"Er is bijna niets waar geen subsidieprogramma voor is!"

Interview met Doris Woll, Voorzitter van de Raad van Bestuur en Michael Schmidt, Bevoegd vertegenwoordiger Verkoopbeheer en Markus Allgayer, Hoofd Verkoopbeheer Woningbouw van de Saarländische Investitionskreditbank AG

Meer dan 70 mensen zetten zich in bij de SIKB voor de duurzame transformatie van Saarland

De veranderde renteomgeving stelt veel kapitaalvragers voor uitdagingen die ze lang niet hebben gekend – in de woningbouwsector net als in de private sector. De Saarländische Investitionskreditbank heeft zich toegewijd aan consequente ondersteuning van marktdeelnemers in de kleinste Duitse deelstaat en treedt daarbij niet alleen op als doorgeefluik voor de KfW, maar ook als zakenbeheerder voor eigen investeringsmaatschappijen.

Wirtschaftsforum: Mevrouw Woll, de Saarlandse Investeringskredietbank zet zich in op vele kritieke punten in het economische leven van de kleinste Duitse deelstaat. Hoe veelzijdig is uw scala aan diensten in het dagelijks leven?

Doris Woll: Om te beginnen fungeren we als een competitief neutraal doorgangsinstituut naar de KfW en staan we in deze hoedanigheid onze huisbanken (spaarkassen, coöperatieve banken en zakenbanken) als risicopartner in het kredietbedrijf ter beschikking, om juist ook bij grotere investeringen en ambitieuzere projecten in Saarland te ondersteunen. Bij achtergestelde leningen, die ook met staatssteun worden gefinancierd, treden we ook direct in contact met de betreffende bedrijven die een dergelijke financieringsoplossing zoeken. Verder fungeren we als zakelijk beheerder voor de borgstellingsbank van Saarland, waar we voornamelijk als sterke partner bij de risicodeling fungeren, alsook voor meerdere participatiemaatschappijen, die bedrijven ter beschikking staan wanneer ze eigen vermogen vergelijkbare middelen willen opvragen, bijvoorbeeld in het mezzaninegebied, dat momenteel weer een renaissance beleeft.

Saarlandse Investeringskredietbank Waardenboom
De waardenboom van de SIKB is een onwrikbare richtlijn in de dagelijkse bedrijfsvoering

Tegelijkertijd zijn wij de zakelijke agent van de Saarländische Wagnisfinanzierungsgesellschaft, tot nu toe de enige venture-onderneming in Saarland. Hierbij verstrekken we via stille en steeds vaker open participaties eigen vermogen aan start-ups in de vroege fasen van hun zakelijke levenscyclus, wat vaak beter tegemoetkomt aan hun speciale situatie dan in het klassieke kredietfinancieringsgebied. Al deze benaderingen verenigen onze inspanning om ons met onze competentie en slagkracht ook doeltreffend in te zetten voor de duurzame transformatie in Saarland.

Doris Woll, Voorzitter van de Raad van Bestuur
Doris Woll, Voorzitter van de Raad van Bestuur
Michael Schmidt, Gevolmachtigde Verkoopbeheer
Michael Schmidt, Gevolmachtigde Verkoopbeheer
Markus Allgayer, Afdelingshoofd Verkoopbeheer Woningbouw
Markus Allgayer, Afdelingshoofd Verkoopbeheer Woningbouw

Wirtschaftsforum: Meneer Schmidt, u bent verantwoordelijk voor het zakelijke kredietsegment van de SIKB - hoe kunnen al deze dagelijkse verschillende benaderingen tot een samenhangend geheel worden samengebracht?

Michael Schmidt: Dit is inderdaad een heel belangrijke sleutel. Ons doel is om al deze verschillende diensten consequent uit één hand aan te bieden en onze partners een duidelijke leidraad te geven door het doolhof van verschillende subsidieprogramma's om de marktdeelnemers in de Saarlandse economie en de huisbanken zinvol te ondersteunen. Daarom zijn al onze adviseurs ooit actief geweest bij de huisbanken, om de respectievelijke behoefte en de uitdagingen van de dagelijkse bedrijfsvoering ook in detail te kunnen overzien. Naast renteoptimalisatie ligt onze focus ook op een even consequente risicobeheersing, waarom wij vaak samen met de betreffende huisbank de klantgesprekken voeren om samen de best mogelijke financieringsstructuur te bepalen. Afhankelijk van de daarbij vastgestelde behoefte aan participatiekapitaal kan vervolgens bijvoorbeeld ook een participatiemaatschappij of de borgstellingsbank in het proces worden geïntegreerd. Een dergelijke uitgebreide begeleiding over alle entiteiten heen is uniek in Saarland. Juist in de context van bedrijfsoprichtingen en -opvolgingsvragen zijn individuele oplossingen vaak de juiste weg.

Wirtschaftsforum: Bovendien treedt de Saarlandse Investeringskredietbank ook op als contactpunt voor de landelijke woningbouwsubsidie.

Markus Allgayer: Het schijnbaar klassieke segment van de particuliere huizenbouwers speelt in ons dagelijks werk een ondergeschikte rol. In plaats daarvan concentreren we ons voornamelijk op de ondersteuning van nederzettingsmaatschappijen en particuliere investeerders, waarbij we onderscheid maken tussen een commercieel en een residentieel gebruik van de betreffende subsidie. Daarnaast zijn wij ook de enige instelling in Saarland die appartementseigenarenverenigingen financiert, wat vanwege de specifieke juridische vorm verbonden is met uiterst complexe juridische vragen. Aangezien het gebouwenbestand in Saarland voornamelijk 50 tot 60 jaar geleden is opgericht, is er over het algemeen een sterke behoefte aan renovatie en dienovereenkomstig een brede vraag naar financieringsoplossingen, die we vaak in directe uitwisseling met de eigenaren onderzoeken. Een andere belangrijke pijler van ons engagement in de residentiële sector ligt verder in de bevordering van sociale huisvesting. Hoewel de vastgoedmarkt in onze deelstaat misschien niet zo gespannen is als in München of Berlijn, is er ook in Saarland een sterke vraag naar betaalbare huur- en koopobjecten.

Saarländische Investitionskreditbank Artrium
De SIKB is nauw verbonden met de startup-scene in Saarland

Wirtschaftsforum: Welke gevolgen heeft de veranderende renteomgeving in al deze gebieden op uw dagelijkse bedrijfsvoering?

Doris Woll: Als ontwikkelingsbank hebben we natuurlijk een bijzondere rol in het financieringslandschap, en inderdaad merken we dat renteoptimalisatie naast het thema risicodeling weer meer aan belang wint. Veel aantrekkelijke ondersteuningsprogramma's gaan gepaard met overeenkomstige renteverlagingen, zodat noodzakelijke investeringen in de duurzame transformatie van het Saarland toch resoluut voortgezet kunnen worden. Op dit punt is natuurlijk ook onze gegroeide adviesvaardigheid bij alle belanghebbenden gevraagd - evenals onze betrokken, betrouwbare en toekomstgerichte houding, die we natuurlijk onafhankelijk van de macro-economische omstandigheden elke dag willen belichamen.