

Michael Schäfer: Toen de huidige eigenaarsfamilie dit bedrijf overnam van de Treuhandanstalt tijdens de Wende, was het vooral actief in de bouw van speciale machines. Er bestond echter al een nauwe samenwerking met de kolen- en staalindustrie, die in de daaropvolgende jaren nog meer in de schijnwerpers zou komen te staan, bijvoorbeeld met de productie van gietschalen en schrootkorven voor staal- en hoogovenbedrijven. Omdat deze industrietak niet alleen door de langdurige branchetypische uitdagingen in een complexe structurele verandering verkeert, maar ook door de aanzienlijk gestegen energieprijzen in de afgelopen jaren nog meer onder druk is gekomen, willen we onze ontwikkelde expertise naast een verdere versteviging van onze marktpositie in de staal- en hoogovenindustrie ook toekomstig in andere industriële sectoren inbrengen.

Michael Schäfer, Algemeen Directeur van IAB Industrieanlagenbau Senftenberg GmbH
Michael Schäfer, Algemeen Directeur
Sven Siegemund, Productieleider van IAB Industrieanlagenbau Senftenberg GmbH
Sven Siegemund, Productieleider

Wirtschaftsforum: Welke sectoren heeft u in het vizier?

Michael Schäfer: Staalconstructie speelt een belangrijke rol in veel productie-intensieve sectoren – zoals in bouwmachinetechnologie, waar we ons graag meer willen engageren en die voor een bedrijf van onze omvang en marktpositionering aanzienlijk lagere toetredingsbarrières heeft dan bijvoorbeeld de auto-industrie. Voor veel van onze specifieke kerncompetenties kunnen we ons veel andere toepassingsgebieden voorstellen. Op dit moment produceren we bijvoorbeeld ook transporttechnieksystemen voor de staal- en kolenindustrie, die met de juiste aanpassingen ook in andere logistieke omgevingen gebruikt kunnen worden. Tegelijkertijd willen we optreden als leverancier voor de fotovoltaïsche industrie en kunnen we op dit gebied de juiste ondersystemen voor zonnepanelen leveren. Hier zien we in het algemeen ook een zeer interessante mogelijkheid in het gebied van hernieuwbare energieën om buiten ons traditionele spectrum in de staal- en smeltindustrie te groeien, bijvoorbeeld door het leveren van belangrijke componenten voor op waterstof gebaseerde fabrieken. Overeenkomstige aanvragen van relevante bedrijven uit Europa liggen hier al voor. Op lange termijn kunnen we ons ook voorstellen onze expertise in te zetten voor de heropbouw van staalfabrieken in Oekraïne na het einde van de oorlog.

IAB Industrie-installatiebouw Transportband
IAB wil ook op lange termijn overtuigen met zijn knowhow-intensieve productie-expertise

Wirtschaftsforum: Op welke productie-infrastructuur kunt u bouwen?

Sven Siegemund: We beschikken over vele duizenden vierkante meters aan productieoppervlakte en over kraansystemen die zijn ontworpen voor 2 x 20 ton, waardoor we zonder problemen ook bijzonder grote componenten kunnen produceren en vervoeren. Bovendien hebben we de afgelopen jaren aanzienlijke investeringen gedaan om onszelf ook voor veeleisende opdrachten klaar te stomen: zo kunnen onze walsapparaten tegenwoordig cilinders produceren die elk 3 meter breed en dik zijn, terwijl we ook beschikken over een ultramoderne plasma-installatie die we mogelijk ook willen gebruiken voor loonwerk voor andere opdrachtgevers. In de komende jaren zullen we bovendien investeren in een extra lakinstallatie, om door betere corrosiebescherming te zorgen voor een nog langere levensduur van de door ons vervaardigde componenten. Evenzo ligt een sterke focus op efficiënte processen, niet in het minst bij de vele verschillende lasmethoden die onze medewerkers implementeren met hun bewezen expertise en jarenlange ervaring.

IAB Industrieanlagenbau Productie
In de afgelopen jaren heeft het bedrijf uitgebreide investeringen gedaan
IAB Industriële Installatiebouw Productie
Het bedrijf wil uitbreiden naar andere industrieën

Wirtschaftsforum: Juist productie-intensieve bedrijven hebben bijzonder veel moeite met het tekort aan vakmensen. Hoe wil IAB zijn gegroeide competenties ook perspectiefvol veiligstellen?

Sven Siegemund: Ik geloof dat we in deze context voor een maatschappelijke uitdaging staan. Op dit moment voel ik op de arbeidsmarkt een zeker overschot aan academici, wat helaas ten koste gaat van goed opgeleide ambachtsmeesters. Om onze knowhow op lange termijn te handhaven, investeren we ook sterk in de opleiding van jonge medewerkers, die we voor ons bedrijf willen enthousiasmeren. Bepaalde politieke beslissingen bemoeilijken deze weg echter aanzienlijk: zo is onlangs besloten dat technische studies aan de lokale Hogeschool niet langer aangeboden zullen worden en de bijbehorende middelen naar Cottbus zullen worden verplaatst, wat zal leiden tot nog meer moeite om relevante vakmensen in onze regio te vinden. Helaas ontbreekt het juist in deze context vaak aan een duurzame politieke wil om hier het scheppen van een betrouwbare basis te vergemakkelijken.

Wirtschaftsforum: Welke visie vormt juist in het licht van deze veelzijdige uitdagingen en nieuwe impulsen momenteel het centrale leidmotief van uw bedrijf?

Michael Schäfer: Ik zal proberen de IAB weer meer te activeren en we zullen in de komende jaren laten zien wat in ons zit en dat we nog veel meer kunnen dan we misschien in de afgelopen jaren hebben kunnen laten zien. De taak om onze marktpositie in de staal- en metallurgische industrie te versterken en tegelijkertijd nieuwe zakelijke domeinen voor onze knowhow te openen, is voor ons ook in het dagelijkse bedrijfsleven een belangrijke motivatie.