Wiele potencjałów, jedna wizja

Wywiad z Sandrą Maile, CEO oraz Ulrichem Ermel, COO FORTEC Elektronik AG

Sandra Maile, CEO oraz Ulrich Ermel, COO FORTEC Elektronik AG
Sandra Maile, CEO oraz Ulrich Ermel, COO der FORTEC Elektronik AG

FORTEC Elektronik AG z Germeringu koło Monachium ma za sobą fascynującą podróż. Z dystrybutora przekształciła się w dostawcę systemów dla przemysłowych produktów wysokiej technologii z dziedzin Display Technology, Embedded Systems oraz Power Supplies. Aby oferować klientom różnorodny wachlarz rozwiązań, FORTEC stawia czoła wyzwaniom ciągle zmieniającego się rynku, pozostając przy tym wierna sloganowi ‘Big enough to compete – small enough to care’.

Wirtschaftsforum: Pani Maile, Panie Ermel, FORTEC AG świętuje w lipcu swoje 40-lecie. Jakie znaczące kamienie milowe wyróżniają te cztery dekady?

Sandra Maile: Czterech młodych mężczyzn założyło firmę w 1984 roku i po sześciu latach, więc stosunkowo szybko, weszli na giełdę. Dzięki akwizycjom przekształciliśmy się z czystego dostawcy produktów w dostawcę systemowych rozwiązań; z tym związane były wejścia w obszary Embedded Systems, Power Supplies i Display Technology. Dziś opracowujemy i produkujemy również własne produkty. W 2015 roku ostatnia większa akwizycja znacząco przyspieszyła internacjonalizację, z wejściem na rynek amerykański i angielski.

Ulrich Ermel: Rozwój trwał i trwa nadal. Przez wiele pojedynczych akwizycji powstał heterogeniczny krajobraz, który musiał zostać zintegrowany. Celem było wzmocnienie potencjałów poszczególnych firm, lepsze ich połączenie oraz unifikacja poszczególnych marek. Projekt ‘FORTEC One’ był znaczącym krokiem w kierunku przyszłości.

Monitory FORTEC Elektronik zoptymalizowane pod kątem obciążenia ogniowego
Monitory zoptymalizowane pod kątem obciążenia ogniowego są między innymi wynikiem zaangażowania pracowników w działaniach pożarniczych

Sandra Maile: Jestem członkiem zarządu od 2017 roku. W 2020 roku, po konsolidacji pierwszych spółek i prac oraz połączeniu lokalizacji, narodziło się strategiczne podejście ‘Grow together’. Z heterogenicznego krajobrazu miał powstać koncern, który jest postrzegany jako jedność ze strategią, wizją i misją. Dlatego od 2017 roku jesteśmy w procesie transformacji. Był czas, kiedy musieliśmy się odnaleźć; trzeba stworzyć ducha, przekonać pracowników, ale także zarządzanie, że to jest właściwa droga na zmieniającym się rynku. Na ten proces identyfikacji trzeba poświęcić czas, jeśli chce się odnieść sukces.

Wirtschaftsforum: FORTEC zatrudnia około 230 pracowników. Jak wygląda identyfikacja dzisiaj?

Ulrich Ermel: Nasi pracownicy są pełni pasji i zaangażowania, co nas bardzo cieszy. Misja, to, co robimy dla naszych klientów, jest zakorzeniona w umysłach pracowników i piękne jest to, jakie wnioski i pomysły od nich płyną. Identyfikują się ze strategią, dają nowe impulsy, inicjują własne projekty i są prawdziwie ważnymi ludźmi stojącymi za firmą. Wielu z nich angażuje się na zasadzie wolontariatu, co wspieramy

Sandra Maile: Organizujemy wspólne wydarzenia, grupy robocze, przeprowadzamy ankiety wśród pracowników i bardzo poważnie traktujemy opinie zwrotne. Ważne jest dla nas, aby dawać konstruktywne opinie zwrotne, w obie strony. Nasze hasło, na przykład, powstało podczas warsztatu, gdy zastanawialiśmy się, co nas wyróżnia. Jesteśmy przedsiębiorstwem średniej wielkości z globalną siecią, posiadamy lokalne zakorzenienie ze specjalistami na miejscu. Charakteryzujemy się średniej wielkości przedsiębiorczością i jesteśmy spółką notowaną na giełdzie z wszystkimi związanymi z tym szansami i obciążeniami; ta szczególna kombinacja wyróżnia nas na tle konkurencji.

Wirtschaftsforum: W jaki sposób FORTEC wyróżnia się swoimi usługami?

Ulrich Ermel: Jako dostawca systemów dla skomplikowanej elektroniki zawsze możemy zaoferować najlepsze rozwiązanie i oferować klientom wyższą wartość dodaną. Klienci skupiają się na swoich kompetencjach kluczowych, my przejmujemy dla nich obszar elektroniki. Koncentrujemy się na rynkach Medical, Transportation, Railway i Defense i oferujemy trwałe, niezawodne produkty, które można naprawiać i dla których są dostępne części zamienne.

Wirtschaftsforum: Jaką rolę odgrywa digitalizacja w firmie?

Sandra Maile: Jesteśmy w podróży cyfrowej, która nieustannie przynosi nowe wyzwania, takie jak na przykład bezpieczeństwo IT czy infrastruktura. W kwestii AI jesteśmy raczej na początku, ale pracujemy nad tym, chcemy zobaczyć, gdzie możemy sensownie wykorzystać, gdzie możemy dzięki temu pracować bardziej efektywnie.

Wirtschaftsforum: Jakie są plany na przyszłość?

Ulrich Ermel: Świat się zmienia i my zmieniamy się razem z nim. Musimy stać się bardziej globalni, aby na przykład stać się bardziej niezależnymi od geopolitycznych niepewności. Zarówno w kwestii dostaw, jak i rynków zbytu musimy dywersyfikować. Ważnym hasłem dla nas jest więc ‘Go international’. I to w wielu aspektach.