"Rozwój gospodarczy zaczyna się od małego!"

Wywiad z Evelyn Paschke, Dyrektorką Zarządzającą Technologicznych i Biznesowych Centrów Potsdam GmbH

Technologiczne i Biznesowe Centra Potsdam małe powierzchnie biznesowe
Popyt na małe powierzchnie biznesowe nie słabnie

Kiedy w październiku 2021 roku otwarto GO:IN 2, kolejny budynek laboratoriów i biznesu w Parku Naukowym w Poczdamie, dyrektorka zarządzająca Evelyn Paschke spodziewała się dużego zainteresowania. Rzeczywisty napływ przekroczył nawet jej optymistyczne oczekiwania. W rozmowie z Wirtschaftsforum ekspertka ds. wspierania gospodarki opowiedziała o innowacyjnej scenie startupowej w Poczdamie oraz o trudnej sytuacji na prywatnym rynku wynajmu powierzchni biznesowych.

Forum Gospodarcze: Pani Paschke, około półtora roku temu otworzyła Pani z GO:IN 2 już drugie centrum innowacji w Golm – jakie były dotychczasowe reakcje?

Evelyn Paschke: Chociaż spodziewaliśmy się już wcześniej żywego zainteresowania tymi raczej małymi – a więc idealnymi dla przedsiębiorców – przestrzeniami w Potsdam Science Park, rzeczywisty napływ przekroczył nasze oczekiwania. Obecnie osiągnęliśmy 70% poziom wykorzystania – wartość, której spodziewaliśmy się dopiero na 2024 rok. Wynika to oczywiście również z odpowiednich opóźnień w działaniach budowlanych prywatnych inwestorów, którzy w obliczu zmieniającego się otoczenia stóp procentowych stają teraz przed bardziej skomplikowaną sytuacją finansową.

Evelyn Paschke, Dyrektor Zarządzający Centrów Technologii i Biznesu w Poczdamie GmbH
Evelyn Paschke, Dyrektor Zarządzający Centrów Technologii i Biznesu w Poczdamie GmbH

Mamy jednak nadzieję, że sąsiedzi wkrótce pójdą w nasze ślady, ponieważ również w GO:IN 2 miejsce staje się powoli ciasne, zwłaszcza po tym, jak w lipcu półtora piętra obiektu zajęła innowacyjna firma Signature Diagnostics GmbH, spółka zależna Roche – znaczący kamień milowy dla wiedzy specjalistycznej na tym miejscu oraz rzeczywisty zysk dla wszystkich pozostałych najemców w Potsdam Science Park.

Forum Gospodarcze: Jak będą się pozycjonować perspektywicznie centra technologiczne i biznesowe Potsdam na rynku?

Evelyn Paschke: Myślę, że w ostatnich latach udało nam się stworzyć pewną świadomość wśród prywatnych inwestorów, że finansowanie i budowanie według schematu F w kontekście nowych przedsiębiorstw nie działa dobrze. W przypadku budynku laboratoryjno-biurowego, który celowo projektujemy i realizujemy dla innowacyjnych startupów, założenie, że najemca kotwiczny zajmie połowę tym samym stworzonych powierzchni, byłoby po prostu nierealistyczne. Większość prywatnych deweloperów i banków, zrozumiale, życzyłaby sobie najpierw wiążących umów najmu na znaczącą skalę, zanim zrealizują taki projekt. Tę lukę chcemy wypełnić naszymi centrami technologicznymi i biznesowymi w ramach naszych działań na rzecz wspierania gospodarki. Ten model inkubatora już dawno sprawdził się w GO:IN 1, gdzie niedawno kilku dojrzałych najemców, w tym również Ripac-Labor GmbH, opuściło obiekt i znalazło nowe powierzchnie na wolnym rynku.

Centra Technologiczne i Biznesowe Potsdam Guido-Seeber-Haus
Guido-Seeber-Haus to jeden z dwóch inkubatorów przedsiębiorczości w mieście mediów Babelsberg

Forum Gospodarcze: Pomimo to, wielu Państwa najemców spędza nie tylko wczesną fazę założenia firmy, ale często wiele lat w Państwa obiektach.

Evelyn Paschke: Co z kolei wynika z faktu, że po prostu nie ma dostępnych odpowiednich powierzchni rozszerzeniowych o odpowiedniej wielkości. Bowiem skok z 50 m² powierzchni biurowej do 200 m² na wolnym rynku najmu nie odpowiadałby już organicznemu wzrostowi i wiele firm po prostu by to przerosło. Z powodu braku odpowiednich powierzchni następczych, nie możemy zwolnić najemców, którzy byliby gotowi na taki krok, a w konsekwencji nie możemy również przyjąć nowych start-upów. Problem ten staje się szczególnie duży, gdy wygasa zobowiązanie dotacyjne i najemcy są zmuszeni opuścić nasz obiekt.

Forum Gospodarcze: Jak Pan/Pani podchodzi do tego problemu?

Evelyn Paschke: Poza intensywnymi rozmowami z deweloperami i inwestorami na temat możliwości sektora prywatnego w zakresie udostępniania mniejszych powierzchni, realizujemy kilka podejść: Chcemy na przykład w naszym mieście medialnym dzięki puli powierzchni stworzyć przejrzysty przegląd aktualnie dostępnych pomieszczeń dla wszystkich zainteresowanych stron. Jesteśmy również gotowi wspierać prywatnych inwestorów w zarządzaniu małymi powierzchniami z naszą wiedzą, bądź całkowicie przejmować związane z tym zadania, jeśli dla prywatnych dostawców byłoby to z ekonomicznego punktu widzenia niewłaściwe z powodu fluktuacji w takim obiekcie.

Centra Technologii i Biznesu Potsdam GO:IN
Oba obiekty GO:IN w Parku Naukowym w Poczdamie oferują młodym start-upom technologicznym miejsce, gdzie mogą się rozwijać
Centra Technologiczne i Biznesowe Potsdam GO:IN 2
Obłożenie nowo otwartego w 2022 GO:IN 2 już przekracza 70%

Forum Gospodarcze: Wasze działania wykraczają więc daleko poza samą wynajem przestrzeni laboratoryjnych i komercyjnych jako początkowe wsparcie dla firm.

Evelyn Paschke: Jestem przekonana, że ten holistyczny pogląd jest niezbędny dla skutecznego zarządzania lokalizacją. Ponieważ wsparcie gospodarcze zaczyna się od drobnostek, myśląc o najemcach i założycielkach także poza wstępną fazą. Nie można się ograniczać tylko do udostępniania funduszy wsparcia i organizowania wydarzeń networkingowych.

Forum Gospodarcze: Jaką rolę będzie odgrywać Poczdam jako lokalizacja biznesowa dla przedsiębiorczyń w przyszłości?

Evelyn Paschke: Jednym z głównych atutów lokalizacji takich jak Golm czy Miasto Mediów jest możliwość wzrostu, ponieważ są dostępne działki, możliwe do zagospodarowania, np. w celu rozszerzenia naszego Parku Naukowego. Oczywiście, w tym kontekście widzimy się również jako część regionalnego ekosystemu i wyciągamy nasze macki nie tylko w kierunku Berlina, ale również dalej, w kierunku Brandenburgii. Chcemy w ten sposób otwierać atrakcyjne perspektywy w Poczdamie, zwłaszcza dla młodych założycieli, którzy niedawno zdobyli dyplom na uczelni wyższej czy uniwersytecie, aby w ten sposób wzmacniać cały region na zrównoważony sposób.