Met zekerheid pompen

Interview met Jörg Bornemann, directeur en Alexander Hammer, verkoopdirecteur van DICKOW PUMPEN GmbH & Co. KG

Dickow Pumpen GmbH Chemienormpomp
Chemienormpomp met magneetkoppeling

Industriële pompen worden in verschillende sectoren gebruikt. Als producent van speciale pompen voor de meest uiteenlopende toepassingen, is DICKOW PUMPEN GmbH & Co. KG al meer dan 110 jaar op de markt. Het familiebedrijf is nu bijna 80 jaar gevestigd in Waldkraiburg in Opper-Beieren. Directeur Jörg Bornemann en verkoopdirecteur Alexander Hammer spraken met Wirtschaftsforum over hoe recent belangrijke beslissingen voor de toekomst zijn genomen.

Wirtschaftsforum: De heer Bornemann, de heer Hammer, DICKOW PUMPEN heeft een lange geschiedenis en twee wereldoorlogen overleefd. Welke mijlpalen waren vooral belangrijk op de weg naar het bedrijf van vandaag?

Jörg Bornemann: Het familiebedrijf werd in 1910 opgericht door Karl Dickow in de stad Gablonz, die tegenwoordig tot Tsjechië behoort. Aanvankelijk werden waterleidingen en verwarmingssystemen geproduceerd, maar vanaf 1920 – het bedrijf was inmiddels gevestigd in Görlitz – lag de focus op automatische vee drinkbakken en gepatenteerde centrifugaalpompen. Na het einde van de Tweede Wereldoorlog kon een klein deel van de machines en installaties naar het westen worden gebracht, waardoor ze ontkwamen aan nationalisatie. In Waldkraiburg begon Carl Dickow in 1946 met de heropbouw van het bedrijf. Twee jaar later betrokken we onze huidige bedrijfslocatie.

Jörg Bornemann, Directeur van DICKOW Pumpen GmbH & Co. KG
Jörg Bornemann, Directeur van DICKOW Pumpen GmbH & Co. KG

Hier hebben we een voortrekkersrol genomen op het gebied van hermetisch gesloten magneetgekoppelde pompen, die worden ingezet in veeleisende omgevingen, bijvoorbeeld daar waar explosiegevaar bestaat of giftige stoffen worden gebruikt. De helft van onze omzet, die momenteel meer dan 30 miljoen EUR bedraagt, genereren we buiten de DACH-regio, vooral in de Europese economische ruimte, in de VS en in Azië.

Wirtschaftsforum: Is het bedrijf nog steeds in handen van de familie Dickow?

Jörg Bornemann: Niet direct, het bedrijf is eind 2021 overgebracht naar de Astrid-Dickow-Stichting. Deze werd opgericht door de twee dochters van Astrid Dickow, die zelf geen nakomelingen hebben. Als leden van de raad van bestuur van de stichting blijven ze verbonden met het bedrijf. De overdracht aan de stichting was een belangrijke stap voor de toekomst, omdat het de voortzetting van het bedrijf kon waarborgen.

Wirtschaftsforum: Hoe ziet uw productportfolio eruit?

Alexander Hammer, Verkoopleider van DICKOW PUMPEN GmbH & Co. KG
Alexander Hammer, Verkoopleider van DICKOW PUMPEN GmbH & Co. KG

Alexander Hammer: Wij bieden een uitgebreid assortiment aan hoogpresterende pompen voor verschillende toepassingen, in het bijzonder in de chemie- en petrochemie, maar ook in andere industrieën, de luchtvaart, de marine, in de olie- en gassector alsook in tankopslag en ook op het gebied van hernieuwbare energieën en milieutechnologie. Ons portfolio omvat bijvoorbeeld dompelpompen voor tankopslag en speciale pompen voor offshore gebruik evenals hoge-temperatuurpompen die geschikt zijn voor toepassingen tot 500 °C. Deze thermische oliepompen zijn onze nieuwste ontwikkelingen. Wij zijn gespecialiseerd in kleine series en voldoen aan zeer individuele wensen van onze klanten. Onze pompen zijn uiterst betrouwbaar, ze kenmerken zich door procesveiligheid en lange onderhoudsintervallen - ze hebben weinig tot geen onderhoud nodig. Dat is extreem belangrijk in de industrie.

