„Nie ma prawie niczego, na co nie ma programu wsparcia!“

Wywiad z Doris Woll, Przewodniczącą Zarządu i Michaelem Schmidt, Prokurentem Zarządzania Sprzedażą oraz Markusem Allgayerem, Kierownikiem Działu Zarządzania Sprzedażą Budownictwa Mieszkaniowego w Saarländische Investitionskreditbank AG

Ponad 70 osób angażuje się w SIKB w zrównoważoną transformację Saary

Zmienione otoczenie stóp procentowych stawia wielu poszukujących kapitału przed wyzwaniami, z którymi nie mieli do czynienia od dawna – zarówno w sektorze budownictwa mieszkaniowego, jak i w prywatnym sektorze gospodarczym. Saarländische Investitionskreditbank postawiła sobie za cel konsekwentne wsparcie uczestników rynku w najmniejszym niemieckim kraju związkowym, działając nie tylko jako pośrednik dla KfW, ale również jako zarządca biznesu dla własnych spółek kapitałowych.

Wirtschaftsforum: Pani Woll, Saarländische Investitionskreditbank angażuje się na wielu kluczowych płaszczyznach w życiu gospodarczym najmniejszego niemieckiego kraju ziemskiego. Jak zróżnicowany jest zakres Państwa usług w codziennym życiu?

Doris Woll: Na wstępie działamy jako neutralne instytucje pośredniczące kredytowo dla KfW, wspierając tym samym nasze banki domowe (skarbowości, banki spółdzielcze i banki komercyjne) jako partnerzy w zakresie ryzyka w działalności kredytowej, aby wspierać również w realizacji większych inwestycji i bardziej ambitnych przedsięwzięć na terenie Saary. W przypadku pożyczek podporządkowanych, które również są wspierane przez państwo, kontaktujemy się bezpośrednio z odpowiednimi przedsiębiorstwami, które dążą do uzyskania odpowiedniego rozwiązania finansowego. Ponadto działamy jako pełnomocnik Bürgschaftsbank Saarland, gdzie przeważnie pełnimy rolę silnego partnera w dzieleniu się ryzykiem, oraz kilku spółek inwestycyjnych, które stoją do dyspozycji przedsiębiorstw, kiedy te chcą zapytać o środki podobne do kapitału własnego, na przykład w obszarze mezzaninowym, który obecnie znowu przeżywa renesans.

Bank Inwestycyjny Saary Wertebaum
Wertebaum SIKB jest niepodważalnym wyznacznikiem w codziennej działalności

Jednocześnie jesteśmy pośrednikiem Saarländische Wagnisfinanzierungsgesellschaft, jedynego dotychczas przedsiębiorstwa typu venture w Saarlandzie. W tym kontekście, poprzez udziałowce zarówno ciche, jak i coraz częściej otwarte, dostarczamy start-upom w wczesnych fazach ich cyklu życia biznesowego kapitał własny, co często umożliwia lepsze dostosowanie się do ich szczególnej sytuacji niż w klasycznej sferze finansowania kredytowego. Wszystkie te podejścia łączy nasze dążenie, by z naszą kompetencją i siłą przebicia aktywnie przyczyniać się do zrównoważonej transformacji w Saarlandzie.

Doris Woll, Prezes Zarządu
Doris Woll, Prezes Zarządu
Michael Schmidt, Prokurent Zarządzania Sprzedażą
Michael Schmidt, Prokurent Zarządzania Sprzedażą
Markus Allgayer, Kierownik Działu Zarządzania Sprzedażą Budownictwa Mieszkaniowego
Markus Allgayer, Kierownik Działu Zarządzania Sprzedażą Budownictwa Mieszkaniowego

Wirtschaftsforum: Panie Schmidt, odpowiada Pan za sektor kredytów komercyjnych w SIKB – jak można wszystkie te codzienne, różnorodne punkty podejścia połączyć w spójną całość?

