charly maakt tandartspraktijken toekomstbestendig

Interview met Wilhelm Baumeister, Productmanager bij solutio GmbH & Co. KG

Wilhelm Baumeister, Productmanager bij solutio GmbH & Co. KG
Wilhelm Baumeister, Productmanager bij solutio GmbH & Co. KG

In tandartspraktijken draait het om mensen. Zij zouden centraal moeten staan. Maar in werkelijkheid worden tandartspraktijken al jarenlang steeds meer belast met administratieve taken, die veel tijd in beslag nemen. solutio GmbH & Co. KG is een van de toonaangevende aanbieders van managementsoftware voor tandartspraktijken. Met zijn oplossingen ondersteunt het bedrijf tandartsen om zich te concentreren op wat belangrijk is: de patiënten.

Wirtschaftsforum: Meneer Baumeister, wat zijn belangrijke kenmerken van uw softwareoplossing charly?

Wilhelm Baumeister: charly is een 360-graden managementsoftware voor tandartspraktijken. Kernonderdelen zijn onder andere het vooruitziende afsprakenboek, de documentatie die de basis vormt voor de facturering, evenals de facturering zelf, met geïntegreerde controlling-tools. Met charly kan de gehele behandeling van een patiënt worden gepland, inclusief voor- en nabereiding. Behandelplannen, financieel- en materiaalbeheer en een orthodontiemodule zijn ook inbegrepen. charly is volledig geïntegreerd in de processen van de praktijk en maakt een actieve beheersing van de praktijk mogelijk.

solutio Behandelplan
charly begeleidt op een holistische manier alle stappen: voor, tijdens en na de behandeling

Wirtschaftsforum: Wat onderscheidt charly van andere beheersoftwareoplossingen voor tandartsen?

Wilhelm Baumeister: Wat ons kenmerkt is deze holistische benadering die het mogelijk maakt om de praktijk te besturen. Wat charly uniek maakt, is dat we niet alleen individuele systemen, thema's of gebieden begeleiden, maar patiënten langs de gehele waardeketen. Alle behandelstappen zijn geïntegreerd, waardoor de tandarts en het hele team begeleid worden over wat er moet gebeuren voor, tijdens en na de behandelingen. Alle elementen van een behandeling worden gepland. Zo blijft er voor het team meer tijd over voor de belangrijke dingen: de behandeling van de patiënten. Dit is een luxe die tot nu toe alleen wij in die mate aan onze klanten kunnen bieden. Bovendien wordt de patiënt niet alleen tijdens een behandeling begeleid, maar op lange termijn. Daarnaast bieden we niet alleen onze IT-oplossing aan, maar begeleiden we onze klanten ook in hun dagelijkse praktijk op een partnerschappelijke manier. We zijn ter plaatse in de praktijken, voeren regelmatig analyses uit, tonen potentieel en ondersteunen onze klanten om duurzaam competitief te blijven. Daarnaast bieden we de tandartsen ook een eigen facturatieservice bij hen op locatie aan. Omdat er een tekort is aan vakmensen, wordt deze dienst graag geaccepteerd. We zetten dus in op een partnerschap met onze klanten. Juist in tijden als deze wordt deze ondersteuning zeer gewaardeerd. We begeleiden zowel jonge tandartsen die net zelfstandig zijn begonnen als gevestigde praktijken.

Wirtschaftsforum: Hoe zou u uw bedrijfscultuur beschrijven?

Wilhelm Baumeister: Ook hier is partnerschap een deel van ons antwoord. Wij noemen onszelf de ‘Solutianen’, want we hebben een gemeenschappelijke geest. Onze spirit is uitdrukkelijk door onze oprichter gevormd en is nog steeds alomtegenwoordig in ons bedrijf. Hij heeft enthousiasme gewekt en een samenwerking gecreëerd. Wij zijn een grote familie. Dat enthousiasmeert onze medewerkers – mijzelf trouwens ook.

Wirtschaftsforum: Wat bedoelt u precies met 'tijden als deze'?

Wilhelm Baumeister: Tandartsen zijn noch IT-specialisten, noch technici, noch bureaucraten. Al jaren worden vanuit verschillende politieke kanten steeds nieuwe uitdagingen aan hen voorgelegd. charly is een holistisch oplossingspakket dat de tandartsen deze problematiek en vaak tijdrovende processen uit handen neemt.

solutio Afsprakenboek
Het vooruitziende afsprakenboek
solutio Afsprakenboek Kosten- en Behandelplan
Het opstellen van een behandel- en kostenplan

Wirtschaftsforum: charly is duidelijk met een zeer oplossingsgerichte benadering ontwikkeld vanuit het perspectief van tandartsen. Wat zijn de wortels van solutio en wat zijn tot op heden belangrijke ontwikkelingsstappen geweest die solutio hebben gemaakt tot wat het bedrijf vandaag de dag op de markt is?

Wilhelm Baumeister: In 2022 vierden we ons 30-jarig jubileum. solutio is in 1992 opgericht door Dr. Walter F. Schneider. Hij was zelf tandarts en zocht een praktijkbeheersysteem voor zijn eigen praktijk. Samen met ontwikkelaars heeft hij charly opgezet, in de markt gebracht en het bedrijf opgericht. Het verschil met andere systemen was toen, zoals nu, dat charly niet alleen individuele systemen dekt, maar holistisch geïntegreerd is en daardoor stuurt. We zijn over de jaren heen gestaag gegroeid, deels zelfs snel, omdat tandartsen onmiddellijk de voordelen van charly zagen. Sinds meer dan 15 jaar is Ilona Schneider, de vrouw van onze oprichter, onze CEO en eigenaar. We zijn gegroeid naar 130 medewerkers en vandaag de dag vertrouwen meer dan 3.800 klanten op onze oplossing. Ikzelf ben sinds 2020 bij het bedrijf.

Wirtschaftsforum: Wat staat er op uw agenda voor 2024?

Wilhelm Baumeister: Momenteel werken we aan het vernieuwen van onze softwarearchitectuur. charly is inmiddels al meer dan 30 jaar op de markt en we zijn bezig de oplossing geheel te vernieuwen en te moderniseren. De interface wordt browsergebaseerd en we zullen nieuwe functies implementeren, zoals locatie-onafhankelijk werken of mobiele apparaten. We werken hierbij intensief samen met onze klanten om optimale oplossingen voor hun huidige en toekomstige behoeften te bieden. We willen tandartsen in de toekomst nog beter ondersteunen bij het beheer van de diverse eisen die aan het praktijkmanagement worden gesteld. Het beroepsbeeld van de tandarts verandert en met charly begeleiden we deze veranderingen.

Youtube