Budowanie mostów poprzez intersektoralną opiekę

Wywiad z Jensem Bretschneiderem, dyrektorem zarządzającym tm – to market Consulting GmbH

Zarząd tm – to market Consulting, od lewej do prawej: Matthias Gärtner, Jens Bretschneider i Olaf Müller-Stegemann
Zarząd tm – to market Consulting, od lewej do prawej: Matthias Gärtner, Jens Bretschneider i Olaf Müller-Stegemann

Niemiecka służba zdrowia stoi u progu wielkiej, wszechstronnej transformacji. Siły napędowe stanowią digitalizacja i reforma zdrowotna. Szczególnie duże wyzwania stawiane są przed szpitalami. tm – to market Consulting GmbH z Berlina jako doradczy partner biznesowy realizuje koncepcję opieki intersektoralnej.

„W większości przypadków do nas zgłaszają się kliniki, które muszą zmienić swoje portfolio, aby przetrwać”, wyjaśnia dyrektor zarządzający Jens Bretschneider. „Celem naszego ministra zdrowia Karla Lauterbaucha jest analiza obecnego stanu placówek, zbadanie potencjału w danym regionie i dostosowanie do niego opieki. Wiele decydentów politycznych na poziomie lokalnym jest jednak niezadowolonych z tych zmian. Mniejsze szpitale często nie znajdują swojego miejsca w tym nowym modelu i rosnącej ambulatoryzacji, mają również często problem ze znalezieniem specjalistów. Opracowujemy strategie pokonania tradycyjnych barier sektorowych i wspieramy w projektowaniu oraz implementacji nowych ofert opieki zdrowotnej.”

tm to market consulting hipe award

Oprócz strategicznego doradztwa i planowania, tm – to market oferuje swoim klientom całościowe podejście konsultacyjne, w tym optymalizację procesów i planowanie infrastruktury, zarządzanie jakością i zapewnienie jej, rozwój i szkolenie personelu, zarządzanie technologią i danymi aż po towarzyszenie regulacyjne i operacyjne wdrażanie.

Model BusinessPartner

Firma opracowała również model BusinessPartner, za który niedawno została nagrodzona HIPE AWARD®, prestiżową nagrodą za najwyższą jakość usług. „Nasz model BusinessPartner to spersonalizowane rozwiązanie doradcze, które jest elastyczne i pozwala domom szybko dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych", wyjaśnia Jens Bretschneider. „Mogą dostosować zakres i intensywność naszych usług według potrzeb. Mogą również łączyć różne usługi doradcze. W ten sposób wszystkie ich problemy są optymalnie wspierane. Nasz model BusinessPartner jest przede wszystkim odpowiedni dla firm, które mają problemy z znajdowaniem specjalistów na rynku lub nie mogą ich finansować ze względu na swoją wielkość. Chodzi tutaj o kwestie takie jak kontroling, zarządzanie jakością czy ochrona danych.

Zespół tm – to market z optymizmem patrzy w przyszłość. „Potrzeby na rynku są ogromne i oczywiste", mówi Jens Bretschneider. „Niemcy pozostaną naszym głównym rynkiem, ale widzimy potencjał w całym regionie DACH. Chcemy na dłuższą metę ustanowić się jako strategiczny partner naszych klientów i aktywnie współkształtować ich sukces. Przy tym przestrzegamy naszego kodeksu doradczego i najwyższych standardów jakościowych.