Wirtschaftsforum: Zijn er producten waarmee DICKOW zich bijzonder onderscheidt op de markt?

Jörg Bornemann: De magneetpomp is een van onze paradepaardjes. Hier hebben we al in de jaren 1980 baanbrekend werk verricht. In de magneettechnologie zijn we marktleider buiten de DACH-regio.

Wirtschaftsforum: Welke ontwikkeling ziet u op het gebied van pompen?

Alexander Hammer: De ontwikkeling in de industrie gaat richting groene technologie. In dit verband zijn onze pompen extreem belangrijk. Tegenwoordig zijn er nauwelijks nog waardeketens waar geen pompen gebruikt worden. Steeds belangrijker wordt het aspect van veiligheid. De technische voorschriften die in acht genomen moeten worden, worden steeds complexer.

Jörg Bornemann: Onze pompen zijn flexibel en geschikt voor moderne toepassingen. Zo maken ze aansluitingen van verschillende apparaten mogelijk en leveren de daarvoor benodigde sensortechniek. Een overkoepelende cloudinfrastructuur hebben we niet, daar zijn we te klein voor. We verwachten ook dat er in de toekomst een overkoepelende structuur zal zijn die voor de hele industrie gelijk is.

Wirtschaftsforum: En hoe modern bent u in de verkoop?

Alexander Hammer: We blijven inzetten op de deelname aan beurzen. Sinds Corona maken we echter ook meer gebruik van sociale media zoals YouTube of LinkedIn. Onze eigen app met augmented reality, DICKOW AR, biedt inzichten in onze innovatieve magneet- en pomptechnologie. Op onze website kunnen klanten zich ook informeren over ons aanbod op een digitale beursstand en reserveonderdelen via onze eigen webshop bestellen. Daarnaast heeft nu elke geleverde DICKOW pomp een QR-code, waarmee gebruikers snel toegang kunnen krijgen tot digitale inhoud en diensten met een smartphone of tablet. Dit aanbod zullen we stap voor stap uitbreiden en hebben in dat opzicht tal van ideeën.

Dickow Pumpen GmbH Spiraalbehuizingpomp
Spiraalbehuizingpomp voor thermische olie toepassingen

Wirtschaftsforum: Hoe zeer voelt u het tekort aan vakmensen en hoe gaat u om met dit probleem?

Jörg Bornemann: Momenteel hebben we niet alleen een tekort aan vakmensen, maar aan arbeidskrachten in het algemeen. Daarom zetten we in op eigen opleidingen. Er zijn altijd ongeveer 20 leerlingen in het bedrijf actief. Vele werknemers zijn al decennialang bij ons, sommigen zelfs tot 45 jaar. Maar de situatie vandaag is anders dan vroeger. Zulke lange bedrijfsverbanden zullen in de toekomst niet meer voorkomen. De bereidheid om van baan te wisselen is tegenwoordig gewoon groter. Nieuwe arbeidskrachten werven we niet alleen via klassieke kanalen en sociale media. Vaak komen ze door aanbevelingen van onze medewerkers, die in dit geval profiteren van een premie. Al met al proberen we onze medewerkers een professionele thuis te bieden in de zin van een familiebedrijf waarin ze zich prettig kunnen voelen. Wij bieden hiervoor, naast een boventarieflijke vergoeding en flexibele werkuren, heel veel gemakken aan.

Wirtschaftsforum: Kunt u ons tot slot vertellen wat uw persoonlijke drijfveer is voor uw werk?

Jörg Bornemann: Ik ben sinds 2017 de eerste externe directeur in het bedrijf. Daarvoor was ik lange tijd actief in verschillende industriële bedrijven, ook als zelfstandig consultant. Meer dan 20 jaar geleden leerde ik ook het bedrijf DICKOW kennen. Ik ben mijn professionele loopbaan begonnen bij een Big Five accountantskantoor. In de afgelopen zeven jaar bij DICKOW heb ik het bedrijf en zijn medewerkers leren kennen en waarderen. Ze zijn zeer gespecialiseerd en vormen de ruggengraat van het bedrijf. Sommige werken al generaties lang bij ons en verdienen een zekere toekomst in ons bedrijf. Na de overgang naar de stichting wil ik het bedrijf samen met ons managementteam zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst, zodat het duurzaam kan voortbestaan. DICKOW moet ook flexibeler en digitaler worden.