„Można zrobić wiele przeciwko brakowi personelu w służbie zdrowia!”

Wywiad z Katrin Hofman, Dyrektor Medyczną Policum Berlin MVZ GmbH

Katrin Hofmann, Dyrektor Medyczna Policum Berlin MVZ GmbH
Katrin Hofmann, Dyrektor Medyczna Policum Berlin MVZ GmbH

Podczas pandemii nie tylko szpitale, ale też praktyki ambulatoryjne osiągnęły granice obciążenia, co jednak do tej pory rzadko przebiło się do publicznej świadomości. W rozmowie z Wirtschaftsforum Katrin Hofmann, Dyrektor Medyczna centrów medycznych Policum Berlin MVZ GmbH, opowiada o swoich doświadczeniach z tego okresu oraz o zrównoważonych działaniach przeciwko szalejącemu niedoborowi personelu.

Forum Gospodarcze: Pani Hofmann, jako Dyrektor Medyczny Policum Berlin MVZ GmbH, jest Pani odpowiedzialna za jednego z największych dostawców usług zdrowotnych w stolicy. Jakie zaangażowanie wyróżnia Państwa placówki?

Katrin Hofmann: Jako spółka zależna Grupy Sanecum, prowadzimy cztery lokalizacje w Berlinie – dwie duże multidyscyplinarne oraz dwie kolejne o czysto psychoterapeutycznym zakresie usług. Tam zapewniamy podstawową opiekę medyczną we dwunastu różnych specjalizacjach, z wyjątkiem urologii i ginekologii, i każdego roku zajmujemy się około 150 000 przypadków leczenia.

Forum Gospodarcze: Jak napięta sytuacja kadrowa w ochronie zdrowia odbija się na organizacji Państwa wielkości?

Katrin Hofmann: Doświadczamy tego zjawiska tak samo jak każda inna placówka medyczna – wyzwania związane z ponownym zatrudnieniem na wolne stanowiska ogólnie rosną. Już wiele lat temu, gdy zaczęła rysować się cała powaga tej sytuacji, zaczęliśmy jednak systematycznie przeciwdziałać, uruchamiając między innymi inicjatywę edukacyjną dla początkujących pracowników i osób zmieniających zawód. Dziś już zaczynamy dostrzegać pierwsze owoce tych działań. Oczywiście ogólna sytuacja kadrowa nie jest prosta i, zwłaszcza w czasie pandemii, stała się jeszcze trudniejsza. Ale sukces naszych przemyślanych działań pokazał, że można zrobić wiele, by trwale dostosować się do zmieniających się warunków.

Policum Berlin MVZ, Rubensstraße 119, 12157 Berlin
Policum Berlin MVZ, Rubensstraße 119, 12157 Berlin
Policum Berlin stawia na nowoczesną opiekę medyczną w swoich czterech lokalizacjach
Policum Berlin stawia na nowoczesną opiekę medyczną w swoich czterech lokalizacjach

Forum Gospodarcze: Co sprawia, że Policum Berlin jest atrakcyjnym miejscem kształcenia?

Katrin Hofmann: Ważną zaletą dla zaangażowanych uczniów jest z pewnością nasza silna interdyscyplinarność. Większość ambulatoryjnych placówek medycznych zwykle specjalizuje się tylko w jednej dziedzinie, co oznacza, że dane osoby w trakcie nauki mogą zdobyć doświadczenie tylko w jednej specjalności i są także związane z daną praktyką przez całe dwa lub trzy lata szkolenia. Policum Berlin natomiast opracowało interdyscyplinarny program nauczania obejmujący wszystkie dziedziny, który naszym uczniom pozwala na systematyczne przechodzenie. Dzięki temu mają okazję poznać praktykę medyczną w jej pełnej szerokości i później podjąć świadomą decyzję, w jakim obszarze widzą swoją przyszłość zawodową. Jednocześnie stosujemy od interwencyjnej gastroenterologii po częściowo interwencyjną kardiologię najnowocześniejsze procedury medyczne, czym oczywiście chcemy w szczególny sposób zainteresować młodych ludzi z zasadniczym zainteresowaniem praktyką medyczną. Również doświadczeni koledzy, którzy rozpoczynają pracę w Policum Berlin, przechodzą u nas strukturyzowany proces wdrażania, aby możliwie najlepiej zaadaptować się w naszej firmie i od pierwszego dnia wypełniać nasze aspiracje do doskonałości medycznej. Intensywna opieka nad wszystkimi naszymi pracownikami przez naszą firmę jest dla tego niezbędnym warunkiem.

Forum Gospodarcze: Jak Policum Berlin przeżyło pandemię koronawirusa?

Katrin Hofmann: W kontekście ogromnego obciążenia, jakie doświadczyła ambulatoryjna medycyna w tym czasie, do dziś dostrzegam nieco zniekształcony obraz w publicznej percepcji, która niemal wyłącznie koncentruje się na opiece szpitalnej. Jednocześnie jednak zdecydowana większość pacjentów z COVID-19 nigdy nie została przyjęta do szpitala, ale leczona wyłącznie ambulatoryjnie – obok pozostałych strumieni pacjentów, którzy oczywiście musieli być nadal obsługiwani. Fizyczne, organizacyjne i fachowe obciążenie naszego personelu było więc ogromne – a jednocześnie finansowe jak i strukturalne wsparcie, które przy tym rzeczywiście otrzymaliśmy, było czasami przerażająco niewielkie. W szczycie pandemii sama organizowałam dostawy samochodami dostawczymi i wraz z kilkoma pracownikami odbierałam z punktów dystrybucji niezbędne produkty medyczne, takie jak maski i prosta odzież ochronna – byliśmy bardzo samotni w tej sytuacji. W końcu ośrodki medyczne takie jak Policum Berlin musiały pokryć koronawirusowe premie dla lekarzy i personelu medycznego ze własnych środków – co oczywiście zrobiliśmy, aby chociaż w niewielkim stopniu docenić ich ogromne zaangażowanie. Ten obraz jednak ujawnia wyraźną dysproporcję między tym, co nasz sektor wykonał w tym trudnym czasie, a uznaniem, jakie otrzymuje.

Policum Berlin Centrum Profilaktyki
W 2023 Policum Berlin założyło nowe Centrum Profilaktyki
Policum Berlin MVZ, Franz-Jacob-Straße 10, 10369 Berlin
Policum Berlin MVZ, Franz-Jacob-Straße 10, 10369 Berlin

Forum Gospodarcze: Jak sektor opieki zdrowotnej w obszarze ambulatoryjnym może w tym kontekście pozostać atrakcyjnym obszarem biznesowym również z perspektywy przyszłościowej?

Katrin Hofmann: Dochody z Ubezpieczeń Zdrowotnych od dawna nie wystarczają, aby móc działać także w sposób ekonomicznie zrównoważony. Dlatego w 2023 roku założyliśmy Centrum Profilaktyki, aby systematycznie rozszerzać naszą ofertę w sektorze prywatnej praktyki lekarskiej. Zapotrzebowanie na odpowiednie usługi doradcze, na przykład w zakresie przeciwdziałania starzeniu czy medycyny sportowej, znacznie wzrosło w ostatnich latach, dlatego chcielibyśmy teraz wnieść naszą kompetencję jako dostawcy usług zdrowotnych bliskich pacjentowi również w tym obszarze.