Michael Schmidt: Tutaj właśnie leży kluczowa kwestia. Naszym celem jest oferowanie wszystkich tych różnych usług w sposób spójny, z jednego źródła, i dostarczenie naszym partnerom jasnych wytycznych przez gąszcz różnych programów wsparcia, aby skutecznie wspierać uczestników rynku w gospodarce Saary oraz banki. Dlatego wszyscy nasi doradcy sami kiedyś pracowali w bankach, aby móc dokładnie zrozumieć odpowiednie potrzeby i wyzwania dnia codziennego. Oprócz optymalizacji odsetek, skupiamy się również na równie konsekwentnej kontroli ryzyka, dlatego często wchodzimy w interakcje z danym bankiem podczas odbywających się negocjacji z klientami, aby wspólnie określić najlepszą możliwą strukturę finansowania. W zależności od zidentyfikowanej potrzeby kapitałowej, w dalszym ciągu można na przykład włączyć spółkę udziałową lub też bank gwarancyjny. Tak wszechstronne wsparcie jest unikatowe w Saarze. Zwłaszcza w kontekście zakładania firm i kwestii sukcesji, indywidualne rozwiązania często są najlepszą drogą.

Wirtschaftsforum: Ponadto Saarländische Investitionskreditbank angażuje się również jako partner w zakresie wsparcia budownictwa mieszkaniowego przez kraj.

Markus Allgayer: Tradycyjnie uznawany za klasyczny obszar indywidualnych budowniczych domów, odgrywa w naszej codziennej pracy stosunkowo mniejszą rolę. Zamiast tego skupiamy się głównie na wsparciu towarzystw osiedlowych i prywatnych inwestorów, przy czym rozróżniamy między komercyjnym a mieszkaniowym wykorzystaniem danego wsparcia. Ponadto jesteśmy jedyną instytucją w Saarze, która finansuje też wspólnoty mieszkaniowe, co ze względu na specyficzną formę prawną wiąże się z wyjątkowo złożonymi kwestiami prawnymi. Ponieważ budynek w Saarze został głównie wybudowany 50 do 60 lat temu, ogólnie istnieje silna potrzeba remontu oraz odpowiadające szerokie zapotrzebowanie na rozwiązania finansowe, które często sondujemy bezpośrednio z właścicielami. Kolejnym ważnym filarem naszego zaangażowania w sektorze mieszkalnictwa jest również wsparcie dla społecznego budownictwa mieszkaniowego. Pomimo że rynek nieruchomości w naszym kraju związkowym nie jest może tak napięty jak w Monachium czy Berlinie, w Saarze także istnieje silne zapotrzebowanie na przystępne cenowo mieszkania i obiekty na sprzedaż.

Saarländische Investitionskreditbank Artrium
SIKB jest ściśle powiązana z sceną startupową na Saarze

Wirtschaftsforum: Jakie skutki ma zmienione otoczenie stóp procentowych we wszystkich tych obszarach dla Państwa codziennej działalności?

Doris Woll: Jako bank wspierający odgrywamy oczywiście specjalną rolę w krajobrazie finansowym, i rzeczywiście zauważyliśmy, że optymalizacja stóp procentowych obok kwestii podziału ryzyka zyskała na znaczeniu. Wiele atrakcyjnych programów wsparcia wiąże się z odpowiednimi ulgami w oprocentowaniu, aby mimo wszystko można było zdecydowanie kontynuować niezbędne inwestycje w zrównoważoną transformację Saary. W tym miejscu oczywiście nasze rozwinięte kompetencje doradcze są wzywane do działania u wszystkich interesariuszy – jak również nasze zaangażowanie, godność zaufania i nastawienie na przyszłość, które chcemy wprowadzać w życie każdego dnia, niezależnie od makroekonomicznych warunków ramowych.

Więcej artykułów na ten temat
Saarländische Investitionskreditbank AG

Szczegóły kontaktu

Saarländische Investitionskreditbank AG

Franz-Josef-Röder-Straße 17
66119 Saarbrücken
Niemcy

Telefon:

+49 681 30330

E-Mail:

info@sikb.de

Strona internetowa:

http://www.sikb.de