"Tegen het personeelstekort in de gezondheidszorg kan men veel doen!"

Interview met Katrin Hofmann, Medisch Directeur van de Policum Berlin MVZ GmbH

Katrin Hofmann, Medisch Directeur van de Policum Berlin MVZ GmbH
Katrin Hofmann, Medisch Directeur van de Policum Berlin MVZ GmbH

Tijdens de pandemie bereikten niet alleen ziekenhuizen, maar ook poliklinische praktijken een breekpunt, iets wat echter nauwelijks in de publieke perceptie is doorgedrongen. Katrin Hofmann, Medisch Directeur van de medische zorgcentra van Policum Berlin MVZ GmbH, sprak met Wirtschaftsforum over haar ervaringen uit die tijd en haar duurzame maatregelen tegen het heersende tekort aan personeel.

Economisch Forum: Mevrouw Hofmann, als medisch directeur van de Policum Berlin MVZ GmbH draagt u de verantwoordelijkheid voor een van de grootste gezondheidsdienstverleners in de hoofdstad. Door welk engagement onderscheiden uw huizen zich?

Katrin Hofmann: Als dochteronderneming van de Sanecum-Gruppe exploiteren wij vier locaties in Berlijn – twee grote multidisciplinaire en twee andere met een puur psychotherapeutisch aanbod. Daar bieden wij in twaalf verschillende specialisaties de volledige basis gezondheidszorg aan, met uitzondering van urologie en gynaecologie, en zorgen we elk jaar voor ongeveer 150.000 behandelingsgevallen.

Economisch Forum: Hoe weerspiegelt de gespannen personeelssituatie in de gezondheidszorg zich in een organisatie van uw omvang?

Katrin Hofmann: Wij ervaren dit fenomeen net zoals elke andere medische instelling – de uitdagingen bij het invullen van vacatures nemen in principe steeds verder toe. Al vele jaren geleden, toen de volledige omvang van deze situatie zich begon af te tekenen, hebben wij echter al systematisch tegengemaatregelen genomen en onder andere een opleidingsinitiatief voor beginners en zij-instromers gestart. Hiervan plukken we vandaag de dag al de eerste vruchten. Natuurlijk is de algemene personeelssituatie niet makkelijk en is deze vooral tijdens de pandemie nog verder verscherpt. Maar het succes van onze vooruitziende maatregelen heeft aangetoond dat je veel kunt doen om je duurzaam aan te passen aan de veranderde omstandigheden.

Policum Berlin MVZ, Rubensstraße 119, 12157 Berlin
Policum Berlin MVZ, Rubensstraße 119, 12157 Berlin
Policum Berlin richt zich op moderne medische zorg op zijn vier locaties
Policum Berlin richt zich op moderne medische zorg op zijn vier locaties

Economisch Forum: Wat maakt Policum Berlin tot een aantrekkelijke opleidingsinstelling?

Katrin Hofmann: Een belangrijk voordeel voor gemotiveerde stagiairs is zeker onze sterke interdisciplinariteit. De meeste poliklinische medische voorzieningen zijn gewoonlijk gespecialiseerd in slechts één vakgebied, zodat de betreffende stagiairs slechts ervaring op kunnen doen in één enkele discipline en bovendien de volledige twee of drie jaar van hun opleiding aan de betreffende praktijk gebonden zijn. Policum Berlin daarentegen heeft een interdisciplinair curriculum ontwikkeld over alle vakgebieden heen, dat onze stagiairs systematisch doorlopen. Hierdoor krijgen ze de kans om de praktijk van de geneeskunde in al haar breedte te leren kennen en vervolgens een weloverwogen beslissing te nemen over in welk gebied zij hun verdere professionele toekomst zien. Tegelijkertijd passen we van interventionele gastro-enterologie tot deelinterventie cardiologie de meest geavanceerde medische procedures toe, waarmee we jonge mensen met een fundamentele interesse in de medische praktijk natuurlijk bijzonder effectief willen enthousiasmeren. Ook ervaren collega's, die hun werkzaamheden bij Policum Berlin beginnen, doorlopen een gestructureerd onboarding-proces bij ons, om best mogelijk in ons bedrijf te kunnen starten en onze medische excellentieclaim vanaf de eerste dag te leven. Intensieve begeleiding van al onze medewerkers door ons bedrijf is daarvoor een onmisbare voorwaarde.

Economisch Forum: Hoe heeft Policum Berlin de coronapandemie ervaren?

Katrin Hofmann: In de context van de enorme belasting die de poliklinische geneeskunde in deze tijd heeft ervaren, ervaar ik tot op de dag van vandaag een enigszins vertekend beeld in de publieke perceptie, waarbij bijna uitsluitend over de klinische zorg wordt gesproken. Tegelijkertijd werd echter de overgrote meerderheid van de coronapatiënten nooit in een ziekenhuis opgenomen, maar alleen poliklinisch behandeld - naast de andere patiëntenstromen die natuurlijk ook verzorgd moesten worden. De professionele, organisatorische en ook fysieke belasting van ons personeel was dus enorm - maar de financiële en structurele ondersteuning die we daadwerkelijk hebben ervaren was soms schrikbarend laag. Op het hoogtepunt van de pandemie heb ik zelf bestelwagens georganiseerd en met een paar medewerkers essentiële medische producten zoals maskers en eenvoudige beschermende kleding opgehaald bij de uitgiftepunten - we waren erg op onszelf aangewezen. Uiteindelijk moesten medische zorgcentra zoals Policum Berlin de coronapremies voor de artsen en medisch personeel uit eigen middelen betalen - wat we natuurlijk ook gedaan hebben, om hun enorme inzet tenminste een beetje te kunnen waarderen. Dit beeld onthult echter een duidelijk onevenwicht tussen wat onze sector in deze moeilijke tijd heeft gepresteerd en de waardering die ervoor wordt ontvangen.

Policum Berlin Preventiecentrum
In 2023 heeft Policum Berlin een nieuw preventiecentrum opgericht
Policum Berlin MVZ, Franz-Jacob-Straße 10, 10369 Berlijn
Policum Berlin MVZ, Franz-Jacob-Straße 10, 10369 Berlijn

Economisch Forum: Hoe kan de gezondheidszorg in de ambulante zorg tegen deze achtergrond ook in de toekomst een aantrekkelijk bedrijfsterrein blijven?

Katrin Hofmann: De inkomsten uit de wettelijke ziektekostenverzekering zijn al lang niet meer voldoende om ook economisch duurzaam te kunnen handelen. Daarom hebben we in 2023 een preventiecentrum opgericht om ons dienstenaanbod in de particuliere medische sector systematisch uit te breiden. De vraag naar dergelijke adviesdiensten, bijvoorbeeld op het gebied van anti-aging of sportgeneeskunde, is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen, zodat we onze competentie als patiëntgerichte gezondheidsdienstverleners nu ook op dit gebied willen inbrengen.