„Bez grafitu nadal siedzielibyśmy w jaskini!“

Wywiad z Marco Balzer, Dyrektorem Zarządzającym GTD Graphit Technologie GmbH

Teren firmy GTD w Langgöns
Spory obszar: 12.000 m² terenu firmy w Langgöns

Grafit jest niezwykle wszechstronnym materiałem, który dzięki swoim fizycznym właściwościom nadaje się do licznych zastosowań w najróżniejszych branżach. Jako średniej wielkości przedsiębiorstwo nastawione na innowacje, GTD Graphit Technologie GmbH produkuje szerokie portfolio produktów z wysokiej jakości materiałów wyjściowych koncernu macierzystego. Specjaliści od grafitu z Langgöns w środkowej Hesji są blisko swoich klientów i wspierają ich również w rozwoju nowych produktów.

„Bez grafitu nadal siedzielibyśmy w jaskiniach”, mówi Marco Balzer, w firmie od 2014 roku i od początku 2023 roku pełniący funkcję dyrektora zarządzającego w GTD Graphit Technologie GmbH. „Wszystkie procesy półprzewodnikowe, od produkcji krzemu aż po jego pokrywanie i wykańczanie, zawsze są zależne od grafitu i innych materiałów takich jak CFC i WAFC.”

Surowiec, GTD pozyskuje od japońskiego koncernu macierzystego Toyo Tanso w postaci bloków lub proszku i przy użyciu różnych technologii nadaje tym materiałom żądaną formę.

Marco Balzer, Dyrektor Zarządzający GTD Graphit Technologie GmbH
Marco Balzer, Dyrektor Zarządzający GTD Graphit Technologie GmbH

„Produkujemy części od surowego proszku do gotowego produktu, zwane częściami PTS, czyli ‘press to size’. Pozostałe części produkujemy z bloków dostarczonych przez koncern macierzysty, które przekształcamy za pomocą piłowania, toczenia, frezowania i cięcia strumieniem wodnym - czyli standardowych technologii obróbki skrawaniem.“

Wszechstronnie użyteczne

Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom materiałowym, grafit i węgle są niemal niezastąpione. Charakteryzują się wysoką odpornością na temperaturę i przewodnością cieplną, są niezwykle odporne chemicznie i nie ulegają zniekształceniom. Tak więc zakres zastosowań grafitów obejmuje elektroerozję z użyciem piłowanych, szlifowanych i frezowanych prętów kwadratowych, elektrod głowicowych i precyzyjnie piłowanych płyt, przez elektrody żebrowe, pręty okrągłe i płyty foliowe, aż po surowce elektrodowe z otworami pod wierceń.

GTD Nośniki ładunku
Wybitne właściwości materiałowe: Nośniki ładunku...
GTD Półprzewodniki
...i półprzewodniki

Węgiel grafitowy i materiały CFC do zastosowań wysokotemperaturowych są używane między innymi w budowie pieców próżniowych, w obróbce cieplnej stali, jak również przy lutowaniu wysokotemperaturowym i spiekaniu. Portfolio produktów dla przemysłu półprzewodnikowego obejmuje grzałki, tygle podporowe, osłony termiczne i elementy izolacyjne do hodowli monokryształów, jak również suszptory do epitaksji krzemowej oraz do reaktorów MOCVD. Ponadto, GTD dostarcza komponenty i systemy z ISO-grafitu lub materiału CFC dla fotowoltaiki, łożyska i uszczelnienia, jak również kokile grafitowe dla metali nieżelaznych i metali szlachetnych.

Kilka certyfikatów

Założona dzisiejsza firma GTD Graphit Technologie GmbH została w 1991 przez Ulfa Rosenblatta i później przejęta przez japońską firmę Toyo Tanso Co. Ltd. W 1997 roku uruchomiono własną produkcję, a w latach 2007/2008 na terenie o powierzchni 12.000 m2 wybudowano nowy obiekt z halą produkcyjną o powierzchni 4.500 m². Obróbka cieplna została rozpoczęta w 2013 roku, a produkcja metodą Pressed-to-size została uruchomiona w 2018 roku.

GTD Granitowy proszek
Podstawowy składnik wielu produktów: proszek grafitowy, surowce na elektrody, grafitowe pręty kwadratowe i elektrody głowicowe

Dziś firma certyfikowana zgodnie z DIN ISO 9001, 14001 i 50001 zatrudnia zespół 94 pracowników, który w średnim okresie ma wzrosnąć do 100-110. Główne branże, do których dostarcza GTD, to technologia medyczna i automotywowa, przemysł półprzewodnikowy, metalurgia i produkcja narzędzi. Obszar działania obejmuje regiony DACH oraz Polskę, Słowację i Czechy.

Znany w branży

„Użytkownicy nas znają”, cieszy się Marco Balzer. „Mimo to zatrudniamy sześciu pracowników terenowych, którzy obsługują naszych klientów w sprzedaży bezpośredniej.” Ponadto GTD wykorzystuje różne kanały marketingowe, na przykład poprzez stoiska na targach branżowych jak GIFA w Düsseldorfie, Achema we Frankfurcie czy na targach półprzewodników.

Pozostałe działania marketingowe odbywają się poprzez korporację macierzystą Toyo Tanso, lokalną agencję reklamową oraz obecność w sieciach społecznościowych takich jak LinkedIn czy Xing. „Ponadto współpracujemy ze szkołami i uniwersytetami oraz zatrudniamy studentów pracujących”, wyjaśnia dyrektor zarządzający.

GTD Blanks elektrod
GTD Grafitowe Pręty Kwadratowe
GTD Elektrody głowowe

Razem z klientami rośnie

Ciągła cyfryzacja łańcucha procesów przygotowuje GTD na przyszłe zadania. Marco Balzer: „Mamy system ERP i obecnie cyfryzujemy planowanie przepływu towarów i produkcji. Nasze maszyny są w dużym stopniu zautomatyzowane i dysponujemy interfejsami zamówień VDA.” Przejście 20% klientów na opakowania wielokrotnego użytku widzi jako ważny cel zrównoważonego rozwoju. „Jesteśmy zawsze na równi z naszymi klientami i wspólnie szukamy z nimi rozwiązań”, wskazuje Marco Balzer powody sukcesu GTD. „Ponadto jesteśmy na rynku od ponad 30 lat.”

Kolejnym gwarantem sukcesu jest zaangażowany i zmotywowany zespół. „Również z naszymi pracownikami jesteśmy na równi”, zapewnia dyrektor generalny. „Dbamy o otwartą i konstruktywną współpracę.” Zabezpieczenie lokalizacji w Langgöns oraz odpowiedniej liczby pracowników należy dla Marco Balzera do zadań na najbliższe lata tak samo jak towarzyszenie zmianie pokoleniowej wśród pracowników. „Naszym celem na przyszłość jest bardziej odczuwalne przeżywanie idei lokalnego działania i utrzymanie naszych klientów na miejscu, związanie ich z nami i wspólne rozwijanie się”, mówi Marco Balzer.