"Mensen moeten verrast zijn, niet alleen tevreden!"

Interview met Frank Kowalski, directeur van Bruchsaler Toerisme, Marketing & Evenementen GmbH

Frank Kowalski, Directeur van de Bruchsaler Toerisme, Marketing & Evenementen GmbH
Frank Kowalski, Directeur van de Bruchsaler Toerisme, Marketing & Evenementen GmbH

De Bruchsaler Toerisme, Marketing & Evenementen GmbH staat voor een opmerkelijke transformatie van een gemeentelijk dochterbedrijf. Onder leiding van Frank Kowalski heeft het bedrijf zich losgemaakt van traditionele structuren en presenteert het zich nu als een dynamische pionier op het gebied van innovatie en digitalisering. De directeur sprak in een interview met het Wirtschaftsforum over zijn visie op modern stadsmarketing en hoe de transformatie de marketing van de stad Bruchsal succesvol heeft veranderd.

Een nieuw begin: Van sport naar stadsmarketing

Frank Kowalski, ooit diep geworteld in de sportbusiness, nam op zijn vijftigste een moedige stap. Hij verliet de wereld van sportmarketing om zich te wijden aan een nieuwe uitdaging: de stadsmarketing, oftewel de locatiemarketing. Sinds 2020 leidt hij als CEO de Bruchsal Toerisme, Marketing & Evenementen GmbH, een 100% dochteronderneming van de stad. Onder zijn leiding evolueert het bedrijf van een strikt administratieve oriëntatie naar een moderne dienstverlener.

Frank Kowalski benadrukt hoe belangrijk het was om de rigide structuren van de administratie te doorbreken en het bedrijf wendbaarder en flexibeler te maken. Deze verandering, waarvan de resultaten in de regio inmiddels grote aandacht krijgen, was niet alleen een uitdaging voor hem persoonlijk, maar ook voor het hele team.

Structuuraanpassing en kwaliteit als onderscheidende factor

Essentieel zijn en waren de structuuraanpassingen die met hulp van de zogenaamde EU-delegatie daad de operationele prestaties van het deficitbedrijf opdelen in een algemene onderneming en een commerciële onderneming. Alleen taken van de algemene onderneming, waarbij het bedrijf geen concurrenten heeft, komen in aanmerking voor financiële steun van de stad.

Het Servicecentrum van de Bruchsaler Toerisme, Marketing & Evenementen GmbH
Het Servicecentrum van de Bruchsaler Toerisme, Marketing & Evenementen GmbH

Dit omvat bijvoorbeeld de exploitatie van het eigen cultuur- en evenementencentrum of alle activiteiten in het toerisme. Bij de economische activiteiten vallen bijvoorbeeld alle verhuur- en pachtactiviteiten van de eigendommen van de GmbH of evenementen waarbij de BTMV optreedt als organisator. De vennootschapsovereenkomst en het bedrijfsreglement zijn ook aangepast om het management meer flexibiliteit te geven en de voormalige administratieve eenheid steeds meer te ontwikkelen naar een dienstenagentschap. Voor de 35 voltijdse en deeltijdse werknemers betekent dit dat bij nieuwe aanstellingen in principe geen TVÖD-contracten meer worden aangeboden. Via de normale personeelsverloop kunnen zo steeds meer marketinggerichte werknemers gewonnen worden.

Verticale structuren zijn vervangen door agile projectmanagement en elk project draagt bij aan een nieuw gecreëerde communicatiemerk: "Beleef Bruchsal". Dit merk wordt steeds meer aangenomen en ondersteund door de krachtige bedrijven ter plaatse - de merkkern van de stad Bruchsal verandert in deze positieve richting. Frank Kowalski benadrukt het verschil met private aanbieders: "Een private bespaart kosten en is rendementsgericht. Wij daarentegen zijn marketinggericht en streven ernaar kostendekkend te werken en altijd een meerwaarde voor de locatie te genereren."

Hij is er trots op dat de GmbH niet alleen producten verkoopt, maar ook ervaringen creëert die bezoekers zich zullen herinneren.

Bruchsaler Toerisme Kasteelfestivals 2022
Het kasteelpark tijdens het kasteelfestival 2022
Bruchsaler Toerisme Kasteelfestivals 2023
Het enthousiaste publiek bij het Kasteelfestival 2023

Innovatie en Genot: De Pijlers van Succes

Voor de Bruchsaler Toerisme, Marketing & Evenementen GmbH zijn twee thema's centraal: Innovatie en Genot. Deze twee aspecten definiëren het merk van de stad naar buiten toe. Het bedrijf heeft het tot zijn taak gemaakt om ook het toerisme in Bruchsal opnieuw te definiëren, waarbij de focus op dagtoerisme en zachte toerisme ligt.

Grootschalige projecten zoals het '300 Jaar Kasteel Bruchsal'-festival, waarvoor een arena met 2800 zitplaatsen werd opgezet, getuigen van de innovatiekracht van het bedrijf. Frank Kowalski ziet in dergelijke projecten niet alleen een kans om het toerisme te bevorderen, maar ook om de lokale economie te versterken – altijd met het oog op het behalen van een hoge stadsrendement. De maatschappij heeft in mei 2023 ook de exploitatie en marketing van een volledig digitaal camperpark in Bruchsal overgenomen.

Digitalisering: Kansen en Uitdagingen

Frank Kowalski ziet in de digitalisering veel kansen, maar ziet ook de uitdagingen. Volgens hem mag digitalisering geen doel op zich worden. Desalniettemin is hij ervan overtuigd dat digitalisering de sleutel is tot een nog succesvoller stadsmarketing. "Digitalisering is voor ons in de externe presentatie een belangrijk onderwerp", benadrukt de directeur. Met gerichte online campagnes en het gebruik van sociale media kan het bereik worden vergroot en een jonger publiek worden aangesproken.

Bruchsaler Toerisme Camperpark
Het camperpark in Bruchsal

Een blik in de toekomst: Europees kampioenschap en meer

De toekomst ziet er veelbelovend uit. Voor het komende jaar plant de GmbH in het kader van het Europees kampioenschap voetbal een 'Europa Landschap' in het park van Bruchsal. Met public viewing, een cultuurpodium en een strandcafé wordt een uitgebreide ervaring voor de bezoekers gecreëerd. Frank Kowalski is overtuigd: "Mensen moeten verrast worden en niet alleen tevreden zijn." Alleen op deze manier wordt iedereen gemotiveerd om het positieve naar buiten te brengen en daarmee een belangrijke marketingfactor van een modern locatiemarketing te worden.