TAK – Logistyka przejrzysta, zwinna i kosztoefektywna

Wywiad z Maximilianem Krane, CEO i Svenem Vogel, CFO btv technologies GmbH

btv technologies - obszerne zdolności magazynowe
Firma dysponuje nowoczesnymi i obszernymi zdolnościami magazynowymi

Duże przedsiębiorstwa stoją przed wyzwaniem zapewnienia płynnego procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym poprzez efektywne zarządzanie komponentami elektronicznymi i półprzewodnikami. W tym celu btv technologies GmbH z Unna opracowała model TAK, który umożliwia firmom samodzielne kontrolowanie i kierowanie ich łańcuchem dostaw.

Forum gospodarcze: Panie Krane, Panie Vogel, jakie są dziś główne filary btv technologies? Jak się Państwo położyli?

Maximilian Krane: Nasza siedziba znajduje się w Unna, podczas gdy w Timisoarze (Rumunia) mamy kolejny zakład produkcyjny dla rynku wschodnioeuropejskiego. btv technologies opiera się na trzech kluczowych filarach: po pierwsze, na efektywnej logistyce komponentów elektronicznych; po drugie, na naszych obszernych usługach dodanej wartości. Zarówno w Unna, jak i Timisoarze nasze automaty programujące pracują w systemie trzech zmian przez pięć dni w tygodniu. Łącznie zatrudniamy około 150 pracowników w obu lokalizacjach i stawiamy na wysoki stopień automatyzacji. Rocznie programujemy w naszych lokalizacjach około 65 milionów komponentów, co stanowi rdzeń naszych usług dodanej wartości. Trzeci filar stanowi magazynowanie i długoterminowe magazynowanie komponentów elektronicznych, aby zagwarantować ciągłe dostawy części zamiennych przez lata, a nawet dziesięciolecia.

btv technologies Maximilian Krane i Sven Vogel
Jako zarządzający jednym zespołem: Maximilian Krane i Sven Vogel (od lewej)

Forum Gospodarcze: Co odróżnia btv technologies od innych dostawców?

Sven Vogel: Skupiamy się przede wszystkim na potrzebach naszych klientów, co jest zgodne z naszym mottem „Focus on Service”. Ta filozofia jest kluczem do naszego sukcesu. Nasz model TAK, który oznacza Transparentność, Agilność i Kosztoefektywność, jest unikalny na rynku w tej formie. Jedną z zasadniczych cech modelu TAK jest to, że naliczamy opłaty tylko za nasze usługi, niezależnie od wartości towaru. Cena zakupu jest równa cenie sprzedaży. Pozwala to naszym klientom na pełną transparentność i bezpośrednią kontrolę nad łańcuchem dostaw, aby ostatecznie uniknąć przestojów. Nasz model jest elastycznie skalowalny i znacząco różni się od wartościowych marż konwencjonalnych dystrybutorów. Jest idealny dla dużych firm z wieloma zakładami produkcyjnymi. Dzięki temu modelowi w ostatnich latach znacząco zwiększyliśmy nasz obrót.

Maximilian Krane, CEO btv technologies GmbH
Maximilian Krane, CEO
Sven Vogel, dyrektor finansowy btv technologies GmbH
Sven Vogel, dyrektor finansowy

Forum Gospodarcze: Czy branża motoryzacyjna to jedyna grupa docelowa?

Maksymilian Krane: W sprzedaży planujemy średnioterminowo utworzyć dwie oddzielne jednostki biznesowe: Przemysłową i Motoryzacyjną. Naszym celem jest wyraźne oddzielenie tych obszarów, aby lepiej dostosować się do specyficznych potrzeb każdej branży i budować specjalistyczną wiedzę. Szczególnie sektor przemysłowy zyskuje na znaczeniu, ponieważ objętość części elektronicznych stale rośnie. Widzimy tutaj duży potencjał na przyszły wzrost.

Forum Gospodarcze: Jakie są Państwa oczekiwania wobec rynku w nadchodzących miesiącach? Jakie mają Państwo plany?

Maksymilian Krane: Mimo trudniejszej sytuacji gospodarczej w ostatnich miesiącach, nadal pozostajemy na ścieżce wzrostu. Sektor elektroniki doświadczył w ostatnich dwóch latach znacznych braków i luk w dostawach. To skłoniło firmy w Europie do przemyślenia swojej strategii i budowania większych zapasów, aby odejść od strategii dostaw typu Just-in-Time na rzecz większego bezpieczeństwa dostaw. W związku z tym obecnie magazynujemy wiele komponentów, które mogą być potrzebne dopiero za kilka miesięcy. Ponadto obserwujemy, że producenci samochodów z powodu niedoborów aktywnie angażują się w łańcuch dostaw i próbują częściowo samodzielnie pozyskiwać kluczowe komponenty. Dla nas jest to pozytywny rozwój, ponieważ duzi dostawcy coraz częściej chcą pozyskiwać materiały bez pośredników. Aktualnie poszukujemy dodatkowej lokalizacji, aby zwiększyć nasze zdolności produkcyjne. Niedawno zdecydowaliśmy się na duże inwestycje: wprowadzimy w pełni automatyczny magazyn, tzw. Autostore z robotami, aby osiągnąć jak największy obrót towarowy. Ta rozbudowa więcej niż podwoi naszą powierzchnię. Działamy więc w sposób antycykliczny do aktualnych trendów rynkowych. Rynek jest trudny, ale oferuje możliwości dla logistyków, którzy mogą dostarczyć odpowiednie rozwiązania.

Siedziba btv technologies GmbH w Unna, Niemcy
Siedziba btv technologies GmbH w Unna, Niemcy

Forum Gospodarcze: Czy istnieje długoterminowy cel dla btv technologies?

Sven Vogel: Nasza wizja, określona przez naszego założyciela Julio Ortegę, jest ambitna: W ciągu najbliższych pięciu do dziesięciu lat chcemy stać się w Europie wiodącym dostawcą logistycznym dla elektronicznych komponentów samochodowych.